calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Doka.com privatumo pareiškimas

Informacijos reikalavimai pagal BDAR
Versija: 2018 m. gegužė

I. Pareiškimo objektas

„Doka“ („Doka“ GmbH, Josef Umdasch Platz 1, 3300 Amstetten, Austrija; atsakingoji šalis pagal BDAR) rimtai žiūri į asmens duomenų apsaugą. Todėl asmens duomenys „Doka“ yra tvarkomi nepriklausomai, laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų, labiausiai 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (toliau – „BDAR“).

„Asmens duomenys“ – tai visa informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė nustatyta arba gali būti nustatyta, pavyzdžiui, vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas ir IP adresas.

Šio pareiškimo tikslas – informuoti lankytoją (dar vadinamą „jūs“ arba „jūsų“) apie asmens duomenų tvarkymo tikslą ir apimtį toliau nurodytose „interneto svetainėse“. Atskirose interneto svetainėse ne visada naudojami visi čia išvardyti slapukai ar programos, jos taip pat turi savo privatumo pareiškimus:

II. Bendras tvarkymas

„Doka“ tvarko asmens duomenis savo interneto svetainėse remdamasi jūsų sutikimu (naudoti slapukus analizės ir reklamos tikslais; atsisakykite toliau; kontaktų užmezgimui naudojant formą arba el. paštu, per naujienlaiškį) ir siekdama įvykdyti savo sutartines prievoles ir teisėtą interesą užtikrinti saugų apsipirkimą (internetinėje parduotuvėje).

Jūsų duomenys paprastai nėra siunčiami trečiosioms šalims (tvarkytojams), nebent esame teisiškai įpareigoti tai daryti, duomenis būtina perduoti, kad būtų įvykdyti mūsų sutartiniai įsipareigojimai, arba jūs aiškiai iš anksto sutinkate, kad jūsų duomenys būtų perduoti.

Jei naudojatės mūsų interneto svetainėmis tik informaciniais tikslais, t. y., jei nesiregistruojate ir neperduodate informacijos kitu būdu, mes rinksime tik asmens duomenis, kuriuos siunčia jūsų naršyklė. Jums lankantis mūsų interneto svetainėse, mes rinksime šiuos duomenis (jų mums reikia dėl techninių priežasčių tam, kad galėtume atvaizduoti interneto svetaines ir užtikrinti jų stabilumą bei saugumą): IP adresas ir IP vieta, užklausos data ir laikas, laiko juostų skirtumas lyginant su Grinvičo laiku (GMT), užklausos turinys (tam tikras puslapis), prieigos būsena / HTTP būsenos kodas, perduotų duomenų apimtis, interneto svetainė, iš kurios gauta užklausa, operacinė sistema ir jos sąsaja, kalba ir naršyklės programinės įrangos versija, apsilankymų skaičius, trukmė ir laikas, naudoti paieškos varikliai ir raktiniai žodžiai, naršyklės rūšis, ekrano dydis ir operacinė sistema.

Kaip naudoti slapukus skaitykite dalyje „Slapukų naudojimas“.

Savo interneto svetainėse taip pat pridedame nuorodas į kitas svetaines; tai darome tik informaciniais tikslais. Šių interneto svetainių mes nekontroliuojame, todėl joms netaikomos šio privatumo pareiškimo nuostatos. Jei paspausite nuorodą, tos interneto svetainės operatorius gali rinkti duomenis apie jus ir tvarkyti juos pagal savo privatumo pareiškimą, kuris gali skirtis nuo mūsiškio.

Asmens duomenys, kuriuos perduoda Jūsų naršyklė Jums informaciniais tikslais naudojantis mūsų internetine svetaine ir kuriuos renka „Doka“ („žurnalo failus“) , paprastai saugomi 3 mėnesius. Pasibaigus šiam laikotarpiui, žurnalo failai mūsų sistemose saugomi tik pažeidimams arba saugumo incidentams tirti.

Paprastai „Doka“ Jūsų asmens duomenis saugo tik tol, kol jų reikia tikslui, dėl kurio jie buvo surinkti, pasiekti. Bet kokiu atveju „Doka“ Jūsų duomenis saugo tol, kol tęsiasi mūsų tarpusavio sutartiniai ar paslaugų santykiai. Pasibaigus šiam laikotarpiui, „Doka“ Jūsų asmens duomenis saugo vykdydama teisinius saugojimo reikalavimus (pvz., vykdydama 7 metų saugojimo prievolę pagal galiojančias mokesčių ir įmonių teisės nuostatas). Jeigu būtina, „Doka“ Jūsų duomenis taip pat gali saugoti tol, kol galimiems teisiniams reikalavimams „Doka“ atžvilgiu dar nėra suėjęs senaties terminas; tam tikrų reikalavimų teisinis senaties terminas gali trukti iki 30 metų.

Kai tik nelieka teisėtų priežasčių toliau saugoti asmens duomenis, jie arba ištrinami, arba anonimizuojami.

