calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkclose
Contact
Terug

Be­kis­tingstoe­be­ho­ren

Af­dich­tin­gen voor zicht­be­ton – voor per­fec­te betonvlakken tot in het klein­s­te de­tail

De be­trouw­ba­re re­a­li­sa­tie van be­to­nop­per­vlak­ken in de ge­wen­s­te zicht­be­ton­kwa­li­teit is tel­kens weer een uit­da­ging. Doka biedt voor al­le bouw­pro­jec­ten waar­bij het op­per­vlak van het be­ton zicht­baar blijft, het pas­sen­de be­kis­tings­ma­te­ri­aal. Om ook de­tails zo­als bijv. ver­an­ke­rings­pun­ten en voe­gen per­fect uit te voe­ren, heeft Doka een groot aan­tal ver­schil­len­de ac­ces­soi­res voor zicht­be­ton.

Uit­voe­rings­ze­ker­heid bij ho­ge­re ei­sen aan betonvlakken

door ge­per­fec­ti­o­neer­de hulp­mid­de­len 

  • Vi­su­eel mooi re­sul­taat door hoog­waar­di­ge dich­tin­gen
  • Nauw­keu­ri­ge ran­den, voe­gen, an­ker­beel­den en over­gan­gen tus­sen de ver­schil­len­de be­ton­neer­fa­sen, door to­le­ran­tie­com­pen­sa­tie
  • Min­der na­be­han­de­ling door ver­be­ter­de uit­voe­rings­kwa­li­teit

Met de juiste Doka-accessoires voor zichtbeton zijn ook scherpe randen, schone voegen en fraaie ankergaten efficiënt realiseerbaar.