Doka background image
Samošplhacie debnenie SKE

Samošplhacie debnenie SKE

Šplhacie debnenie nezávislé od žeriava pre stavby akéhokoľvek tvaru a akejkoľvek výšky

Krátke trvanie taktov, maximálna flexibilita a najvyššia hospodárnosť

Samošplhacie debnenie SKE nezávislé od žeriava poskytuje svojou modulárnou konštrukciou pre každý druh stavby efektívne riešenie postupu výstavby bez ohľadu na počasie a maximálnu bezpečnosť pracovníkov stavby.

Maximálna bezpečnosť

v každej pracovnej fáze

Bezpečne do výšky vďaka

  • permanentnému ukotveniu šplhacích konštrukcií v betóne

  • širokým, dookola uzavretým pracovným plošinám

  • optimálnej kontrole šplhania rádiovým diaľkovým ovládaním

  • integrácii výstupového systému XS alebo schodiskovej veže pre bezpečné pracovné komunikácie

Maximálna hospodárnosť

pre váš projekt

Zaručuje hospodárne riešenie vďaka

  • jednoduchému prispôsobeniu premenlivým tvarom a sklonom stavebného objektu

  • projektovaniu overenému praxou

Rýchla práca

v regulovanom postupe výstavby

Flexibilné dĺžky taktu

  • na základe spoločného premiestňovania aj veľkých zostáv debnenia nezávisle od žeriava

  • aj pri vyšších rýchlostiach vetra

  • pretože užitočné zaťaženie môže aj počas premiestňovania ostať na plošinách

  • integráciou rozdeľovačov čerpaného betónu

Videá

Doka-šplhacie systémy „vysoké očakávania“ Play Doka-šplhacie systémy „vysoké očakávania“
Samošplhacie debnenie SKE100 - princíp šplhania Play Samošplhacie debnenie SKE100 - princíp šplhania
Samošplhacie debnenie SKE50 plus - princíp šplhania Play Samošplhacie debnenie SKE50 plus - princíp šplhania
Samošplhacie debnenie SKE50 plus - premiestnenie až 20 šplhacích automatov stlačením gombíka Play Samošplhacie debnenie SKE50 plus - premiestnenie až 20 šplhacích automatov stlačením gombíka
Ďalej

Samošplhacie debnenie SKE 50 plus

Samošplhacie debnenie SKE 50 plus s nosnosťou každej konzoly 5 ton je ideálnym riešením pre mnohé úlohy, v ktorých sa uplatní šplhacie debnenie. Týmto moderným inovačným systémom je možné okrem jadier výškových stavieb, mostných pilierov a pylónov perfektne zhotoviť aj fasády budov.

Samošplhacie debnenie SKE 100

Nosnosť každej konzoly 10 ton a vysoké konštrukcie debnenia umožňujú súčasnú prácu na viacerých úrovniach, a tým rozdelenie debniacich a vystužovacích prác. Obzvlášť pevné konzoly umožňujú navrhovať veľké, variabilné vzdialenosti, ako aj premiestňovanie rozdeľovačov čerpaného betónu.

Správny systém – s bezpečnosťou

So samošplhacím debnením SKE pracujete s presnosťou na centimeter. Široké, dookola uzavreté pracovné plošiny a možnosť celoplošného uzavretia vytvárajú najlepšie možné bezpečnostné podmienky na vašej stavbe.

Samošplhacie debnenie šachiet

Samošplhacie debnenie SKE 50 plus – šachtový systém prináša enormnú rýchlosť posúvania pri bezžeriavovom debnení vnútorných šachiet. Optimálne prispôsobovanie, jednoduchá obsluha debnenia, kombinácia s oddebňovacím rohom I a opakovateľne použiteľné kotevné prvky sú len niektoré výhody tohto moderného systému.

20 šplhacích automatov stlačením gombíka

Každým hydraulickým agregátom je možné spoločne zdvihnúť až 20 šplhacích automatov do ďalšieho betonárskeho záberu.

Videá

Doka-šplhacie systémy „vysoké očakávania“ Play Doka-šplhacie systémy „vysoké očakávania“
Samošplhacie debnenie SKE100 - princíp šplhania Play Samošplhacie debnenie SKE100 - princíp šplhania
Samošplhacie debnenie SKE50 plus - princíp šplhania Play Samošplhacie debnenie SKE50 plus - princíp šplhania
Samošplhacie debnenie SKE50 plus - premiestnenie až 20 šplhacích automatov stlačením gombíka Play Samošplhacie debnenie SKE50 plus - premiestnenie až 20 šplhacích automatov stlačením gombíka
Ďalej