Doka background image

Val av formsystem

Val av formsystem

Valet av formlösning har stort inflytande på ditt byggprojekts ekonomiska resultat. Ett detaljerat formkoncept tas fram utifrån projektkraven med beaktande av logistiken på arbetsplatsen och arbetsplaneringen. Därvid gäller högsta prioritet för kraven på tider, kvalitet och kostnader.