Val av formsystem

Val av formsystem

Valet av formlösning har stort inflytande på ditt byggprojekts ekonomiska resultat. Ett detaljerat formkoncept tas fram utifrån projektkraven med beaktande av logistiken på arbetsplatsen. Därvid gäller högsta prioritet för kraven på tider, kvalitet och kostnader.

  • detaljerat startsamtal med en tekniker
  • tids- och kostnadsbesparing genom hjälp vid val av formsystemen
  • optimalt slutresultat för betongytan och stagbilden genom korrekt formval