calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkclose
Kontakt
Späť

INTELIGENCIA BETÓNU

CONCREMOTE. Optimalizujte svoj stavebný projekt.
Úplne presne.

Conremote prináša presné údaje o vývoji betónu v reálnom čase, čo optimalizuje pracovný čas a náklady na vašich stavbách. Vďaka našim 150 ročným skúsenostiam vieme, čo stavbári naozaj potrebujú.

DownloadsVideoslogin.doka.concremote.comJoin our LinkedIn group: CONCREMOTE Community
worker showing smart watch with concremote app

Lepšie je stavať s Concremotom

Vďaka meraniu pevnosti a vývoja teploty betónu dokážete zaručiť optimalizáciu vašich stavebných procesov. Rýchlosť výstavby, časy taktov, výsledok betónu a nádklady možu byť riadené vďaka údajom, ktoré vieme jednoducho a inteligentne získať v reálnom čase pomocu online merania.

Plánovanie betónu podľa vašich potrieb

Planovanie_betonu

Rýchlejšie

 • na základe výsledkov merania pevnosti betónu minimalizuje časy taktov a umožňuje skoršie oddebnenie
 • vďaka vylepšenému proaktívnemu plánovaniu sa znižujú celkové náklady na mzdy a vybavenie
 • nákup a zloženie betónu môžu byť optimalizované správnymi znalosťami ohľadom jeho teploty a pevnosti

Bezpečnejšie

 • hraničné hodnoty a nevyhnutné pevnosti sú založené na dôveryhodných údajoch

Efektívnejšie

 • vylepšené rozhodovanie vďaka presným informáciam o tvrdnutí betónu na základe vývoja pevnosti betónu na jeho porvchu
 • hodnoverná automatizovaná dokumentácia ohľadom vývoja teploty a pevnosti betónu
 • meranie vývoja teploty v priereze profilu na zamedzenie trhlín vzniknutých skorým oddebnením

Metóda

Concremote spája dobre zavedenú metódu "vypočtu betónu" s technológiami mobilinej komunikácie. Vývoj teploty je nahrávaný cez senzory v betóne a údaje sú preposielané online do dátových serverov, kde pevnosť betónu je prepočítavaná cez kalibráciu a na základe vývoja teploty. Prístup k údajom je bezpečný a časovo neobmedzený z akéhokoľvek miesta.

Metoda

Káblový a stenový senzor

Káblové senzory možno umiestiť do troch snímacích miest Káblové senzory možno umiestiť do troch snímacích miest
Stopný senzor sa vloží do betónu po jeho zarovnaní a automaticky spustí meranie Stopný senzor sa vloží do betónu po jeho zarovnaní a automaticky spustí meranie
Sondy káblového senzora sú vtlačené do zarovnaného betónu a spoločne premiestňované s debnením Sondy káblového senzora sú vtlačené do zarovnaného betónu a spoločne premiestňované s debnením
Všetky merania sú dostupné v reálnom čase Všetky merania sú dostupné v reálnom čase

Generácia 2.0

Osvedčená technológia monitorovania Concremote bola teraz rozšírená o dodatočné funkcie:

Úspora času

 • Bezprostredné informácie o pripojení na server, ako aj o aktivitách merania prostredníctvom LED signálu
 • Transfer údajov možný celoplošne cez bluetooth
 • Rýchlejšie výsledky merania prispôsobením dátových intervalov Broadcast

Zvýšenie bezpečnosti

 • Žiadna strata údajov vďaka oznámeniu pri nízkom stave akumulátora

Zníženie nákladov

 • Zníženie nákladov, ako aj lepšia trvalá udržateľnosť vďaka opätovne nabíjateľným batériám
 • Dlhšia životnosť vďaka prachotesnému a vodotesnému krytu
c2 Stropný snímač Concremote 2.0 sa nasadzuje na betón priamo po betónovaní
c3 Digitálne dokumentovanie nameraných údajov umožňuje podávanie správ v reálnom čase

Digital Features

 • Chcete pri oddebňovaní dosiahnuť svoje požadované doby taktu pri optimálnych nákladoch na betón?

  c4

  Potom použite Concremote porovnanie scenárov - naše porovnanie betónu na webovom portáli:

  1. Skalibrujte portfólio betónových zmesí špecificky pre projekt.
  2. Definujte svoje parametre (odlišné receptúry betónu atď.).
  3. Porovnanie scenárov vám ukáže najvýhodnejšiu, resp. najrýchlejšiu receptúru betónu - Umožní vám zvoliť si najhospodárnejšiu betónovú zmes.
 • Chcete efektívnejšie plánovať nasadenie personálu a vybavenia?

  Pomocou funkcie prognózy technológie Concremote môže používateľ predpovedať vývoj pevnosti v tlaku a lepšie tak naplánovať nastávajúce úlohy (napr. oddebnenie už v piatok alebo skôr až po víkende?).

  c8
 • Chcete mať vždy a všade prístup k vašim aktuálnym meraniam betónu?

  c9

  Aplikácia Concremote ponúka:

  • Prehľad o najnovších meraniach betónu
  • Podrobnosti o každom meraní
  • Stav meracích prístrojov
  • Podávanie správ v reálnom čase (e-mail, textová správa, push notifikácia) na vaše koncové zariadenie
  Apple Play Store
  Google Play Store

Rýchlosť výstavby v novom rozmere.


Špeciálna konštrukcia stavby ESO Supernova
Mníchov, Nemecko

Pridaná hodnota:
Vďaka sledovaniu vývoja pevnosti betónu sa po dosiahnutí požadovaných hodnôt dodalo špeciálne debnenie presne na čas

Eso Supernova
Muskrat falls

Vodná prehriada Muskrat Falls
Newfoundland, Kanada

Pridaná hodnota:
Meranie teploty betónu včasne informovalo o prípadnom možnom vzniku trhlín z hydratačného tepla


Senftenberg Gallery tunel
Tyrol, Rakúsko

Pridaná hodnota:
Bezpečné oddebnenie sa uskutočnilo v súlade s hraničnými hodnotami a preukázanou kvalitou

Tunnel Gallerie Senftenberg
One Blackfriars

Jedna z výškových budov Blackfriars
Londýn, Anglicko

Pridaná hodnota:
Zrýchlený proces výstavby vďaka optimalizácii času oddebnenia a hodnovernej dokumentácie automaticky zaslanej pre všetky zúčastnené osoby


Most Krempelgraben
Eisenerz, Rakúsko

Pridaná hodnota:
Optimalizácia harmonogramu výstavby prostredníctvom plánovania práce a časových taktov

Krempelgrabenbrücke