calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Inteligentny rytm dzięki CONTAKT!

Innowacyjna, cyfrowa platforma dla budowy!

Do formularza kontaktowego
Ikona – strzałka w górę

Zwiększanie
wydajności

Ikona – strzałka w dół z symbolem euro

Ograniczanie
kosztów całkowitych

Ikona – regulator

Proaktywna
realizacja prac budowlanych

Ikona – głowa

Inteligentny proces
dzięki Big Data

Osiągnięcia kolarzy mierzy się w watach. Piłkarzy ocenia się na podstawie statystyk dotyczących dokładnych podań i przebiegniętych kilometrów. To, co wcześniej oceniano na podstawie subiektywnych odczuć, dziś można zmierzyć w sporcie za pomocą czujników. Takie same efekty uzyskała w naszej branży firma CONTAKT. Dzięki danym przekazywanym na żywo z budowy, za pośrednictwem opracowanego we własnym zakresie systemu CONTAKT, możliwa jest analiza procesów budowlanych oraz ich optymalizacja. Za pomocą aplikacji można planować przebieg prac budowlanych, zapotrzebowanie materiałowe oraz kwestie związane z personelem. System przeprowadza również analizy porównawcze planowanych efektów z efektami rzeczywistymi i pozwala na przesyłanie danych na temat rzeczywistej wydajności oraz na przejrzyste wprowadzanie optymalizacji. Firmy budowlane czerpią korzyści z większej przejrzystości i są w stanie optymalizować swoje procesy oraz poprawiać konkurencyjność dzięki danym pozyskiwanym w trakcie realizacji prac. Doka wprowadza to oryginalne rozwiązanie na rynek jako wyłączny przedstawiciel firmy CONTAKT GmbH, należącej do Umdasch Group Ventures. Bardziej szczegółowe informacje na temat CONTAKT GmbH, a także regularne aktualizacje związane ze zrealizowanymi projektami budowlanymi oraz z udoskonalaniem produktów, podajemy na bieżąco na stronach www.contakt.com.Skuteczność i rytmiczny postęp montażu deskowania

Dzięki inteligentnemu oprogramowaniu Plug & Play i czujnikom platforma umożliwia:

  • proste sporządzanie planów dziennych / tygodniowych / miesięcznych zgodnie z Lean Construction Methode, za pomocą intuicyjnego interfejsu umożliwiającego elastyczne planowanie etapów, optymalne wykorzystanie ekip budowlanych oraz dokładne planowanie zapotrzebowania na personel, beton, zbrojenie i deskowanie,
  • szybkie przekazywanie informacji w ramach zespołu poprzez jasne i nieskomplikowane przyporządkowywanie zadań i definiowanie celów,
  • monitorowanie postępu prac budowlanych w czasie rzeczywistym i przekazywanie danych do oraz z systemu BIM na bazie modelu 3D,
  • wprowadzanie i przekazywanie decyzji za pomocą powiadomień Push-Notifications umożliwiające osiąganie celów lub reagowanie na niezgodności,
  • oszczędność czasu dzięki automatycznie sporządzanemu dziennikowi budowy.

Harmonia czasu i kosztów

w ramach twoich bieżących oraz planowanych projektów:

  • wgląd w postęp prac budowlanych i w dane związane z produktywnością projektów realizowanych przez twoją firmę,
  • optymalizacja procesów roboczych na poziomie brygady i firmy na podstawie danych przekazywanych z terenu,
  • zwiększenie konkurencyjności, dzięki danym z terenu pozwalającym na przeprowadzanie dokładniejszych obliczeń w kolejnych etapach przetargów,
  • zbieranie „Big Data” pozwalające na aktywne działania w roli pioniera w dziedzinie cyfryzacji przemysłu budowlanego.

Produktywność 360° dzięki metodzie CONTAKT

Grafika z wizualizacją procesu Contakt

Projektowane budowy zgodne z rytmem

Po wielu naradach jakościowych z brygadzistami różnych firm budowlanych, zintegrowaliśmy w oprogramowaniu intuicyjny system projektowania zgodnego z rytmem budowy. Naszym celem było przekazanie brygadzistom gotowego narzędzia, z którym będą chętnie wykonywali swoją pracę i które ułatwi im codzienne procesy realizowane na budowie. Podstawą projektów opartych o rytm budowy są modele ifc. System jest w stanie w zautomatyzowany sposób określić, przy uwzględnieniu dostępnych zasobów, jaki odcinek prac będzie realizowany w którym cyklu.

