calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Sitelife

Digital byggeplassadministrasjon gjort enkelt

Byggebransjen er i endring. For de ansvarlige blir det stadig vanskeligere å håndtere økende pris- og tidspress, stadig mer komplekse kundekrav, materialflaskehalser og mangel på arbeidskraft, samtidig som de skal holde oversikt over transparente, smidige arbeidsflyter etter hvert som byggeprosjektet skrider frem.

Nøkkelen til effektiv og tidsriktig håndtering ligger i digitalisering av byggeplassen som en måte å effektivisere arbeidsflyten og optimalisere konkurranseevnen på, og dette gjennom hele byggeprosjektets varighet.

Sitelife.

Programvaren for byggeplassen.

Sitelife er den ideelle programvaren for å digitalisere byggeplassen din fra utgraving til ferdigstillelse på tvers av alle fag. Et enkelt verktøy for alle som har ansvar på en byggeplass: byggeleder, prosjektledere for fagene og formenn.

Sitelife-programvaren inkluderer enkel planlegging, modellbasert sporing og kontekstbasert analyse, slik at du har full oversikt over prosjektet ditt hele tiden!

Sitelife.

Programvaren for byggeplassen.

Digital og innovativ byggeplassadministrasjon med Sitelife lar deg PLANLEGGE, SPORE og ANALYSERE byggeprosjektet ditt! Gå videre og digitaliser styringen av bygge-, anleggs- og infrastrukturprosjekter, fra planlegging av byggeplassen gjennom utførelse til ferdigstillelse - og på tvers av alle bransjer.

Dine fordeler med Sitelife

CONTAKT - All-inclusive tracking and analysis

All-inclusive sporing og analyse

av byggeprosjekter på tvers av alle bransjer fra utgraving til ferdigstillelse av bygget. Planleggingsmodul: Kommer snart!


CONTAKT - Single source of truth

"Én kilde til sannhet"

Alle dataene lagres på ett sted, og ingenting må legges inn to ganger.


CONTAKT - Efficient data logging

Effektiv dataregistrering

Strukturert byggeplassinformasjon


CONTAKT - Detailed analysis and informed decisions

Detaljert analyse og informerte beslutninger

Basert på gyldige data


CONTAKT - Search and export functions

Søk- og eksportfunksjoner

(For eksempel time-for-time-analyser, ekstra kostnader, ...)


CONTAKT - Integration of BIM and PDF plans

Integrering av BIM- eller PDF-planer

Muliggjør tilpasset bruk


 
CONTAKT - Sitelife

Digital loggføring av byggeplassdata med CONSTRUCTION SITE DIARY!

Digital logging av byggeplassdata med BYGGEPLASSDAGBOKEN! Digital sporing av dagens fremdrift, arbeidsforstyrrelser og andre hendelser - det er enkelt å gjøre direkte i felten med byggeplassdagboken i Sitelife. Og du har de ekstra fordelene med arbeidsregistreringer basert på: modell, mengdefortegnelse eller byggearbeidslister.i samsvar med standarder: Dokumentasjonen vår er i samsvar med Tysklands HOAI 2021 og Østerrikes ÖNORM B 2110 (forskrifter om honorarer for arkitekter og ingeniører). Og det beste er: Hele datasettet i programvaren er automatisk tilgjengelig for behandling i ANALYSE-modulen, og interaksjon med BIM er mulig.

Høydepunkter:

  • Sporing av utført arbeid og utplassering av utstyr
  • Tidsoptimaliserte, digitale godkjenningsprosesser, f.eks. inkludering av anleggslederVisualisering av visualiseringer
  • Mulighet for kobling til mengdefortegnelserOvervåkingsfunksjon for prosjekteier, for eksempel

Hold oversikt over tilleggstjenester og gebyrer med TILLEGGSARBEIDSRAPPORT!

Hold oversikt over tilleggstjenester og kostnader med TILLEGGSARBEIDSRAPPORT! Ekstra materialer og tjenester spores enkelt i modulen Tilleggsarbeidsrapport, og alt er i samsvar med standardene. På noen få minutter kan du logge hvem som jobbet med hvilken jobb, hvor lenge og når.

Høydepunkter:

  • Kobling til spesifikasjoner og fakturering
  • Tidsoptimaliserte, digitale godkjenningsprosesser, f.eks. inkludering av byggeplassansvarlig

Trekk ut nye funn med DATA ANALYSIS BASIC!

Trekk ut nye funn med DATA ANALYSIS BASIC! Muligheter og potensialer på et øyeblikk? Ikke noe problem med Sitelifes dataanalyse i sanntid, inkludert digital sporing! Den konstante datamatchingen av sporede og fullførte aktiviteter med datamodellen er den ideelle kilden til informasjon om gjeldende byggefremdrift til enhver tid. Tiltak kan iverksettes i god tid for å sikre prosjektets suksess.

Høydepunkter:

  • Etterprøvbare, databaserte beslutninger
  • Dataanalyse med referanse til strukturen (interaktiv)
  • Rask reaksjon på grunn av sanntidsdataSolide data som grunnlag for fremtidige prosjekter

Sitelife er en felles utvikling av de to selskapene b.i.m.m GmbH og CONTAKT GmbH.Doka markedsfører de unike tjenestene som distribusjonspartner for CONTAKT GmbH, et selskap i Umdasch Group Ventures. For mer informasjon om CONTAKT GmbH og for regelmessige oppdateringer om vellykkede byggeprosjekter og produktutvidelser, besøk også www.contakt.com.

Din kontaktperson

Er du et innovativt byggefirma som er interessert i Sitelife-løsningen? Ta kontakt med våre eksperter!

Jürgen Kaindl
Jürgen KaindlHead of Department - Service Delivery