calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkclose
Contact
Terug

Houten bekistingsdragers

De be­proef­de on­der­de­len voor ve­le Doka-be­kis­tings­sys­te­men

De hou­ten be­kis­tings­dra­gers van Doka vor­men de ba­sis van ve­le Doka-be­kis­tings­sys­te­men en zijn uni­ver­seel in­zet­baar. De zorgvul­dig ge­pro­du­ceer­de dra­gers be­wijzen hun waar­de da­ge­lijks op tal­lo­ze bouw­plaat­sen. H20 top en H20 eco zijn we­reld­be­roemd en voor el­ke toe­pas­sing de juis­te keuze.

Downloads

Dra­ger H20 top

Tot drie­maal lan­ge­re levens­duur door in­ge­bouw­de schok­dem­pers 

  • Doel­tref­fen­de be­scher­ming te­gen nat en uv-stra­ling door eindverze­ge­ling van het lijf
  • Snel­le­re en vei­li­ge­re opbouw door mar­ke­rin­gen op de dra­ger­flens
  • Dui­de­lij­ke her­ken­baar­heid door mo­ge­lijk­heid van be­druk­king

Dra­ger H20 eco

De be­proef­de be­kis­tings­dra­ger met vol­le­wand­con­struc­tie 

  • Ho­ge kwa­li­teit van de dra­ger­flenzen door de vol­le­dig ma­chi­na­le sor­te­ring van het hout vol­gens sterk­te
  • Min­der scha­de aan het dra­ger­ui­t­ein­de door af­ge­schuin­de flenzen en dra­ger­k­lin­k­na­gels
  • Ge­mak­ke­lij­ke han­te­ring dankzij het bijzon­der la­ge ge­wicht

Referenties