calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkclose
Contact
Terug

Trap­pen­to­ren 250

Vei­lig en snel naar boven

Met ka­ders en voor­ge­mon­teer­de tra­p­ele­men­ten kan het sta­bie­le toe­gangs­sys­teem snel wor­den op­ge­bouwd. Tus­sen­lad­ders bie­den een vei­li­ge toe­gang tot al­le werk­ni­veaus.

DownloadsToon systeem in online shop

Uni­ver­seel in­zet­baar

door uit­ge­brei­de toe­pas­sings­mo­ge­lijk­he­den en hoog­ten tot 100 m 

De bruik­ba­re ty­pe­goed­ge­keur­de on­der­de­len zijn:

  • on­der­s­teu­ning Staxo 100
  • on­der­s­teu­ning Staxo

Ho­ge ren­da­bi­li­teit

op uw bouwplaats 

Ver­lich­ting van het werk voor uw per­so­neel dankzij

  • er­go­no­mi­sche con­struc­tie
  • kracht­be­spa­ren­de be­k­lim­ming en af­da­ling

Prak­tijk­ge­rich­te mon­ta­ge

door sim­pe­le opbouw 

Een­vou­di­ge en snel­le mon­ta­ge door

  • wei­nig af­zon­der­lij­ke on­der­de­len
  • mi­ni­mum aan be­no­digd ge­reed­schap – één ha­mer vol­staat
  • vei­lig en sec­tie­ge­wijs ver­ho­gen