DOKA DREVO, s.r.o. Perfektné systémy pre Váš úspech!

Vítame Vás na stránke firmy DOKA DREVO, s.r.o. so sídlom v Banskej Bystrici. Sme 100% dcérskou spoločnosťou rakúskeho, medzinárodne uznávaného koncernu, ktorý už viac ako 40 rokov dodáva stavebným podnikom na celom svete debniace systémy. Vyrábame trojvrstvové debniace dosky.

O nás

Manažment

Ing. Miroslav Piliarkin

DOKA DREVO, s.r.o.
Cesta k Smrečine 11
SK-97401 Banská Bystrica

Ing. Ján Šišlák

DOKA DREVO, s.r.o.
Cesta k Smrečine 11
SK-97401 Banská Bystrica

Pôvod slova Doka

V 50-tych rokoch dodala firma Umdasch - materská firma Doky (vtedy ešte malý drevospracujúci podnik) veľké množstvo debniacich dosiek firme Donaukraftwerke AG (skrátene DOKW) na výstavbu elektrárne Ybbs/Persenbeug v Rakúsku. Vo firme zakrátko zľudovel pojem "DOKW-dosky", z ktorého neskôr vznikli "DOKA-dosky". Takto sa zrodilo meno, chránené medzinárodnou registračnou výrobnou značkou, ktoré je známe svojou stručnosťou a výstižnosťou na celom svete.

HISTÓRIA

Stručná gnozeológia podniku

Spoločnosť DOKA DREVO, s.r.o. (DDS) so sídlom v Banskej Bystrici, Cesta k Smrečine 11, je spoločnosť v rakúskom vlastníctve, ktorá vznikla ako Joint-Venture 29.11.1994 ako firma Doka Smrečina, s.r.o.. Spoločnosť vznikla ako spoločný podnik dvoch drevárskych firiem zaoberajúcich sa spracovaním ihličnatej hmoty, DOKA GmbH so sídlom v Rakúsku v Amstettene a SMREČINA, a.s. Banská Bystrica. V apríli roku 1997 podpísaním zmluvy materská spoločnosť DOKA GmbH odkúpila od SMREČINY, a.s. vlastnícky podiel a tým sa Doka Banská Bystrica stala 100% dcérskou spoločnosťou DOKA GmbH. Spoločnosť bola premenovaná na DOKA DREVO, s.r.o.

DOKA DREVO - TERAZ

DOKA DREVO, s.r.o. (DDS) je dcérskou spoločnosťou DOKA GmbH. DOKA GmbH je súčasťou koncernu UMDASCH so sídlom v rakúskom mestečku Amstetten s dvoma smermi podnikania: Doka GmbH debniaca technika pre stavebníctvo predstavuje asi 75 % aktivít celej spoločnosti a druhú časť tvorí Umdasch-Shop-Concept so zameraním na zariadenie interiérov obchodov a obchodnú činnosť. Sme čisto výrobná, proexportne orientovaná firma zaoberajúca sa výrobou veľkoplošných trojvrstvových debniacich dosiek rôznych typov a označení. Takmer 99 % produkcie debniacich dosiek v DDS ide na export. Zvyšok produkcie ostáva na domácom trhu.

Doka Drevo - teraz

Náš závod

Cesta k Smrečine 11
SK-97401 Banská Bystrica

zápis v OR Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo:2340/S

Tel.: +421 48 4127 770
E-mail: info_dds@doka.com


Príjazdová mapka

Map Banská Bystrica

Výroba

Vaša stavba : zrkadlo kvality debnenia a spoľahlivosti

Výroba

Stále rýchlejší priebeh stavebných prác si vyžaduje prvotriedne debnenie, s cieľom realizovať Vaše projekty bez časových strát a vo vysokej kvalite.

Vaše s tým súvisiace požiadavky spĺňame najvyššou kvalitou výrobkov a výrobných procesov.


Výroba

Motivovaní zamestnanci firmy DOKA DREVO, s.r.o. vyrábajú debniace dosky na najmodernejších výrobných zariadeniach. Čo najkratšie dodacie lehoty a stála certifikovaná kontrola kvality je zárukou vysokej kvality Vášho debnenia. O to sa stará skúsený, dobre organizovaný systém manažmentu kvality vo všetkých výrobných a riadiacich zložkách podniku.

Kariéra

Naši pracovníci tvoria najdôležitejší most medzi vývojom, výrobou, poradenstvom a dodávkou na jednej strane a zákazníkom s jeho požiadavkami na strane druhej. Podnik do ich tvorivosti, znalostí a schopností investuje formou odbornej prípravy a ďalšieho vzdelávania.

Individuálne dohovory o cieľoch napomáhajú vzájomnému pochopeniu spoločne vytýčených cieľov podniku, motivácii a ochote pracovať na dosiahnutí týchto cieľov.

Kvalifikácia a motivácia našich pracovníkov sú rozhodujúcim konkurenčným faktorom našich stratégií a rýchleho zvládnutia sústavne sa meniacich podmienok trhu, techniky a požiadaviek ľudí.

Iniciatívna prihláška


Linky

Odkazy

Doka website:
www.doka.com

Umdasch Shop-Concept:
www.umdasch-shop-concept.com

Vykladací a nakladací kalendár DDS:
INFORMAČNÉ MEMORANDUM