Doka background image

Tipos

Tipos

Projektovým softvérom Tipos vám Doka ponúka užitočný a jednoducho použiteľný nástroj na čo najlepšie plánovanie materiálu na vašej stavbe. S Tiposom sa mimoriadne ľahko pracuje. Pomocou „debniaceho ježka“ – Schal-Igel® jednoducho zadáte kompletné kótovanie (pôdorys, polomery, priemery, kruhové oblúky, atď.). Program je k dispozícii v 8 jazykoch. Do programu projektovania môžete kedykoľvek interaktívne zasiahnuť a zohľadniť v ňom zmenené podmienky na stavbe. Bez problémov možno integrovať aj pôdorysy, rezy, detaily, fotografie a texty z iných programov.

Links