calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb
 
Icon Doka AR

Doka Augmented Reality

Rozširuje 2D výkresy o 3D modely

Aplikácia Doka Augmented Reality vám dáva možnosť
obohatiť vybrané výkresy o interaktívne 3D modely.

Aplikácia pre iOSAplikácia pre AndroidK aplikácii Doka AR America Edition

Doka AR modely

Pomocou aplikácie Doka AR si môžete prostredníctvom rozšírenej reality pozrieť rôzne modely (Framax Xlife, Dokadek30, …) a získať vzrušujúci pohľad do sveta debniacej techniky. Existuje možnosť načítať ďalšie modely na požiadanie a sledovať animované zobrazenie postupu zostavenia systému Dokadek30. Momentálne je aplikácia k dispozícii pre systémy iOS a Android.

Dostupné výkresy na vytlačenie

Vytlačte si dostupné výkresy, aby ste si na nich mohli premietnuť 3D modely prostredníctvom rozšírenej reality. Výkresy si môžete stiahnuť tu:


Ak nemáte k dispozícii tlačené výkresy, môžu sa modely vyvolať aj bez markera.

FUNKCIE

  • Premieta 3D modely na definované výkresy
  • Možnosť zobraziť a skryť prvky modelov
  • Manuálny výber a náhľad modelov aj bez markera
  • Animácia postupu zostavenia systému Dokadek 30
  • Dodatočné nahratie modelov v rámci aplikácie
  • Podporuje nemecký a anglický jazyk
Späť k prehľadu

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Všeobecne

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov popisuje účel a rozsah používania osobných údajov v súvislosti s používaním tejto aplikácie.

„Osobné údaje“ sú všetky informácie, ktoré sa vzťahujú na identifikovanú alebo identifikovateľnú fyzickú osobu, teda meno, adresa alebo e-mail.

„My“ alebo „nás“ znamená Doka GmbH, 3300 Amstetten, Josef Umdasch Platz 1, Rakúsko, FN 105743f.

Použitie osobných údajov

Pri používaní tejto aplikácie nespracovávame žiadne osobné údaje.

Pre používanie aplikácie však potrebujeme váš súhlas na prístup ku kamere/galérii/fotoalbumu. Tieto oprávnenia sú potrebné len na používanie aplikácie na určený účel. Fotografie sa ukladajú lokálne na vašom zariadení.

V prípade, že nás budete kontaktovať, spracujeme vami poskytnuté informácie výlučne na zodpovedanie vášho dopytu.

Aplikácie nezávislých poskytovateľov

Táto aplikácia používa službu sledovania „Firebase“, ktorú poskytuje spoločnosť Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Firebase je súčasťou platformy Google Cloud. Ponúka databázu v reálnom čase a ďalšie služby:

Firebase Analytics používa technológie sledovania, ktoré umožňujú analýzu používania aplikácie, napr. monitorovanie výkonu, protokoly chýb a analýzu správania používateľov. Tieto informácie sa zhromažďujú a prenášajú do spoločnosti Google, ktorá ich ukladá. Spoločnosť Google preto používa reklamné ID zariadenia. Spoločnosť Google použije poskytnuté informácie na to, aby anonymne vyhodnotila používanie tejto aplikácie a poskytla nám ďalšie služby súvisiace s používaním aplikácií. V Nastaveniach zariadenia máte možnosť obmedziť používanie reklamného ID (iOS: Ochrana osobných údajov/Reklama/Bez sledovania reklamy, Android: Účet/Google/Zobraziť).

Funkcia Firebase Crash Reporting zlepšuje stabilitu aplikácie a obmedzuje počet zlyhaní aplikácie. Zhromažďuje informácie o zariadení a používaní aplikácie, ktoré nám umožňujú diagnostikovať a riešiť problémy (napr. časové značky – zaznamenávajú, kedy bola aplikácia spustená a kedy došlo k zlyhaniu).

Podrobné informácie o službe Google Firebase a ochrane údajov nájdete na stránke https://firebase.google.com/support/privacy/.

Ručenie

Pokiaľ je to zo zákona prípustné, je naše ručenie za prípadné škody spôsobené používaním tejto aplikácie vylúčené. V prípade uplatnenia tretími osobami kvôli neodbornému používaniu tejto aplikácie je potrebné za nás úplne prevziať úhradu škody a žalobné nároky.

Práva dotknutých osôb a kontakt

Spoločnosť Doka upozorňuje na to, že používateľ má v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR), v súvislosti so spracovaním jeho osobných údajov, takzvané právo dotknutej osoby, a síce právo na informácie, prenos údajov, nesúhlas a vymazanie. Ak si chcete uplatniť toto právo, alebo máte ďalšie otázky o spracovaní osobných údajov spoločnosťou Doka, kontaktujte DOKA Slovakia, Debniaca technika s.r.o., Vec: Žiadosť o informáciu o ochrane osobných údajov, Ivanská cesta 28, 821 04 Bratislava, Slovensko.

Prípadne adresujte svoju žiadosť na tému ochrana údajov na e-mailovú adresu spoločnosti Doka: gdpr.slovakia@doka.com

Pokiaľ ide o právnu ochranu údajov, používateľ má tiež právo sťažovať sa na orgáne pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky: statny.dozor@pdp.gov.sk

Kontakt

Ak máte otázky k tomuto vyhláseniu o ochrane osobných údajov, môžete nás kontaktovať:

Doka GmbH
Josef Umdasch Platz 1
3300 Amstetten, Rakúsko
Tel. +43 7472 605-0
Fax +43 7472 64430

info@doka.com
www.doka.com