III. Specifinis tvarkymas

Internetinė parduotuvė

Siekdami atsakyti į jūsų klausimus ir įvykdyti jūsų užsakymus bei prašymus, tvarkysime šiuos asmens duomenis: vardas, pavardė arba pavadinimas, el. pašto adresas, slaptažodis, gimimo data, įmonė, kontaktinis asmuo, įmonės registro numeris, UID numeris (mokesčių mokėtojo kodas), telefono numeris, fakso numeris, pristatymo adresas ir sąskaitos–faktūros adresas, kreditinės kortelės duomenys, sąskaitos numeris.

Kaip naudoti slapukus internetinėje parduotuvėje, skaitykite dalyje „Slapukų naudojimas“.

Naujienlaiškis

„Doka“ naudoja naujienlaiškį, kuriame pateikia informaciją apie aktualias temas, naujus pokyčius ir pasiūlymus. Norėdamas gauti naujienlaiškį, kurį galima rasti interneto svetainėse, vartotojas privalo pateikti savo el. pašto adresą ir informaciją, leidžiančią patikrinti, ar vartotojas yra nurodyto el. pašto adreso savininkas, o jei ne – ar el. pašto adreso savininkas taip pat sutinka gauti naujienlaiškį.

Norint užsiregistruoti naujienlaiškiui, reikalingas galiojantis el. pašto adresas. Registruojantis, išsaugomas IP adresas ir prisijungimo data. Ši procedūra taikoma saugumo sumetimais, siekiant užkirsti kelią situacijai, kuomet trečioji šalis netinkamai naudoja el. pašto adresą ir užsiregistruoja naujienlaiškiui be įgaliotojo vartotojo žinios. „Doka“ šiuos duomenis naudoja tik norimai informacijai siųsti.

Norint užsiregistruoti naujienlaiškiui internetinėje parduotuvėje, reikalingas el. pašto adresas ir vardas bei pavardė.

„eworx Network & Internet“ GmbH (toliau – „eworx“, Hanriederstraße 25, 4150 Rohrbach-Berg, Austrija; duomenų tvarkytojas, kaip apibrėžta BDAR) atsako už šios informacijos siuntimą. Jei vartotojas užsiregistruoja naujienlaiškiui, registracijos metu nurodyti duomenys bus perduoti „eworx“ ir ten saugomi. Užsiregistravęs, vartotojas gaus el. laišką iš „eworx“ ir turės patvirtinti registraciją spustelėdamas nuorodą (dvigubo sutikimo dalyvauti nuostata). „eworx“ siūlo galimybes analizuoti naujienlaiškių atidarymą ir naudojimą. Užsisakydami naujienlaiškį, jūs sutinkate, kad būtų tvarkomi visi pateikti duomenys. Sutikimą saugoti duomenis ir el. pašto adresą bei juos naudoti naujienlaiškiui galima bet kada atšaukti. Tai galima padaryti naudojantis nuoroda naujienlaiškyje arba pranešais apie tai „Doka“.

Kontaktinė forma

Formoje įvesti duomenys saugomi „Doka“, kad būtų galima tvarkyti užklausas ir jei kiltų kokių nors tolesnių klausimų. Siųsdami formą jūs sutinkate, kad jūsų duomenys būtų registruojami ir tvarkomi elektroniniu būdu.

Naudojant kontaktinę formą, „Doka“ fiksuoja šiuos duomenis: Įmonė arba organizacija, veiklos segmentas, įmonės dydis, užimtumo sektorius, pareigos, lytis, vardas ir pavardė, adresas, pašto kodas, miestas, šalis, telefono numeris, el. pašto adresas, fakso numeris, žinutė, kliento numeris, PVM mokėtojo kodas, data, kontaktinis asmuo, siuntėjas, pavadinimas.

Trečiųjų šalių teikėjų slapukų ir programų naudojimas

Slapukai taip pat saugomi lankytojo prieigos įrenginyje, kai naudojamasi interneto svetainėmis. Slapukai – tai maži failai, leidžiantys saugoti tame įrenginyje konkrečią informaciją, susijusią su prieigos įrenginiu (asmeniniu kompiuteriu, išmaniuoju telefonu ir pan.). Viena vertus, dėl jų interneto svetainėmis tampa patogiau naudotis, jie padeda vartotojui (pvz., saugo prisijungimo duomenis). Kita vertus, jie naudojami statistiniams duomenims apie interneto svetainės naudojimą fiksuoti ir analizuoti, siekiant plėsti paslaugų spektrą. Vartotojai gali keisti slapukų naudojimą. Daugelyje naršyklių yra parinktis, leidžianti apriboti slapukų naudojimą arba visiškai neleisti jų naudoti. Tačiau svarbu atkreipti dėmesį, kad be šių slapukų bus apribotas interneto svetainės naudojimas ir ypač naudojimo paprastumas.

Naudojantis internetine parduotuve, slapukai taip pat saugomi lankytojo asmeniniame kompiuteryje, kad būtų galima stebėti vartotojo veiksmus internetinėje parduotuvėje, sudaryti galimybę naudotis pirkinių krepšeliu ir atpažinti lankytojus, kurie lankosi mūsų interneto svetainėje pakartotinai.

