Pohľadový betón s Dokou

Pohľadový betón s Dokou

Betón vo svojej – viditeľne – najkrajšej forme

S globálnou kompetenciou v oblasti poradenstva a odborného inžinierstva z praxe
Concrete in its – visibly – finest form

Stavebné objekty z pohľadového betónu sú moderné, individuálne unikáty s neobmedzenými možnosťami realizácie tvaru a povrchu.

Popis pohľadového betónu nie je vždy jednoznačný a v každom predpise sa definuje inak. V zásade platí, že pohľadový betón je časť konštrukcie, ktorá po zhotovení ostáva viditeľná.

Pri plánovaní projektu je popri jeho funkčnosti a optimálnemu využitiu priestoru rozhodujúci aj povrch a vizuálny efekt. Vychádza sa predovšetkým zo „želania architekta“, ako má pohľadový betón vyzerať.

V projekte, ktorého súčasťou je pohľadový betón, sú nevyhnutné pracovné postupy, pri ktorých Vás budú naši Doka-experti podporovať a sprevádzať.

Pohľadový betón je tímová práca

Doka ako skúsený partner
Concrete in its – visibly – finest form

Pre úspešnú realizáciu predstavy architekta je jeho zadanie potrebné dôkladne prerokovať s tímom pre pohľadový betón. Jednoznačné stanovenie zodpovedností v procese tvorby pohľadového betónu je podstatnou súčasťou úspechu.

Profesionálne poradenstvo a projektová podpora Doka-expertov pomôžu splniť požiadavky na pohľadový betón a dosiahnuť spokojnosť stavebníka, architekta i zhotoviteľov stavby. Odborné poradenstvo pri výbere, kvalite a správnom použití zabráni poškodeniam materiálu a redukuje dodatočné práce na povrchu betónu.

Transparentné služby a náklady zabránia potrebe improvizácií počas výstavby a predídu nepríjemným prekvapeniam pri ukončení stavby.