calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkclose
Contact
Terug

Lad­der­sys­teem XS

Vei­lig­heid bij al­le toe­gan­gen

Aan de wand- en ko­lom­be­kis­tin­gen van Doka kun­nen in een han­d­om­draai sys­teem­lad­ders met geïn­te­greer­de rug­be­scher­ming wor­den geïn­stal­leerd. De mon­ta­ge van deze vei­lig­heids­voorzie­nin­gen kan al ge­beu­ren ter­wijl de be­kis­ting nog op de grond ligt. Dat zorgt van be­gin af aan voor maxi­ma­le vei­lig­heid.

Toon systeem in online shop

Ho­ge vei­lig­heid

met een ge­per­fec­ti­o­neerd sys­teem 

Toe­gangs­sys­teem en rug­be­scher­ming ga­ran­de­ren vei­lig en snel wer­ken:

  • ab­so­lu­te vei­lig­heid bij het be­tre­den en ver­la­ten van hoog­ge­le­gen werk­vloe­ren
  • vol­doet aan al­le wet­te­lij­ke voor­schrif­ten
  • be­proef­de Doka-kwa­li­teit met ther­misch ver­zink­te lad­ders en rug­be­scher­ming

Ga­ran­deert een vlot ver­loop van de werkzaam­he­den

door ver­min­de­ring van wacht­tij­den 

Vei­lig wer­ken is snel wer­ken:

  • vlot en ef­fi­ci­ënt bouw­pro­ces door vei­li­ge toe­gan­gen
  • ex­tra ge­mo­ti­veer­de me­de­wer­kers door een vei­li­ge werk­om­ge­ving

Uni­ver­seel en een­vou­dig in­zet­baar

met slechts wei­nig toe­gangs­sys­te­men 

Eén sys­teem voor al­le be­k­lim­min­gen en af­da­lin­gen van werk­vloe­ren, pas­send voor

  • al­le Doka-wand­be­kis­tin­gen in­clu­sief ron­de be­kis­tin­gen en Doka-steunbok­ken
  • al­le Doka-ko­lom­be­kis­tin­gen
  • al­le Doka-klim­be­kis­tin­gen, Doka-tun­nel­be­kis­tin­gen en de Doka-vrij­voorbouw­wa­gen

Referenties