calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Ligi 6000 toote CO2 jalajälg

Tooraine hankimine, tootmine, jaotuskeskustesse ja filiaalidesse tarnimine kogu maailmas, ehitusplatsidel kasutamine, remontimine ja puhastamine ning lõpuks toote taaskasutus ja ringlussevõtt. Peaaegu 6000 toodet on uuritud viimse detailini. Või kui täpsem olla, siis on arvutatud välja nende CO2 jalajälg.

Toote CO2 jalajälg näitab selgelt, kus on CO2 tulipunktid. See kogemus on ühtaegu põnev ja kainestav. Veelgi enam, see teave kehtib kogu tootevaliku kohta, kuid näitab ühtlasi, millises konkreetsete toodete olelusringi osas tekib kõige rohkem CO2 heidet. Seega on kohe näha, milliste toodetega seotud kasvuhoonegaaside heide on suurem ja milliste toodetega seotud heide väiksem. Selle abil näeme ühtlasi, kus on vaja CO2 heite vähendamiseks tegutseda. Dokas on kliimasõbralikumate toodete aluseks toote CO2 jalajälg. Ja need tooted on Doka kliimastrateegia oluline osa.


Anna Högn-Reichartzeder

Anna Högn-Reichartzeder, Doka kestliku arengu juht

„Meie ees seisnud ülesanne nõudis suurt pingutust ning selle lahendamisse oli kaasatud palju kolleege ja eri osakondi. Doka tootevalik koosneb ligi 6000 tootest ja nüüd saame soovi korral näidata peaaegu 90% toodete CO2 jalajälge.“


Ka klientidele on teave toodete CO2 jalajälje kohta kasulik. Doka teeb selle teabe nupuvajutusega kättesaadavaks ja võimaldab nii tooteid ettevõttesiseselt võrrelda. Niisugune läbipaistvus võimaldab klientidel parandada oma CO2 jalajälge, sest kliendid, kes saavad võrrelda üksikute toodete CO2 jalajälge, saavad ka tellida parema CO2 jalajäljega toote. Ühtlasi võimaldab see rakendada sihipäraseid vähendamismeetmeid kõigis majandusliku väärtusloome valdkondades. Üks eelis on veel: CO2 heidet saab nüüd määrata konkreetse kliendiprojekti kohta, mõõdetuna rendi kestuse järgi kuudes. See on Doka panus ehitusobjektidesse, millele on määratud konkreetsed süsinikueelarved.

Üheskoos anname hoogu juurde

Umdaschi kontserni osana ei püüa Doka olla mitte ainult majanduslikult edukas, vaid täita ka oma ökoloogilisi ja sotsiaalseid kohustusi ning vastutust tööandjana. Seetõttu anname regulaarselt impulsse nii ettevõttesiseselt kui ka väljaspool ja juhime rahvusvahelisi algatusi, mis muudavad meie ühise töö- ja elukeskkonna jätkusuutlikumaks.

Tegemist on põneva teemaga ja see on hoidnud meie väga erinevaid Doka osakondi põnevil. Kõigi kuue tuhande toote kogu olelusringi uurimiseks kulunud jõupingutused olid siiski seda väärt. Üllatavad taipamised, uued teadmised, põnevad faktid ja ootamatu selgus järgnesid kiiresti ning aitasid luua erinevate osakondade vahel tugevaid tiime. Ettevõttes on pikka aega olnud selge, et Doka ökoloogiline kliimastrateegia keskendub CO2 heite vähendamise ja ringmajanduse võtmevaldkondadele. Samuti on ilmne, et kliimastrateegia rakendamise olulisteks eeldusteks on kaks jalajälge: toote CO2 jalajälg ja kontserni CO2 jalajälg. Nüüd on need meile teada ja kõigis Doka lisandväärtuse protsessides saab arvesse võtta sihipäraseid meetmeid.

Alfred Deinhofer

Alfred Deinhofer, Doka kontrolliosakond

„Projekti oluliseks teguriks oli andmete ettevalmistamine ettevõttes ja Doka enda CO2 mudeli loomine, milles oleks kaardistatud kõik olelusringi etapid. See töötati ettevõttes välja pika protsessi käigus tänu suurepärasele juhtimisele. Suur tänu kõigile!“

Doka ja Umdasch Group on pühendunud kestlikule arengule.
Seetõttu pooldame algatusi, mis on kooskõlas ÜRO kestliku arengu eesmärkidega.

Clean water and sanitation
Affordable and clean energy
Decent work and economic growth
Industry, innovation and infrastructure
Responsible consumption and production
Climate action
Life below water
Life on land

  Karjäär välismaal? Jah!

  Kolmekuuline töökogemus USA-s muutis tema elu. Ka Ungari laohalduri jaoks sai Dokast värav maailma. Kolmas töötaja sattus projekti raames Elevandiluurannikule.

  Skaityti plačiau

  Suurepäraselt ühendatud töö- ja pereelu

  Täiustused sõltuvad ausast tagasisidest. Seetõttu tutvustas Umdasch Group globaalset kaasatusuuringut, et kõigil töötajatel oleks võimalus avaldada oma arvamust.

  Skaityti plačiau

  Väga lahe algus töötajate kaasatuse uuringule

  Umdasch Group on seadnud eesmärgiks siduda teadmised, äri ja väärtused ning seega kanda nii enda kui ka oma ettevõtete vastutust ühiskonna ees.