Mūsų interneto svetainėse naudojami toliau nurodytų rūšių slapukai. Jų taikymo sritis ir veikimas paaiškinami toliau:

Seanso slapukai:

Seanso slapukai ištrinami automatiškai, uždarius naršyklę. Šie slapukai yra laikini. Juose saugomas vadinamasis seanso ID, pagal kurį įvairios užklausos iš jūsų naršyklės gali būti priskiriamos bendrajam seansui. Tokiu būdu jūsų kompiuteris gali būti atpažintas grįžus į mūsų interneto svetaines. Seanso slapukai ištrinami atsijungus arba uždarius naršyklę. Su sesija susiję slapukai taip pat turi būti patvirtinti, kad internetinėje parduotuvėje būtų galima naudoti pirkinių krepšelį ir kasą. Jei klientas nenori ar negali priimti šių slapukų, užsakymą galima pateikti ir el. paštu, telefonu ar faksu.

Ilgalaikiai slapukai:

Ilgalaikiai slapukai ištrinami automatiškai, praėjus nustatytam laikotarpiui, kuris gali skirtis pagal slapuką. Šiuos slapukus galite bet kada ištrinti patys naršyklės nuostačiuose. Jie padeda pagerinti patogumą vartotojui (rodomas turinys, atitinkantis vartotojo vietą) ir gali būti naudojami interneto svetainėms analizuoti (žr. „Google Analytics“). Integruoti papildiniai (žr. toliau) savo paslaugoms teikti taip pat naudoja slapukus.

Interneto svetainėse paprastai pridedami šie slapukai:

Pavadinimas
Tikslas ir procedūra
Kategorijos
PHPSESSID
Pageidaujami vartotojo nuostačiai išsaugomi, kad juos būtų galima automatiškai atkurti vartotojui vėl apsilankius interneto svetainėje; sesija.
privaloma
šalis; Selectedcountry
Šis slapukas naudojamas siekiant išsaugoti informaciją apie tai, kurios šalies interneto svetainėje vartotojai lankosi ir kokią kalbą jie pasirinkę. Vartotojui dar kartą apsilankius mūsų interneto svetainėse, slapukas bus perskaitytas ir bus paimti konkrečios šalies duomenys.
privaloma
hideLanguageHintUs
Jei doka.com interneto svetainėje lankomasi naudojant IP adresą iš JAV, vartotojas nebus perkeltas į doka.com/us/index puslapį per „Locator“ paslaugą. Vartotojas liks tarptautinėje svetainėje ir gaus pranešimą. Slapukas „hideLanguageHintUs“ nustatomas, jei šis pranešimas nerodomas arba vartotojas jau patvirtino nuorodą į slapuką.
privaloma
acceptcookie
Jei vartotojai lankosi „Doka“ svetainėse, pasirodys pranešimas apie slapuką. Jei vartotojai sutinka su slapukų naudojimu, bus nustatytas slapukas „acceptcookie“, o pakartotinai lankantis interneto svetainėje, nuoroda į slapuką paprastai nebus rodoma.
privaloma
Kalba
Vartotojo kalbos nuostačiai saugomi taip, kad naudojama kalba būtų automatiškai nustatoma kitą kartą lankantis interneto svetainėje.
privaloma
ISAWPLB
Šis slapukas („ISA Web Publishing Load Balancing“) naudojamas, kai ISA serverio TMG naudojami įvairūs sąsajos serveriai. Užklausos nukreipiamos į tą patį serverį.
privaloma
acceleratorSecureGUID und
cpAcceleratorSecureGUID
Tai – saugaus seanso požymiai
privaloma
JSESSIONID
Šis slapukas priskiria vartotojo seansui individualų numerį. Jis reikalingas siekiant užtikrinti interneto svetainės veikimą; sesija.
privaloma
hide_cookieoverlay_v2
hide_cookieoverlay__medium
performance-cookies_allowed_v2
performance-cookies_allowed__medium
socialmedia-cookies_allowed_v2
Šie slapukai naudojami išsaugant jūsų pageidaujamus nuostačius slapukuose ir trečiųjų šalių programose.privaloma
popup_close_<"POPUPID">
Šie slapukai užtikrina, kad nebebūtų rodomi konkretūs iškylantieji langai; galiojimas: 1 metai.
privaloma

Trečiųjų šalių teikėjų programos:

Programa:

„Google Analytics“

Teikėjas:

„Google“ LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, JAV (toliau – „Google“)

Aprašymas:

