calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkclose
Contact
Terug

Be­kis­tingstoe­be­ho­ren

Be­kis­tings­klem 10-90 cm – de ro­buus­te fun­de­rings­klem voor da­ge­lijks ge­bruik op de bouwplaats

De be­kis­tings­klem 10-90 cm biedt met zijn geop­ti­ma­li­seer­de ver­hou­ding tus­sen ge­wicht en sta­ti­sche ei­gen­schap­pen de ide­a­le ba­sis voor al­le be­kis­tings­werkzaam­he­den bij balk­fun­de­rin­gen, on­der­bal­ken en tuin­mu­ren.

Snel en ef­fi­ci­ënt be- en ont­kis­ten

door ge­bruiks­vrien­de­lijk, een­vou­dig ge­bruik 

 • Ge­ring ge­wicht
 • Prak­ti­sche af­me­tin­gen
 • Vastzet­ba­re arm­af­stand
 • Onver­lies­ba­re kle­marm

Uit­s­te­ken­de maatvast­heid bij het be­ton­ne­ren

door vorm­sta­bie­le en ro­buus­te pro­fie­len 

 • Voor balk­fun­de­rin­gen, on­der­bal­ken en tuin­mu­ren
 • Voor breed­ten van 10 - 90 cm
 • Voor be­ton­neer­hoog­ten tot 60 cm

Tijd- en ma­te­ri­aal­be­spa­rend

door bouw­ge­rich­te en onver­woest­ba­re uit­voe­ring 

 • Ver­zinkt op­per­vlak
 • Gro­te klem­af­stand tot 130 cm
 • Onver­lies­ba­re wig
 • Een­vou­di­ge rei­ni­ging bij ver­on­t­rei­ni­ging met be­ton
 • Trap­lo­ze fijn­af­s­tel­ling door trilvast sys­teem met 2 wig­gen

Voor betrouwbaar gebruik, zowel met kaderbekisting als bekistingsplaten