  Skaityti plačiau

  Vastutus on osa Umdasch Groupi kursist

  Spordil on tohutu mõju tervisele, kuid ka positiivne mõju heaolule. Doka Saudi Arabia mõistis seda ja käivitas kolmekuulise sportliku võistluse kehalise vormi parandamiseks.

  Skaityti plačiau

  Samm-sammult paremasse vormi!

  Doka ja Umdasch Group on seadnud eesmärgiks pakkuda töötajatele parimat võimalikku tuge kasulikuks, paindlikuks ja vajaduspõhiseks arenguks meie keerulises ja kiiresti muutuvas töömaailmas. Iseseisva arengu toetamiseks oleme valinud spetsiaalselt kohandatud õppimisvõimalused.

  Skaityti plačiau

  Doka toob tulipunkti enesejuhitud arengu

  NEULANDTi teisaldatav tarielementide valutehas N3P on oma esimesel missioonil Elevandiluurannikul Abidjanis. N3P võimaldab toota tarielemente tööstuslikult otse ehitusplatsil. See loob lisaväärtust kohalikul tasandil ja muudab protsessi väga tõhusaks. Tulemuseks on kestlikud ja taskukohased eluruumid ning parem sotsiaaltaristu.

  Skaityti plačiau

  NEULANDTiga uuel maal

  Amstetteni peakorteri lähedal on 2021. aastast alates kasutuses tipptasemel pulbervärvimissüsteem. Mida suudab see süsteem saavutada? Igat tootmisetappi on kestlikkuse tagamiseks võimalik optimeerida, kasutades uusimat robottehnoloogiat, digiteerimist, automatiseerimist ja tipptasemel tehnoloogiat. See kaitseb keskkonda ja inimesi.

  Skaityti plačiau

  Pulberpinne 4.0

  Seitse Doka töötajat täiendasid oma teadmisi kliimakaitsest kliimavalvurite akadeemias. Nüüd soovivad nad rakendada neid teadmisi Doka ärikeskkonnas, sest ümberkujundamine on edukas vaid siis, kui kestlikkus kajastub strateegias, ettevõtte enda põhiprotsessides ja igapäevastes protsessides.

  Skaityti plačiau

  Seitse kliimavalvurit näitavad teed

  Mis on Umdasch Groupi kestlikkuse auhinna idee? Edendada ettevõttes projekte, mis tagavad kestlikkusstrateegia rakendamise. 2020. aastal alustatust on nüüd saanud iga-aastane sündmus. Töötajad on vägagi innukad ja motiveeritud.

  Skaityti plačiau

  Kestlikkus võidab auhindu

  Amstetteni, St. Georgeni ja St. Martini hoonete katustele paigaldatakse 2023. aasta lõpuks üle 10 000 ruutmeetri päikesepaneele. Nii saab umbes 9% Amstetteni objektil aastasest elektrivajadusest katta päikeseenergiaga.

  Skaityti plačiau

  Roheline tuli rohelisele energiale

  Doka transpordilogistika Amstettenis äratab tähelepanu sellega, et keskendub tugevale ja kestlikule ühendvedude laiendamisele. Saadetisi transporditakse raudteeveoga kombineerides. Üha rohkem Doka-riike teevad nii.

  Skaityti plačiau

  Nutikas käik!

  Doka Swedeni veokid tekitavad 80–90% vähem kasvuhoonegaase, sest kasutavad teistsugust rohelist kütust. Peamiselt jääkrasvadest, nagu jahutusõlidest või loomsest rasvast, valmistatud kütus HVO100 on kestlikkuse seisukohast eesrindlik.

  Skaityti plačiau

  Doka Swedeni sõidukid muutuvad roheliseks

  Tooraine hankimine, tootmine, jaotuskeskustesse ja filiaalidesse tarnimine kogu maailmas, ehitusplatsidel kasutamine, remontimine ja puhastamine ning lõpuks toote taaskasutus ja ringlussevõtt. Peaaegu 6000 toodet on uuritud viimse detailini. Või kui täpsem olla, siis on arvutatud välja nende CO2 jalajälg.

  Skaityti plačiau

  Ligi 6000 toote CO2 jalajälg

  Rahulolevad töötajad pakuvad tohutut potentsiaali! Doka annab oma osa, et teha Umdaschi Pesa abil pered õnnelikuks. Meie Amstetteni üksuses hoolitsetakse väikeste eest hästi ettevõtte oma lastesõimes juba siis, kui lapsed ei ole veel lasteaiaealised.

  Skaityti plačiau

  Hoiame kontserni CO2 jalajäljel silma peal

  Te peate teadma kogust, enne kui hakkate seda vähendama. Doka on heaks eeskujuks ja esitab aktiivselt läbipaistvaid aruandeid kontserni CO2 jalajälje ning kogu kontserni hõlmavate eesmärkide ja meetmete kohta heitkoguste järjepidevaks vähendamiseks. Peale selle selgitab ettevõte, miks CO2 jalajäljest võib saada uus valuuta.

  Skaityti plačiau

  Lõpp paberile!

  Paperless

  Doka Amstetten on saavutanud praktikas selle, mida varem peeti kujuteldamatuks. Tarmukalt tutvuti paberivaba tootmise eelistega ja õpiti neid hindama. Sobiva seadme kasutamise korral annab digiteerimine väga olulisi eeliseid, eriti tootmises. Kõike saab ajakohastada vaid paari hiireklõpsuga.

  Skaityti plačiau