Šioje interneto svetainėje naudojama „Google“ Inc. (toliau – „Google“) teikiama interneto analizės paslauga „Google Analytics“. „Google Analytics“ naudoja slapukus – tekstinius failus, kurie saugomi jūsų kompiuteriuose ir leidžia analizuoti interneto svetainių naudojimą. Slapuke saugoma informacija apie jūsų naudojimąsi interneto svetainėmis paprastai perduodama į „Google“ serverį JAV ir ten saugoma. Jei šiose interneto svetainėse aktyvinamas IP anoniminimas (_gat._anonymizeIp), „Google“ IP adresas bus iš anksto sutrumpintas Europos Sąjungos valstybėse ar kitose Europos ekonominės erdvės sutarties dalyvėse. Tik išskirtinėmis aplinkybėmis visas IP adresas bus išsiųstas į „Google“ serverį JAV ir ten sutrumpintas. „Google“ naudos šią informaciją interneto svetainių operatoriaus vardu, kad galėtų įvertinti naudojimąsi interneto svetaine, sudaryti ataskaitas apie veiklą jose ir teikti interneto svetainės operatoriui su interneto svetainės ir žiniatinklio naudojimu susijusias paslaugas. IP adresas, kurį persiunčia naršyklė naudojantis „Google Analytics“ paslauga, nesujungiamas su kitais „Google“ duomenimis. Slapukų saugojimo galima išvengti pasirinkus atitinkamus naršyklės programinės įrangos nuostačius, tačiau norėtume atkreipti dėmesį, kad šiuo atveju galbūt negalėsite naudotis visomis šių interneto svetainių funkcijomis. Slapuke saugomų, su interneto svetainės naudojimu susijusių duomenų (įskaitant jūsų IP adresą) fiksavimo ir tvarkymo „Google“ taip pat galima išvengti įdiegiant naršyklės papildinį.

„Google“ siūlo populiariausių naršyklių išaktyvinimo papildinį, kuris suteikia daugiau galimybių valdyti, kurie „Google“ duomenys įvedami lankomose interneto svetainėse. Papildinys informuoja „Google Analytics“ „JavaScript“ (ga.js) nesiųsti „Google Analytics“ jokios informacijos apie apsilankymą interneto svetainėje. Tačiau „Google Analytics“ naršyklės išaktyvinimo papildinys netrukdo siųsti informacijos į „Doka“ ar kitas žiniatinklio analizės tarnybas, kuriomis naudojamasi.

Mūsų interneto svetainėse yra šie „Google“ slapukai:
„_ga“ Šį slapuką naudoja „Google Analytics“, kad atskirtų interneto svetainės lankytojus ir stebėtų apsilankymus svetainėje bei jų trukmę; galioja 2 metus; (Funkciniai ir statistikos)
„_gat“ Šis „Google Analytics“ slapukas naudojamas norint stebėti serverių poreikį ir jį apriboti; galioja 10 minučių; (Funkciniai ir statistikos)
„_gid“ Šis slapukas naudojamas vartotojams atskirti; galioja 24 valandas. (Funkciniai ir statistikos)
„_gali“ Šį slapuką naudoja „Google Analytics“ tarnyba „Enhanced Link Attribution“, siekdama pagerinti „In-Page Analytics“ vartotojų ataskaitos tikslumą, automatiškai išskiriant kelias nuorodas į tą patį URL viename puslapyje, naudojant saito elementų ID. (Funkciniai ir statistikos)
„_gcl_au“ Šį slapuką naudoja „Google AdSense“ eksperimentams su reklamavimo efektyvumu interneto svetainėse, kurios naudojamos bendrovės paslaugoms. Galioja 3 mėnesius (Funkciniai ir statistikos)

Lankantis mūsų interneto svetainėse, „Google“ gauna informaciją, kad jūs atsidūrėte atitinkamame mūsų interneto svetainių pogrupyje ir renka 2 punkte nurodytus asmens duomenis. Tai vyksta neatsižvelgiant į tai, ar esate prisijungę prie „Google“ paskyros. Jei esate prisijungę prie „Google“, jūsų duomenys bus tiesiogiai susieti su jūsų paskyra. Jei nenorite, kad tai vyktų, prieš naudodamiesi šia paslauga turite atsijungti nuo „Google“. „Google“ naudoja jūsų duomenis reklamai, rinkos tyrimams ir asmeniškai pritaikytam interneto svetainės dizainui. Turite teisę nesutikti su tokiu jūsų duomenų naudojimu. Dėl to tiesiogiai susisiekite su „Google“.

Taip pat norime atkreipti dėmesį, kad „Google“ tvarko jūsų duomenis JAV ir jai taikomas ES ir JAV duomenų apsaugos susitarimas „Privacy Shield“ („Privatumo skydas“). Jį rasite adresu http://www.google.com/intl/en/policies/privacy.

Sutikimo atšaukimas:

„Google Analytics“ išjungimo papildinys: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

„Google Analytics“ slapukus taip pat galima valdyti naudojant mūsų bendruosius slapukų nustatymus. Mūsų slapukų nustatymuose spustelėdami „Funkcijos ir statistika“, galite sutikti arba atsisakyti naudoti šią paslaugą mūsų svetainėje.

Informaciją apie duomenų rinkimo tikslą ir apimtį rasite „Google“ privatumo pareiškime šiuo adresu: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy.

