calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkclose
Contact
Terug

Trans­port­ma­te­ri­aal

Voor een be­te­re lo­gis­tiek op het bouw­ter­rein

Trans­port­ma­te­ri­aal zo­als con­tai­ners, sta­pel­pal­let­ten en tra­lie­boxen zor­gen voor or­de op het bouw­ter­rein, voor­ko­men lang zoe­ken en ver­een­vou­di­gen de op­slag en het ver­plaat­sen van sys­tee­m­on­der­de­len, klei­ne on­der­de­len en toebehoren. De sta­pel­pal­let­ten ver­een­vou­di­gen de op­slag en het ver­plaat­sen van vloer­s­tem­pels, drie­po­ten, be­kis­tings­dra­gers en -pa­ne­len. De tra­lie­box zorgt voor or­de bij de lich­te­re ac­ces­soi­res (max. draagver­mo­gen 700 kg). Voor zwa­re ac­ces­soi­res is er de galva-con­tai­ner (max. draagver­mo­gen 1.500 kg).

DownloadsToon systeem in online shop

Materiaal- en loon­kos­ten­be­spa­ring

voor elk pro­ject 

  • Snel la­den en los­sen van sys­tee­m­on­der­de­len, klei­ne on­der­de­len en toebehoren
  • Een­vou­dig ver­plaat­sen naar de vol­gen­de plaats van ge­bruik met kraan of aan­klem­wie­len
  • Vei­lig sta­pe­len, ook als er wei­nig plaats is

Voorzien van het aanklemwiel worden de stapelpalletten mobiel en maken ze snel en ergonomisch werken mogelijk – ze kunnen zelfs ongehinderd door alle deuropeningen in de woningbouw worden gereden.

Referenties