calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb
 
Icon Doka AR

Doka Augmentované reality

Objevte možnosti bednění Doka promítané ve 3D na vybrané výkresy nebo promítněte je do svého okolí.

Aplikace pro iOSAplikace pro AndroidAplikace DokaAR App pro Ameriku

AR a 3D zkombinované v jedné aplikaci


Obsah pro Augmentovanou (rozšířenou) realitu

S aplikací si můžete prohlédnout různé modely bednění (např. Framax Xlife, Dokadek 30 ...) prostřednictvím Augmentované Reality a získat nový pohled na svět technologie bednění. Je možné stáhnout další modely a zobrazit animované ilustrace vybraných modelů přímo v aplikaci.

Vedle umístění modelů na specifikovaných značkách nabízí Doka AR-App také funkci Augmentované reality bez "markerů" (aplikačních značek). Aplikace skenuje skutečné prostředí místo tištěných značek a umožňuje umístit virtuální objekty do reálného kontextu.3D mód

3D mód

Prozkoumejte 3D modely bednění Doka a získejte detailní přehled o nejnovějších technologiích bednění.

Rychlý přehled funkcí:

  • možnost prozkoumat 3D modely bednění
  • možnost zobrazit a skrýt konkrétní prvky modelů
  • možnost umístit modely do reálného prostředí
  • podporuje český, anglický a německý jazyk
  • k dispozici pro iOS a Android

Značky pro tisk

Můžete si vytisknout ukázkové plány připravené pro promítání modelů prostřednictvím rozšířené reality. Některé si můžete vytisknout níže, další modely lze najít v aplikaci Doka Augmentované reality.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Účel a definice

Vaše soukromí je pro nás velmi důležité. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů popisuje účel a rozsah osobních údajů, které používáme k zajištění výkonu této aplikace.

"Osobními údaji" se rozumí veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, např. jméno, adresu nebo e-mail.

"My" znamená Doka GmbH, společnost zapsaná v Rakousku, Josef Umdasch Platz 1 3300 Amstetten.

Použití osobních údajů a povolení k užití

Pro výkon této aplikace nezpracováváme žádné osobní údaje jakéhokoli druhu.

Chcete-li tuto aplikaci používat, je nutné pouze povolit přístup k vašemu fotoaparátu / galerii / fotoalbu. Tato oprávnění se používají pouze k provozu této aplikace a k místnímu uložení fotografií a obrázků v zařízení.

V případě, že nás budete kontaktovat, zpracujeme vaše zadaná data, abychom vás kontaktovali.

Aplikace ostatních poskytovatelů

Tato aplikace využívá službu sledování „Firebase“ poskytovanou společností Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043 („Google“). Firebase je součástí platformy Google Cloud a poskytuje databázi v reálném čase a další služby:

Služba Firebase Analytics používá technologie sledování, které umožňují analyzovat používání aplikace, např. pro účely sledování výkonu, chybových protokolů a analýzu chování uživatelů. Tyto informace jsou shromažďovány, předávány společnosti Google a tam ukládány. K tomu společnost Google využívá reklamní ID zařízení. Společnost Google bude poskytnuté informace používat k anonymnímu vyhodnocování používání této aplikace a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním aplikací. V nastavení zařízení máte možnost omezit používání reklamního ID (iOS: Soukromí / Sledování / Povolit aplikacím žádosti o sledování, Android: Účet / Google / Zobrazit).

Služba Firebase Crash Reporting zlepšuje stabilitu aplikace a omezuje její pády. Shromažďuje informace o zařízení a používání aplikace, které nám umožňují diagnostikovat a řešit problémy. (Např. časová razítka - kdy byla aplikace spuštěna a kdy došlo k pádu).

Podrobné informace o službě Google Firebase a ochraně osobních údajů naleznete na adrese https://firebase.google.com/support/privacy/.

Odpovědnost a odškodnění

Aniž je dotčeno platné závazné právo, nebudeme odpovídat za škody, zisky nebo náklady vzniklé v důsledku použití této aplikace. A to ani v případě, že třetí strana proti nám učiní jakékoli nároky v souvislosti s nesprávným použitím této aplikace.

Práva subjektu údajů

Doka upozorňuje, že uživatel má v souladu s GDPR v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů takzvaná práva dotčené osoby, především pak právo:

  • ověřit si, zda a jaké osobní údaje o Vás uchováváme a právo obdržet kopii těchto údajů (právo na přístup)
  • požadovat opravu, doplnění nebo výmaz Vašich osobních údajů, které jsou nesprávné nebo nebyly zpracovány v souladu se zákony(právo na opravu a výmaz)
  • požadovat od nás omezení zpracování Vašich osobních údajů (právo na omezení zpracování)
  • vznést za určitých okolností námitku vůči zpracování Vašich osobních údajů nebo odvolat již dříve vyslovený souhlas se zpracováním (právo na vznešení námitky nebo odvolání souhlasu)
  • obdržet osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat tyto údaje jinému správci (právo na přenositelnost údajů).

Nezpracováváme Vaše osobní údaje za účelem učinění rozhodnutí založených výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, která mají pro Vás právní účinky (článek 22 GDPR).

Chcete-li je uplatnit nebo máte-li jiné otázky ohledně zpracování osobních údajů u spol. Doka, prosíme o navázání kontaktu na adrese: Doka GmbH, Věc: Dotaz na ochranu údajů, Josef Umdasch Platz 1, 3300 Amstetten, Rakousko.

Případně směřujte své dotazy k tématu ochrany údajů na společnost Doka: ceska@doka.com

Uživatel má kromě toho také právo podat stížnost týkající se ochrany osobních údajů k Úřadu pro ochranu osobních údajů: https://www.uoou.cz/

Kontakt

Máte-li jakékoli dotazy týkající se tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů, můžete nás kontaktovat:

Doka GmbH
Josef Umdasch Platz 1
3300 Amstetten, Austria
Tel. +43 7472 605-0
Fax +43 7472 64430

info@doka.com
www.doka.com