Programa:

„Facebook“ papildinys

Teikėjas:

„Facebook“ Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, JAV (toliau –„Facebook“)

Aprašymas:

„Doka“ naudoja socialinio tinklo „Facebook“ papildinius. „Facebook“ papildinius galite matyti „Facebook“ logotipe arba mygtuke „Patinka“. Lankantis minėtose interneto svetainėse iš „Facebook“, tarp naršyklės ir „Facebook“ serverio užmezgamas tiesioginis ryšys per papildinį. Taip „Facebook“ gauna informaciją, kokį IP adresą naudojant buvo lankomasi interneto svetainėse. Jei prisijungus prie „Facebook“ paskyros paspaudžiamas „Facebook“ mygtukas „Patinka“, šių interneto svetainių turinys gali būti susietas su „Facebook“ profiliu. Tai reiškia, kad „Facebook“ gali priskirti apsilankymą interneto svetainėse vartotojo paskyrai. „Doka“ negauna informacijos apie perduotų duomenų turinį ir tai, kaip juos naudoja „Facebook“. Daugiau informacijos apie tai skaitykite „Facebook“ privatumo pareiškime.

Sutikimo atšaukimas:

Jei nenorite, kad „Facebook“ paskirtų jūsų apsilankymą šiose interneto svetainėse jūsų „Facebook“ vartotojo paskyrai, atsijunkite nuo šios paskyros.
www.facebook.com

Kai lankotės kuriame nors iš mūsų socialinių medijų prisistatymų, „Doka“ ir socialinių medijų taikomoji programa / socialinių medijų tinklas bendrai kaip kontrolierius kartu su socialinių medijų platformos operatoriumi yra atsakingi už dėl Jūsų apsilankymo suaktyvintus duomenų apdorojimo veiksmus. Jūs galite savo teises (kaip paaiškinta IV. punkte) iš esmės reikšti „Doka“ ir socialinių medijų portalo operatoriui.

Prašome atminti, kad „Doka“, nepaisant bendros atsakomybės su socialinių medijų portalo operatoriumi, neturi visiškos įtakos socialinių medijų portalų duomenų apdorojimo veiksmams.

Mūsų slapukų nustatymuose spustelėdami „Funkcijos ir statistika“, galite sutikti arba atsisakyti naudoti šią paslaugą mūsų svetainėje.

Programa:
„Bing Universal Event Tracking“ (UET)

Teikėjas:
„Microsoft Corporation“, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, JAV (toliau – „Microsoft“)

Aprašymas:
„Doka“ naudojasi „Microsoft Corporation“ paslauga „Bing Universal Event Tracking“ (UET). Integravus „Bing“ žymą, galima rinkti ir saugoti vartotojų sąveiką puslapiuose ir taip sistemingai nukreipti reklamą į tam tikras vartotojų grupes. Iš surinktų ir išsaugotų duomenų „Microsoft“ sukuriami pseudoniminiai vartotojo profiliai. Duomenys siunčiami į serverius JAV ir ten saugomi 180 dienų. Taip pat išsaugomas IP adresas ir „Microsoft“ slapukas „MUID“ (galiojantis 13 mėnesių). „Microsoft“ slapuke yra GUID (globalus unikalus identifikatorius), t. y. ID, kurį galima priskirti naršyklei ar pačiam vartotojui (jei jis yra prisijungęs prie „Microsoft“ paskyros). Daugiau informacijos apie duomenų rinkimo tikslą ir apimtį rasite „Microsoft“ duomenų apsaugos sutartyje adresu: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement

Sutikimo atšaukimas
Galite valdyti „Microsoft“ slapukų naudojimą ir užkirsti tam kelią išjungdami slapukus naršyklėje arba bendruosiuose slapukų nuostačiuose. „Microsoft“ gali stebėti vartotojo elgesį įvairiuose elektroniniuose įrenginiuose ir taip pasiūlyti suasmenintą reklamą. Šio elgesio galima atsisakyti adresu https://choice.microsoft.com/de-de/opt-out

Mūsų slapukų nustatymuose spustelėdami „Rinkodara“ galite sutikti arba atsisakyti naudotis šia paslauga mūsų svetainėje.

Programa:

„Facebook“ lankytojų veiksmus fiksuojantys pikseliai

Teikėjas:

„Facebook“

Aprašymas:

Minėtose interneto svetainėse „Doka“ naudoja „Facebook“ lankytojų veiksmus fiksuojančius pikselius. Jie leidžia atpažinti vartotojų veiksmus po to, kai vartotojai buvo nukreipti į teikėjo interneto svetaines spustelėdami „Facebook“ skelbimą. Šis procesas naudojamas siekiant įvertinti „Facebook“ reklamos efektyvumą statistiniais ir rinkos tyrimų tikslais ir gali padėti sustiprinti būsimas reklamos priemones. „Doka“ surinkti duomenys yra anoniminiai, todėl negalima daryti išvadų apie vartotojo tapatybę. Tačiau „Facebook“ duomenys yra saugomi ir tvarkomi taip, kad juos galima susieti su atitinkamu vartotojo profiliu, ir „Facebook“ gali naudoti šiuos duomenis savo reklamos tikslams pagal „Facebook“ duomenų politiką (https://www.facebook.com/about/privacy). Vartotojas suteikia galimybę „Facebook“ ir partneriams talpinti skelbimus „Facebook“ tinkle ir už jo ribų. Šiems tikslams slapukai taip pat gali būti saugomi prieigos įrenginyje. Mūsų interneto svetainėse nustatomi šie slapukai: „_fpb“, „fr“, „tr“. „Facebook“ naudoja šiuos slapukus įvairiems reklaminiams produktams rodyti.

