calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Jobba i takt

med CONTAKT - den digitala arbetsplatsen för högre produktivitet och transparens

Kontakta oss
Icon Arrow up

Ökad prestanda

Icon Arrow down with Euro Sign

Minskade totalkostnader

Icon Controller

Proaktiv kontroll
av din arbetsplats

Icon Head

Big Data för
effektivare planering

Cyklister mäter sin prestation i Watt. Fotbollsspelare bedöms efter korrekt slagna passningar eller hur många kilometer dem sprungit. Det som ursprungligen lämnades till subjektiva bedömningar ersätts nu av sensorsystem. CONTAKT har uppnått denna milstolpe i vår bransch.

CONTAKT använder egenutvecklad sensorteknologi, som överför data i realtid från arbetsplatsen, vilket möjliggör arbetsflödesanalys och optimering av byggprocesser. Appen möjliggör schemaläggning och planering av byggprocesser, samt vilket material och personal som krävs. Appen hjälper även till med rapportering av faktiska prestanda, utförande av variansanalys och tydliggör förbättringar. Byggföretag drar nytta av mer transparens och kan förbättra sitt arbetsflöde och sin konkurrenskraft baserat på fältdata.

Doka distribuerar denna unika lösning över hela världen som den exklusiva säljpartnern för CONTAKT GmbH, ett företag i Umdasch Group Ventures. För ytterligare information om CONTAKT GmbH, regelbundna nyheter och funktionsuppdateringar, besök vänligen www.contakt.com.Effektivitet och byggprocesser i balans

med intelligent plug & play-programvara och sensorsystem för er arbetsplats

  • Lätt att skapa dagliga-, vecko- och månatliga scheman med Lean Construction metoden i ett användarvänligt gränssnitt
  • Flexibel planering av gjutetapper för optimalt utnyttjande av resurser samt dagsspecifik planering av personal, betong, armering och form
  • Snabb kommunikation på arbetsplaten genom tydlig och enkel tilldelning av uppgifter och mål
  • Realtidsövervakning av arbetsplatsens framsteg samt överföring till och från BIM, på basis av en 3D-modell
  • Styrning och beslut via pushmeddelanden för att uppnå mål eller möjliga avvikelser
  • Tidsbesparingar genom automatiskt skapad arbetsplatsjournal

Tid och kostnader i balans

i samtliga av dina nuvarande såväl som framtida projekt

  • Överblick på konstruktionsframsteg och prestanda för dina projekt
  • Optimering av arbetsflöden på team- och företagsnivå baserat på fältdata
  • Ökad konkurrenskraft på grund av fältdata för mer exakta beräkningar för framtida offerter
  • Samla in egen "Big Data" och ta en ledande roll inom digitaliseringen av byggbranschen

360 ° produktivitet med CONTAKT-metoden

Graphic of Contakt workflow

Cykelplanering

Efter detaljerade och noggranna konversationer med represenatanter från olika byggföretag destillerade vi deras input om intuitiv cykelplanering och utvecklade ett program. Vårt mål med allt detta var att ge byggföretagen en lösning som gör deras arbete roligare samt underlätta belastningen på arbetsplatsenplatsen. Cykelplanering baseras på ifc-modeller. Processer automatiseras i systemet: det definierar de jobb som ska slutföras i vilken cykel, baserat på tillgängliga resurser.

 

Uppdatering av cykler och status

Efter planeringsstadiet är nästa steg implementering. Varje dag ger CONTAKT platscheferna de operationella stegen som ska slutföras innan arbetsdagen är över. Som i sin tur informerar sina mannar. Varje arbetslag startar sina nuvarande jobb på sin smarttelefon och slutför dem via smarttelefonen efter avslutad syssla. Sensorerna mäter dessutom framstegen på respektive form, ger feedback och därmed förser den ansvariga för byggandet en värdefull grund för att fatta beslut för efterföljande cykler: målet och den faktiska situationen jämförs. Fördefinierade godkännanden tillåter platschefer att verifiera korrekt implementering eller ingripa med korrigerande åtgärder.

Doka Contakt Sensor

Byggprocess & projektets prestanda

All data och tider som samlas in behandlas av CONTAKT i en “Hub”. Det är här värdefulla data lagras: alla företagens byggplatser rapporterar i realtid och på ett enhetligt sätt. På så sätt kan data användas för jämförelse. Det gör det möjligt att kontrollera mätvärden som underleverantörs prestanda eller mäta påverkan av förändringar i vädret. En annan fördel är att lämpligheten hos olika material, t.ex. betongtyp eller formsystemet som används, kan testas och optimeras. På så sätt kan avvikelser upptäckas tidigt för att motåtgärder kan vidtas innan mycket pengar investeras eller förlorad tid.

Den fullständiga byggnadens framsteg presenteras levande som en 3D-bild. Som ett resultat kan den AKTUELLA statusen för jobb uppfattas med en överblick. Besättningens arbetstid kan spåras, inklusive en prognos för huruvida de beräknade resurserna kommer att pågå tills konstruktionen är klar. I motsats till nuvarande praxis som mest illustrerar dessa värden efter att tjänsterna har utförts, tack vare realtidsdata, tillåter CONTAKT proaktiv kontroll av webbplatsen.

Analysen av formforskning och materialanvändning ger en ytterligare grund för information. Användningen av sensorer möjliggör enkel upptäckt av den faktiska användningen av formforskning på webbplatsen. På så sätt kan överskottet erkännas och användas på andra platser och / eller hotet om en flaskhals kan avvärjas.

Analyser och lärdomar

En enhetlig och standardiserad datainsamling gör det möjligt att jämföra data. Informationen som samlas in på flera byggarbetsplatser resulterar i en pool av upplevelser som möjliggör utveckling av potentialer som inte har sett tidigare. På detta sätt stöder Doka en kontinuerlig förbättringsprocess.

Intresserad av CONTAKT? Ta kontakt med oss!

Vad är genomsnittliga storleken för dina byggprojekt?
Arbetar du med 3D-strukturmodeller?
Är du engagerad i ämnena digitalisering och smidig konstruktion?
Arbetar du främst med egenföretagare eller underleverantörer när det kommer till form?
Fält markerade med * krävs!
* Formulär ej komplett.
Kontrollera att samtliga fält markerade med en asterisk (*) är ifyllda och vänligen försök igen. Tack för ditt tålamod!
Tillbaka

Relaterade verktyg - Kolla även in: