calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Sitelife

Platforma cyfrowa do zarządzania placem budowy

Branża budowlana podlega ciągłym zmianom. Osobom odpowiedzialnym coraz trudniej jest sprostać rosnącej presji związanej z ustalaniem cen i harmonogramów, coraz bardziej złożonym wymaganiom klientów, wąskim gardłom materiałowym i niedoborom siły roboczej, a jednocześnie zachować przejrzystość i płynność przepływu pracy w miarę ich postępu na placu budowy.

Kluczem do efektywnej i terminowej obsługi jest digitalizacja placu budowy jako sposób na usprawnienie przepływu pracy i optymalizację zasobów, i to przez cały okres trwania budowy.

Sitelife.

Oprogramowanie placu budowy.

Sitelife jest idealnym oprogramowaniem do digitalizacji placu budowy od wykopu do zakończenia prac na wszystkich etapach procesu budowlanego. Jedno narzędzie dla wszystkich, którzy ponoszą odpowiedzialność za prace na budowie: kierownika budowy, kierowników projektów i brygadzistów.

Oprogramowanie Sitelife obejmuje łatwe planowanie, śledzenie oparte na modelach i analizę kontekstową, dzięki czemu daje pełny przegląd projektu przez cały czas!

Sitelife.

Oprogramowanie placu budowy.

Cyfrowe i innowacyjne zarządzanie placem budowy z Sitelife pozwala na PLANOWANIE, ŚLEDZENIE i ANALIZĘ Twojego projektu budowlanego! Idź naprzód i zdigitalizuj swoje zarządzanie projektami budowlanymi, inżynieryjnymi i infrastrukturalnymi, od planowania zasobów na placu budowy poprzez realizację budowy do jej zakończenia - i to we wszystkich sektorach budownictwa i na każdym etapie procesu budowlanego.

Twoje korzyści z Sitelife

CONTAKT - All-inclusive tracking and analysis

Całościowe śledzenie i analiza

projektów budowlanych na wszystkich etapach procesu budowlanego od wykopu po zakończenie budowy. Moduł planowania: Już wkrótce!


CONTAKT - Single source of truth

'Jedno źródło prawdy'

Wszystkie dane są zapisywane w jednym miejscu i nic nie trzeba wprowadzać dwa razy.


CONTAKT - Efficient data logging

Efektywne rejestrowanie danych

Ustrukturyzowane informacje w jednym miejscu o całym placu budowy.


CONTAKT - Detailed analysis and informed decisions

Szczegółowa analiza i świadome decyzje

W oparciu o istotne dane i ich kalkulację.


CONTAKT - Search and export functions

Funkcje wyszukiwania i eksportu

(Na przykład analizy godzinowe, dodatkowe koszty, ...)


CONTAKT - Integration of BIM and PDF plans

Integracja planów BIM lub PDF

Umożliwia korzystanie z usług niestandardowych, modeli BIM czy rysunków technicznych.


 
CONTAKT - Sitelife

Cyfrowe rejestrowanie danych z placu budowy za pomocą DZIENNIKA BUDOWY!

Cyfrowe rejestrowanie danych z placu budowy za pomocą DZIENNIKA BUDOWY! Sitelife umożliwia śledzenie postępów prac i cyklu całego dnia, czy zakłóceń w pracy i innych zdarzeń - ułatwia dokonanie istotnych zmian czy dodatkowych zadań bezpośrednio w terenie. Dodatkowo możesz korzystać z zapisów prac opartych na wykresie, zestawieniu ilościowym lub wykazie prac budowlanych.

Zgodność z normami: Nasza dokumentacja jest zgodna z niemieckim HOAI 2021 i austriackim ÖNORM B 2110 (przepisy dotyczące wynagrodzeń architektów i inżynierów). A co najważniejsze: cały zbiór danych dostępny jest automatycznie do przetwarzania w module ANALYSE i możliwa jest integracja z programem BIM.

Najważniejsze informacje:

 • Śledzenie wykonanych prac i rozmieszczenia sprzętu
 • Zoptymalizowane czasowo, cyfrowe procesy zatwierdzania, np. włączenie kierownika budowy i jego akcpetacji
 • Wizualizacje w przeglądarce
 • Możliwość połączenia z wykresem ilościowym
 • Funkcja monitorowania dla właściciela projektu, np. dodatkowe dostęoy dla inwestora

Śledź dodatkowe usługi i koszty dzięki RAPORTOWI O PRACY DODATKOWEJ!

Śledź dodatkowe usługi i opłaty z nimi związane dzięki RAPORTOWI O PRACY DODATKOWEJ! Dodatkowe materiały czy wykonane zadania są łatwo śledzone w module Raport Pracy Dodatkowej, a wszystko zgodne ze standardami. W ciągu kilku minut możesz zarejestrować, kto pracował nad jakim zadaniem, w jakim terminie i w jakim czasie.

Najważniejsze informacje:

 • Powiązanie ze specyfikacjami i fakturowaniem
 • Zoptymalizowane czasowo, wg ustalonego procesu, w ramach cyfrowego zatwierdzania, np. uwzględnienie akceptacji kierownika budowy

Wyciągnij nowe wnioski z pomocą DATA ANALYSIS BASIC!

Wyciągnij nowe wnioski z pomocą DATA ANALYSIS BASIC! Możliwości i potencjały na pierwszy rzut oka? Dzięki analizie danych w czasie rzeczywistym Sitelife, w tym cyfrowemu śledzeniu, to żaden problem! Stałe dopasowanie danych śledzonych i zakończonych działań do modelu danych jest idealnym źródłem informacji o aktualnym postępie budowy w każdej chwili. W odpowiednim czasie można wdrożyć środki zaradcze, aby zapewnić sukces projektu.

Najważniejsze informacje:

 • Kontrolowane, oparte na konkretnych danych decyzje
 • Analiza danych w odniesieniu do struktury projektu (interaktywna)
 • Szybka reakcja dzięki danym w czasie rzeczywistym
 • Solidne dane jako podstawa przyszłych projektów

Sitelife jest wspólnym dziełem dwóch firm b.i.m.m GmbH i CONTAKT GmbH.

Doka wprowadza na rynek wyjątkowe usługi jako partner dystrybucyjny firmy CONTAKT GmbH, spółki Umdasch Group Ventures. Więcej informacji o firmie CONTAKT GmbH oraz regularne informacje o udanych projektach budowlanych i rozszerzeniach produktów można znaleźć również na stronie www.contakt.com.

Twój kontakt

Jesteś innowacyjną firmą budowlaną zainteresowaną rozwiązaniem Sitelife? Skontaktuj się z naszymi ekspertami! Ihr Ansprechpartner

Jürgen Kaindl
Jürgen KaindlHead of Department - Service Delivery