Sutikimo atšaukimas:

Sutikimo atšaukimas „Facebook“: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/

Kai lankotės kuriame nors iš mūsų socialinių medijų prisistatymų, „Doka“ ir socialinių medijų taikomoji programa / socialinių medijų tinklas bendrai kaip kontrolierius kartu su socialinių medijų platformos operatoriumi yra atsakingi už dėl Jūsų apsilankymo suaktyvintus duomenų apdorojimo veiksmus. Jūs galite savo teises (kaip paaiškinta IV. punkte) iš esmės reikšti „Doka“ ir socialinių medijų portalo operatoriui.

Prašome atminti, kad „Doka“, nepaisant bendros atsakomybės su socialinių medijų portalo operatoriumi, neturi visiškos įtakos socialinių medijų portalų duomenų apdorojimo veiksmams.

Mūsų slapukų nustatymuose spustelėdami „Rinkodara“ galite sutikti arba atsisakyti naudotis šia paslauga mūsų svetainėje.

Programa:

„LinkedIn Insight Tag“

Teikėjas:

„LinkedIn Ireland Unlimited Company“, Wilton Place, Dublin 2, Airija (toliau – „LinkedIn“)

Aprašymas:

„Doka“ minėtose interneto svetainėse naudoja „LinkedIn“ programą „LinkedIn Insight Tag“. „Doka“ surinkti duomenys yra anoniminiai, todėl negalima daryti išvadų apie vartotojo tapatybę. Naudodama „LinkedIn Insight Tag“ duomenis, „Doka“ gali anonimiškai rodyti suasmenintas reklamas. Be to, „Doka“ gauna „LinkedIn“ ataskaitas apie interneto svetainės auditoriją ir reklamos efektyvumą. „LinkedIn Insight Tag“ leidžia „LinkedIn“ rinkti duomenis apie narių apsilankymus „Doka“ interneto svetainėje, įskaitant jų URL, interneto svetainę, iš kurios vartotojas atėjo, IP adresą, įrenginio ir naršyklės ypatybes (naudotojo programą) ir laiko žymą. „LinkedIn“ naudoja anoniminius duomenis, kad pagerintų reklamos aktualumą ir pasiektų daugiau narių visuose įrenginiuose. IP adresai sutrumpinami arba (naudojant nariams pasiekti visuose įrenginiuose) sumaišomi, o tiesioginiai narių identifikatoriai pašalinami per septynias dienas, kad duomenys būtų pseudoniminti. Likę pseudoniminti duomenys ištrinami per 180 dienų.

Sutikimo atšaukimas:

„LinkedIn“ nariai gali kontroliuoti savo asmens duomenų naudojimą reklamos tikslais per savo paskyros nuostačius.

Mūsų slapukų nustatymuose spustelėdami „Rinkodara“ galite sutikti arba atsisakyti naudotis šia paslauga mūsų svetainėje.

Programa:

„YouTube“ papildinys

Teikėjas:

„YouTube“ LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, JAV

Aprašymas:

„Doka“ vaizdo įrašams integruoti naudoja „Google“ valdomos interneto svetainės „YouTube“ papildinį. Vartotojui apsilankius interneto svetainėje, kurioje yra „Doka“ naudojamas „YouTube“ papildinys, bus užmegztas ryšys su „YouTube“ serveriais. „YouTube“ serveriui bus pranešta, kuriose „Doka“ interneto svetainėse buvo apsilankyta. Jei vartotojas taip pat prisijungęs prie savo „YouTube“ paskyros, „YouTube“ galės priskirti naršymą tiesiogiai asmeniniam vartotojo profiliui.

Sutikimo atšaukimas:

Priskyrimo galima išvengti atsijungus nuo „YouTube“ paskyros ir kitų „YouTube“ LLC bei „Google“ Inc vartotojo paskyrų ir ištrynus atitinkamus slapukus:
www.youtube.com

Kai lankotės kuriame nors iš mūsų socialinių medijų prisistatymų, „Doka“ ir socialinių medijų taikomoji programa / socialinių medijų tinklas bendrai kaip kontrolierius kartu su socialinių medijų platformos operatoriumi yra atsakingi už dėl Jūsų apsilankymo suaktyvintus duomenų apdorojimo veiksmus. Jūs galite savo teises (kaip paaiškinta IV. punkte) iš esmės reikšti „Doka“ ir socialinių medijų portalo operatoriui.

