calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Sitelife

Enkel hantering av digitala byggarbetsplatser

Byggbranschen är i förändring. För de ansvariga blir det allt svårare att hantera allt större tryck på prissättning och schemaläggning, allt mer komplexa kundkrav, flaskhalsar i material och brist på arbetskraft, samtidigt som man håller sig på topp med transparenta och smidiga arbetsflöden när byggprojektet fortskrider.

Nyckeln till effektiv och punktlig hantering ligger i digitaliseringen av byggarbetsplatsen som ett sätt att effektivisera arbetsflöden och optimera konkurrenskraften, och detta under hela byggarbetsplatsens varaktighet.

Sitelife.

Programvara för byggarbetsplatser.

Sitelife är den idealiska programvaran för att digitalisera din byggarbetsplats från utgrävning till färdigställande i alla branscher. Ett enda verktyg för alla som har ansvar på en byggarbetsplats: platschef, projektledare för hantverksyrkena och förmän.

Sitelife-programvaran innehåller enkel planering, modellbaserad spårning och kontextbunden analys, så att du hela tiden har en fullständig överblick över ditt projekt!

Sitelife.

Programvara för byggarbetsplatser.

Med Sitelife kan du planera, spåra och analysera ditt byggprojekt digitalt och innovativt! Gå vidare och digitalisera din hantering av byggnads-, anläggnings- och infrastrukturprojekt, från planering av byggarbetsplatsen till utförande och färdigställande - och i alla branscher.

Dina fördelar med Sitelife

CONTAKT - All-inclusive tracking and analysis

All-inclusive spårning och analys

av byggprojekt inom alla branscher från grävning till färdigställande av byggnaden. Planeringsmodul: Kommer snart!


CONTAKT - Single source of truth

"En enda källa till sanning"

Alla uppgifter sparas på ett ställe och ingenting behöver matas in två gånger.


CONTAKT - Efficient data logging

Effektiv dataloggning

Strukturerad information om byggarbetsplatsen


CONTAKT - Detailed analysis and informed decisions

Detaljerad analys och välgrundade beslut

Baserat på giltiga uppgifter


CONTAKT - Search and export functions

Sök- och exportfunktioner

(t.ex. timme för timme-analyser, extra kostnader, ...)


CONTAKT - Integration of BIM and PDF plans

Integration av BIM- eller PDF-planer

Möjliggör anpassad användning


 
CONTAKT - Sitelife

Digital loggning av byggplatsdata med CONSTRUCTION SITE DIARY!

Digital loggning av byggplatsdata med CONSTRUCTION SITE DIARY! Spåra digitalt dagens framsteg, arbetsstörningar och andra incidenter - det är enkelt att göra direkt på fältet med byggarbetsplatsdagboken i Sitelife. Och du har de extra fördelarna med arbetsregister baserade på: modell, mängdförteckning eller byggnadsarbetslistor. Standarduppfyllelse: Vår dokumentation är i enlighet med Tysklands HOAI 2021 och Österrikes ÖNORM B 2110 (bestämmelser om arkitekters och ingenjörers arvoden). Och det bästa av allt är: Hela datamängden i programvaran är automatiskt tillgänglig för bearbetning i ANALYSE-modulen och interaktion med BIM är möjlig.

Höjdpunkter:

  • Spårning av utfört arbete och utrustning.
  • Tidsoptimerade, digitala godkännandeprocesser, t.ex. genom att inkludera platschefen.
  • Visualiseringar med tittare
  • Möjlighet till koppling till mängdförteckningar Övervakningsfunktion för projektägaren, t.ex.

Håll koll på tilläggstjänster och avgifter med ADDITIONAL WORK REPORT!

Håll koll på tilläggstjänster och avgifter med ADDITIONAL WORK REPORT! Extra material och tjänster kan enkelt spåras i modulen Additional Work Report, och allt är förenligt med standarderna. På några minuter kan du logga vem som har arbetat på vilket jobb, hur länge och när.

Höjdpunkter:

  • Koppling till specifikationer och fakturering
  • Tidsoptimerade, digitala godkännandeprocesser, t.ex. genom att inkludera byggledaren.

Extract new findings with DATA ANALYSIS BASIC!

Ta fram nya resultat med DATA ANALYSIS BASIC! Möjligheter och potentialer i en överblick? Inga problem med Sitelifes dataanalys i realtid, inklusive digital spårning! Den ständiga datamatchningen av spårade och avslutade aktiviteter med datamodellen är den idealiska källan till information om aktuella byggnadsframsteg när som helst. Åtgärder kan genomföras i god tid för att säkerställa projektets framgång.

Höjdpunkter:

  • Verifierbara, databaserade beslut
  • Dataanalys med hänvisning till strukturen (interaktiv)
  • Snabba reaktioner tack vare uppgifter i realtidSolida uppgifter som grund för framtida projekt

Sitelife är en gemensam utveckling av de två företagen b.i.m.m.m GmbH och CONTAKT GmbH. Doka marknadsför de unika tjänsterna som distributionspartner till CONTAKT GmbH, ett företag inom Umdasch Group Ventures. För mer information om CONTAKT GmbH och för regelbundna uppdateringar om framgångsrika byggprojekt och produktexpansioner, besök också www.contakt.com.

Din kontaktperson

Är du ett innovativt byggföretag som är intresserad av Sitelife-lösningen? Ta kontakt med våra experter!

Jürgen Kaindl
Jürgen KaindlHead of Department - Service Delivery