calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkclose
Späť

INTELIGENCIA BETÓNU

CONCREMOTE. Rýchlosť výstavby v novom rozmere.

Conremote prináša presné údaje o vývoji betónu v reálnom čase, čo optimalizuje pracovný čas a náklady na vašich stavbách. Vďaka našim 150 ročným skúsenostiam vieme, čo stavbári naozaj potrebujú.

DownloadsVideoslogin.doka.concremote.comJoin our LinkedIn group: CONCREMOTE Community
worker showing smart watch with concremote app

Lepšie je stavať s Concremotom

Vďaka meraniu pevnosti a vývoja teploty betónu dokážete zaručiť optimalizáciu vašich stavebných procesov. Rýchlosť výstavby, časy taktov, výsledok betónu a nádklady možu byť riadené vďaka údajom, ktoré vieme jednoducho a inteligentne získať v reálnom čase pomocu online merania.

Plánovanie betónu podľa vašich potrieb

Planovanie_betonu

Rýchlejšie

  • na základe výsledkov merania pevnosti betónu minimalizuje časy taktov a umožňuje skoršie oddebnenie
  • vďaka vylepšenému proaktívnemu plánovaniu sa znižujú celkové náklady na mzdy a vybavenie
  • nákup a zloženie betónu môžu byť optimalizované správnymi znalosťami ohľadom jeho teploty a pevnosti

Bezpečnejšie

  • hraničné hodnoty a nevyhnutné pevnosti sú založené na dôveryhodných údajoch

Efektívnejšie

  • vylepšené rozhodovanie vďaka presným informáciam o tvrdnutí betónu na základe vývoja pevnosti betónu na jeho porvchu
  • hodnoverná automatizovaná dokumentácia ohľadom vývoja teploty a pevnosti betónu
  • meranie vývoja teploty v priereze profilu na zamedzenie trhlín vzniknutých skorým oddebnením

Metóda

Concremote spája dobre zavedenú metódu "vypočtu betónu" s technológiami mobilinej komunikácie. Vývoj teploty je nahrávaný cez senzory v betóne a údaje sú preposielané online do dátových serverov, kde pevnosť betónu je prepočítavaná cez kalibráciu a na základe vývoja teploty. Prístup k údajom je bezpečný a časovo neobmedzený z akéhokoľvek miesta.

Metoda

Káblový a stenový senzor

Káblové senzory možno umiestiť do troch snímacích miest Káblové senzory možno umiestiť do troch snímacích miest
Stopný senzor sa vloží do betónu po jeho zarovnaní a automaticky spustí meranie Stopný senzor sa vloží do betónu po jeho zarovnaní a automaticky spustí meranie
Sondy káblového senzora sú vtlačené do zarovnaného betónu a spoločne premiestňované s debnením Sondy káblového senzora sú vtlačené do zarovnaného betónu a spoločne premiestňované s debnením
Všetky merania sú dostupné v reálnom čase Všetky merania sú dostupné v reálnom čase

Rýchlosť výstavby v novom rozmere.


Špeciálna konštrukcia stavby ESO Supernova
Mníchov, Nemecko

Pridaná hodnota:
Vďaka sledovaniu vývoja pevnosti betónu sa po dosiahnutí požadovaných hodnôt dodalo špeciálne debnenie presne na čas

Eso Supernova
Muskrat falls

Vodná prehriada Muskrat Falls
Newfoundland, Kanada

Pridaná hodnota:
Meranie teploty betónu včasne informovalo o prípadnom možnom vzniku trhlín z hydratačného tepla


Senftenberg Gallery tunel
Tyrol, Rakúsko

Pridaná hodnota:
Bezpečné oddebnenie sa uskutočnilo v súlade s hraničnými hodnotami a preukázanou kvalitou

Tunnel Gallerie Senftenberg
One Blackfriars

Jedna z výškových budov Blackfriars
Londýn, Anglicko

Pridaná hodnota:
Zrýchlený proces výstavby vďaka optimalizácii času oddebnenia a hodnovernej dokumentácie automaticky zaslanej pre všetky zúčastnené osoby


Most Krempelgraben
Eisenerz, Rakúsko

Pridaná hodnota:
Optimalizácia harmonogramu výstavby prostredníctvom plánovania práce a časových taktov

Krempelgrabenbrücke