calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkclose
Takaisin

Muot­ti­tar­vik­keet

Pe­rus­tus­ten sää­det­tä­vä­lii­tin 10-90cm - kes­tä­vä sää­det­tä­vä­lii­tin päi­vit­täi­seen käyt­töön ra­ken­nus­työ­maal­la

Pe­rus­tus­ten sää­det­tä­vä­liit­ti­men 10-90cm op­ti­moi­tu pai­non suh­de staat­ti­siin omi­nai­suuk­siin te­kee sii­tä erin­o­mai­sen pe­rus­tar­vik­keen kaik­kiin muo­ti­tus­töi­hin nau­ha­pe­rus­tus­ten, tu­ki­palk­kien ja pi­ha­muu­rien alu­eel­la.

No­pea ja te­ho­kas muot­tien asen­ta­mi­nen ja pur­ka­mi­nen

käyt­tä­jäys­tä­väl­li­sen, yk­sin­ker­tai­sen käy­tön an­sios­ta 

 • ke­vyt pai­no
 • kä­te­väs­ti mi­toi­tet­tu
 • kiin­teäs­ti sää­det­tä­vä etäi­syys
 • ka­toa­ma­ton kiin­ni­tys­jal­ka

Erin­o­mai­nen mit­ta­pi­tä­vyys be­to­noi­taes­sa

lu­ja­ra­ken­tei­set ja kes­tä­vät pro­fii­lit 

 • nau­ha­pe­rus­tuk­siin, palk­kei­hin ja pi­ha­muu­rei­hin
 • le­vey­det 10 - 90 cm
 • 60 cm:n be­to­noin­ti­kor­keuk­siin as­ti

Ajan ja ma­te­ri­aa­lin sääs­tö

ra­ken­nus­työ­maal­le so­vel­tu­van ja su­per­vah­van ra­ken­teen an­sios­ta 

 • sin­kit­ty pin­ta
 • suu­ri kiin­ni­ke­vä­li jo­pa 130 cm
 • ka­toa­mat­to­mat kii­lat
 • help­po puh­dis­taa be­to­nin­jäl­jis­tä
 • por­taa­ton hie­no­sää­tö tä­ri­nän­kes­tä­väl­lä 2-kii­la-jär­jes­tel­mäl­lä

Luotettava käyttö järjestelmämuoteissa ja muottilevyissä.