Prašome atminti, kad „Doka“, nepaisant bendros atsakomybės su socialinių medijų portalo operatoriumi, neturi visiškos įtakos socialinių medijų portalų duomenų apdorojimo veiksmams.

Mūsų slapukų nustatymuose spustelėdami „Funkcijos ir statistika“, galite sutikti arba atsisakyti naudoti šią paslaugą mūsų svetainėje.

Programa:

„Vimeo“ papildinys

Teikėjas:

„Vimeo“ Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, JAV (toliau – „Vimeo“)

Aprašymas:

Šiose interneto svetainėse naudojami Vimeo.com papildiniai. Užėjus į interneto svetaines, kuriose yra „Vimeo“ papildinys, bus užmegztas ryšys su „Vimeo“ serveriais ir rodomas papildinys. Jei vartotojai yra prisijungę prie „Vimeo“ kaip nariai, „Vimeo“ priskirs šią informaciją asmeninei vartotojo paskyrai šioje platformoje. Norėdamas, kad priskyrimas neįvyktų, vartotojas gali atsijungti nuo savo „Vimeo“ vartotojo paskyros ir ištrinti atitinkamus „Vimeo“ slapukus prieš naudodamasis „Doka“ interneto svetaine. Daugiau informacijos apie „Vimeo“ duomenų tvarkymą ir apsaugą rasite https://vimeo.com/privacy

Sutikimo atšaukimas:

Priskyrimo negalima išvengti atsijungus nuo savo „Vimeo“ vartotojo paskyros ir ištrynus atitinkamus „Vimeo“ slapukus prieš naudojantis „Doka“ interneto svetaine: www.vimeo.com

Kai lankotės kuriame nors iš mūsų socialinių medijų prisistatymų, „Doka“ ir socialinių medijų taikomoji programa / socialinių medijų tinklas bendrai kaip kontrolierius kartu su socialinių medijų platformos operatoriumi yra atsakingi už dėl Jūsų apsilankymo suaktyvintus duomenų apdorojimo veiksmus. Jūs galite savo teises (kaip paaiškinta IV. punkte) iš esmės reikšti „Doka“ ir socialinių medijų portalo operatoriui.

Prašome atminti, kad „Doka“, nepaisant bendros atsakomybės su socialinių medijų portalo operatoriumi, neturi visiškos įtakos socialinių medijų portalų duomenų apdorojimo veiksmams.

Mūsų slapukų nustatymuose spustelėdami „Funkcijos ir statistika“, galite sutikti arba atsisakyti naudoti šią paslaugą mūsų svetainėje.

Programa:

„Sketchfab“ papildinys

Teikėjas:

„Sketchfab“, Inc., Sketchfab HQ, 1123 Broadway #501 (25th St), New York City, NY 10010 JAV (toliau – „Sketchfab“)

Aprašymas:

„Doka“ naudoja „Sketchfab“, Inc. valdomos interneto svetainės sketchfab.com papildinius. Jei „Doka“ interneto svetainėse lankosi vartotojai, kurie turi „Sketchfab“ papildinį, bus užmegztas ryšys su „Sketchfab“ serveriais ir iš jų į vartotojo naršyklę bus gauti nurodymai rodyti papildinį interneto svetainėje. Jei vartotojai yra prisijungę prie savo „Sketchfab“ paskyros, jie suteikia įmonei teisę naršymo elgesį priskirti tiesiogiai jų asmeniniam profiliui.

Sutikimo atšaukimas:

Šios procedūros galima išvengti atsijungus nuo „Sketchfab“ paskyros:
www.sketchfab.com

Mūsų slapukų nustatymuose spustelėdami „Funkcijos ir statistika“, galite sutikti arba atsisakyti naudoti šią paslaugą mūsų svetainėje.

Programa:

„Watchado“ papildinys

Teikėjas:

„whatchado“ GmbH, Möllwaldplatz 4/39, 1040 Wien, Austrija (toliau – „Whatchado“)

Aprašymas:

„Doka“ naudoja „Whatchado“ papildinius interneto svetainėje whatchado.com, kad integruotų vaizdo įrašus svetainėse. „Whatchado“ valdo „whatchado“ GmbH, Möllwaldplatz 4/39, 1040 Vienna, Austrija. Užėjus į „Doka“ interneto svetaines, kuriose yra šis papildinys, bus užmegztas ryšys su „Whatchado“ serveriais. Vartotojams prisijungus prie savo „Whatchado“ paskyros, „Whatchado“ galės priskirti naršymą tiesiai vartotojo asmeniniam profiliui.

Sutikimo atšaukimas:

To galima išvengti atsijungus nuo vartotojo paskyros:
www.whatchado.com

Mūsų slapukų nustatymuose spustelėdami „Funkcijos ir statistika“, galite sutikti arba atsisakyti naudoti šią paslaugą mūsų svetainėje.