Postęp prac budowlanych i wydajność w ramach wszystkich projektów

Wszelkie zebrane informacje i dane na temat czasu trwania poszczególnych prac są przetwarzane przez CONTAKT w tzw. „hubie”. To właśnie tam znajdują się najważniejsze dane; wszystkie budowy realizowane przez jedną firmę przesyłają raporty w czasie rzeczywistym, w jednolitej formie, dzięki czemu istnieje możliwość ich porównywania.

Dzięki temu można np. weryfikować produktywność podwykonawców lub mierzyć wpływ zmian pogody na wyniki prac. Poza tym możliwa jest weryfikacja i optymalizacja różnych materiałów, np. rodzaju betonu lub systemu deskowania. Wszelkie niezgodności można stwierdzać na tyle wcześnie, że możliwa jest odpowiednia reakcja zapobiegająca stratom finansowym i czasowym. Postęp prac budowlanych jest prezentowany w formie transparentnego modelu 3D. Dzięki temu od razu mamy dostęp do rzeczywistego stanu prac. Mamy również wgląd w liczbę godzin przeznaczonych na realizację prac przez daną ekipę – wraz z prognozą, z której wynika, czy przewidziane zasoby są wystarczające, aby zrealizować prace w ustalonym terminie. W przeciwieństwie do dotychczasowych praktyk, w ramach których parametry te były prezentowane dopiero miesiąc po zakończeniu prac, istnieje możliwość proaktywnego prowadzenia budowy, dzięki danym przekazywanym w czasie rzeczywistym za pośrednictwem systemów firmy CONTAKT.

Dodatkową bazę informacji stanowią wyniki analiz stosowanego deskowania i zużycia materiału. Za pomocą czujników można w prosty sposób stwierdzić, ile elementów deskowania przewiezionego na budowę jest rzeczywiście wykorzystywanych. Pozwala to określić nadwyżki materiału i zaplanować jego wykorzystanie na innych budowach, bądź też odpowiednio zareagować na zagrożenia związane z „wąskim gardłem”.

Rytmiczna realizacja i aktualizacja statusu

Po zakończeniu fazy projektowej czas na realizację budowy. Brygadziści mogą każdego dnia pobierać z systemu CONTAKT informacje na temat etapów roboczych, jakie należy realizować, po czym przekazują je swojej ekipie budowlanej. Brygadziści zespołów rozpoczynają swoje bieżące działania na smartfonie, a po zakończeniu prac ponownie wracają do tego urządzenia. Czujniki zainstalowane w deskowaniu dokonują ponadto pomiarów postępu prac i przesyłają informacje zwrotne, dostarczając osobom odpowiedzialnym za budowę wartościowe dane stanowiące podstawę kolejnych etapów roboczych. System dokonuje analizy porównawczej planowanego postępu z rzeczywistym stanem zrealizowanych prac. W ramach zaplanowanych wcześniej odbiorów brygadzista jest w stanie udokumentować prawidłowość wykonania prac lub reagować, wprowadzając odpowiednie poprawki.

Analiza i nauka

Jednolity i centralny system gromadzenia danych stanowi podstawę analiz porównawczych. Informacje zebrane na wielu budowach tworzą pulę doświadczeń pozwalających na wykorzystanie ukrytego potencjału. Dzięki temu CONTAKT daje wszystkim zaangażowanym w proces podmiotom możliwość ciągłej optymalizacji.

Prowadzisz innowacyjną firmę budowlaną i jesteś zainteresowany rozwiązaniem CONTAKT? Skontaktuj się z nami!


Jaki jest średni zakres Państwa projektów, jeśli chodzi o rozmiar obiektu w stanie surowym?
Czy często stosują Państwo modele budowlane 3D?
Zajmują się Państwo zagadnieniami związanymi z cyfryzacją i rozwiązaniami LEAN?
Czy realizują Państwo prace związane z deskowaniem, angażując głównie własny personel czy podwykonawców?
Pola oznaczone * są wymagane
* Nie wszystkie pola formularza są wypełnione!
Nie można wysłać wiadomości, spróbuj ponownie później!
Powrót

Podobne narzędzia – odwiedź również: