calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

CONCREMOTE: Monitorovanie teploty a vývoja pevnosti mladého betónu v reálnom čase

8.7.2019 | Slovakia
Jedným zo súčasných trendov v stavebníctve je zvyšovanie efektivity procesov s cieľom dosiahnuť finančné úspory a zaistiť vysokú kvalitu výsledkov. Na optimalizáciu procesov pri monolitickej výstavbe je pritom nevyhnutné vykonávať merania rozhodujúcich parametrov. Patrí sem vývoj pevnosti betónu v tlaku, od ktorého sú odvodené časy na oddebnenie, ošetrovanie betónu, predopnutie atď.

Z tohto dôvodu priniesla spoločnosť DOKA Slovakia na náš trh službu Concremote®, ktorá monitoruje betón v reálnom čase a umožňuje používateľovi pripojenému on-line z ktoréhokoľvek miesta na svete robiť rozhodnutia na základe hodnôt nameraných priamo v konštrukcii. Tento inovatívny systém kombinuje metódu zrelosti betónu podľa de Vree a moderné mobilné komunikačné technológie.

Galéria

  • Obr.1: Concremote - opakovane použiteľný stropný senzor umiestnený na povrchu stropnej dosky a káblový senzor v oblasti steny
  • Obr.2: Concremote - opakovane použiteľný stropný senzor umiestnený na povrchu stropnej dosky a káblový senzor v oblasti steny
  • Obr.3: Concremote - opakovane použiteľný stropný senzor umiestnený na povrchu stropnej dosky a káblový senzor v oblasti steny
  • Obr.4: Concremote - Správa a vyhodnotenie dát/výpočet pevnosti, dátový výstup/webový portál
  • Schéma fungovania systému Concremote: Monitorovanie betónu v reálnom čase umožňuje rozhodovanie na základe preukázateľných meraní pevnosti v tlaku konkrétneho konštrukčného prvku.
  • Základné výhody systému Concremote: Concremote prináša bezpečnosť pri stavebnom dozore a optimalizáciu stavebného procesu.
  • Systém monitorovania betónu Concremote® slúži na nedeštruktívne meranie pevnosti betónu v konkrétnom konštrukčnom prvku.
  • Inovatívny systém kombinuje metódu zrelosti betónu podľa de Vree a moderné mobilné komunikačné technológie.

Technológia

Systém monitorovania betónu Concremote® slúži na nedeštruktívne meranie pevnosti betónu v konkrétnom konštrukčnom prvku (stropnej doske, stene, nosníku, pilieri, mostnej konštrukcii atď.) na stavenisku.

Skladá sa:
▪ z meracích senzorov (stropného senzora, stenového senzora s kabelážou, obr. 1,2,3)
▪ zo služby (súčasťou je správa a vyhodnotenie dát/výpočet pevnosti, dátový výstup/webový portál, obr. 4)

Systém monitorovania betónu


Systém monitorovania betónu prebieha v tomto poradí:

▪ Senzory priebežne merajú teplotu betónu, ktorá je ovplyvnená predovšetkým hydratačným teplom a okolitou teplotou.
▪ Namerané dáta sa každú hodinu zasielajú vo forme dátového balíčka mobilnou telefónnou sieťou do dátového strediska, kde sa na základe metódy zrelosti a kalibračného merania automaticky analyzujú.
▪ V rámci každého druhu betónu, pri ktorom sa bude realizovať na stavenisku meranie, je nevyhnutné vykonať samostatnú kalibráciu ešte pred začiatkom stavby. Vzťah medzi pevnosťou v tlaku a zrelosťou pri danom druhu betónu sa potom určí na základe kalibračného merania.
▪ Namerané a analyzované dáta a hodnoty pevnosti v tlaku majú zákazníci nepretržite k dispozícii prostredníctvom zabezpečeného webového portálu. Týmto spôsobom môže užívateľ v reálnom čase monitorovať vývoj pevnosti v danom konštrukčnom prvku.

Aplikácie, technické a ekonomické výhody


Vďaka monitorovaniu betónu v reálnom čase je možné na základe nameraných údajov o pevnosti betónu zaistiť bezpečnosť stavebného procesu, optimalizovať ho alebo urýchliť pomocou vhodných opatrení.

Concremote® je možné použiť na:

▪ cielené stanovenie času na oddebnenie a optimalizáciu (možné skrátenie) debniacich cyklov,
▪ spoľahlivosť procesov, rozhodovanie na základe nameraných, nie odhadovaných hodnôt,
▪ určenie času ošetrovania betónu na základe nameraných hodnôt pevnosti,
▪ bezpečnosť pri používaní šplhacieho debnenia,
▪ meranie vývoja hydratačného tepla v masívnych stavebných konštrukciách s cieľom obmedziť vznik trhlín,
▪ optimalizáciu receptúry betónu v súvislosti s ročným obdobím na základe priebežného merania vývoja pevnosti v tlaku (napr. pri pomalom vývoji pevnosti v zime pri prechode na betón s rýchlejším vývojom pevnosti betónu).

Zhrnutie


Monitorovanie betónu v reálnom čase predstavuje inovatívny proces, ktorý umožňuje rozhodovanie na základe preukázateľných meraní pevnosti v tlaku konkrétneho konštrukčného prvku. Táto technológia umožňuje vedeniu stavby používať skutočné namerané hodnoty namiesto odhadov.
Najmä ak ide o optimalizáciu receptúry betónu, predovšetkým vzhľadom na potrebné množstvo cementu (nie viac, ako je potrebné), prináša táto metóda stavebným firmám a dodávateľom veľkú výhodu. Monitorovanie betónu v reálnom čase predstavuje účinný nástroj riadenia kvality a zároveň príležitosť používať pri konkrétnom projekte betón s najvýhodnejšími vlastnosťami. Vďaka možnosti optimalizácie výstavby zvyšuje Concremote® atraktivitu monolitickej výstavby, a tým aj transportbetónu.


Produkty a riešenia v používaní

Prehľad produktov a služieb
Doka projekty celosvetovo

Mohlo by vás tiež zaujímať:

Most Pelješac v Chorvátsku

15.8.2022 | Novinky

Spoločnosť Doka predstavuje na veľtrhu bauma 2022 lešenárske riešenia

13.07.2022 | Tlač

Máte otázky k príspevku? Kontaktujte nás!

Polia označené * sú povinné polia!
* Formulár nie je úplný!
Správu sa nepodarilo odoslať. O chvíľu skúste znovu, prosím!