Programa:

„Mandrill“

Teikėjas:

„Rocket Science Group“, LLC, 512 Means St. Suite 404, Atlanta, GA 30318, JAV (toliau – „Mandrill“)

Aprašymas:

„Doka“ naudojasi „Mandrill“ paslauga. Tai apima nurodytą kontaktinę informaciją, pvz., el. pašto adresą, pavadinimą, vardą, pavardę, taip pat el. laiško, perduodamo „Mandrill“ ir ten saugomo, turinį. Naudojantis paslauga, tvarkomi duomenys, kada buvo perskaityti „Doka“ siųsti el. laiškai ir kada buvo atidarytos juose esančios nuorodos. Paslauga taip pat gali rinkti duomenis apie tai, kaip dažnai el. laiškas buvo atidarytas ir iš kokio IP adreso, el. pašto kliento ir operacinės sistemos jis buvo atsiųstas. „Rocket Science Group“, LLC dalyvauja JAV prekybos departamento ES ir JAV bendrojoje programoje „Privatumo skydas“, kurios metu renkami, naudojami ir saugomi asmens duomenys iš Europos ekonominės erdvės valstybių narių. Čia sužinosite, kokius duomenis „The Rocket Science Group“, LLC renka, tvarko ir naudoja pagal ES ir JAV „Privatumo skydo“ programą ir kokiais tikslais tai daroma: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG. Daugiau informacijos apie „Mandrill“ ir duomenų apsaugą „Mandrill“ rasite čia: http://mailchimp.com/legal/privacy/

Sutikimo atšaukimas:

„Mandrill“ paslaugomis naudojamasi pildant kontaktines formas interneto svetainėje doka.com. Jei nenorite, kad šia paslauga būtų naudojamasi, rekomenduojame susisiekimui su „Doka“ naudoti alternatyvius būdus pagal atitinkamose interneto svetainėse nurodytus kontaktinius duomenis.

Programa:

„GeoLite2“

Teikėjas:

„MaxMind“, Inc. 14 Spring Street, 3rd Floor Waltham, MA 02451 JAV (toliau – „MaxMind“)

Aprašymas:

„GeoLite 2“ naudojama IP adresams nustatyti, kad būtų galima nedelsiant pateikti teisingą internetinės parduotuvės versiją šalyje. „GeoLite 2“ duomenis ruošia „MaxMind“. Daugiau informacijos rasite: https://www.maxmind.com/en/privacy_policy

Sutikimo atšaukimas:

Susisiekimas su „Doka“ (žr. toliau)

Programa:

„Walls.io“

Teikėjas:

„Die Socialisten“ Social Software Development GmbH, Andreasgasse 6, Top 1, 1070 Vienna, Austrija, Europa (toliau – „Walls.io“)

Aprašymas:

„Doka“ naudojasi „Walls.io“ paslaugomis. Kai šis papildinys iškviečiamas, IP adresas ir seanso slapukų informacija siunčiami į „Walls.io“ techniniais sumetimais, susijusiais su paslaugos teikimu. Šiuos duomenis Europoje saugo tik „Walls.io“, jie nėra prieinami tretiesiems asmenims. Daugiau informacijos apie „Walls.io“ duomenų tvarkymą, skaitykite „Walls.io“ privatumo politiką: https://walls.io/privacy

Sutikimo atšaukimas:

Galite apriboti „Walls.io“ vykdymą mūsų interneto svetainėse arba jo atsisakyti pasirinkdami atitinkamus nuostačius savo naršyklėje. Mūsų slapukų nustatymuose spustelėdami „Funkcijos ir statistika“, galite sutikti arba atsisakyti naudoti šią paslaugą mūsų svetainėje. Tokiu atveju gali būti, kad negalėsite pasiekti visų mūsų interneto svetainių vietų, trūks tam tikro turinio.

Programa:

Flockler.com

Teikėjas:

„Flockler“ Oy, Rautatienkatu 21 B, 33100 TAMPERE, Suomija, Europa (toliau – „Flockler“)

Aprašymas:

„Doka“ naudojasi „Flockler“ paslaugomis socialinės žiniasklaidos turiniui interneto svetainėje rinkti ir rodyti. „Flockler“ nekaupia jokių duomenų apie pavienius vartotojus, kurie naudojasi „Doka“ paslaugomis. Tačiau vaizdai ir vaizdo įrašai iš socialinės žiniasklaidos kanalų, kaip antai „Twitter“, „Instagram“, „Facebook“, „YouTube“ ir kt., gali stebėti informaciją, jei esate prisijungę prie šių paslaugų. Kai prisiregistruojate prie šių paslaugų, sutinkate su jų sąlygomis ir privatumo politikos dokumentais, kurie kartais atnaujinami. Daugiau informacijos rasite „Flocklers“ duomenų apsaugos susitarime: https://flockler.com/privacy-policy

Mūsų slapukų nustatymuose spustelėdami „Funkcijos ir statistika“, galite sutikti arba atsisakyti naudoti šią paslaugą mūsų svetainėje.

Programa:

Fonts.com

Teikėjas:

„Monotype“, 600 Unicorn Park Drive, Woburn, MA 01801, JAV (toliau – „Monotype“)

Aprašymas:

„Doka“ naudoja žiniatinklio šriftų paslaugą „Web Font Services“ iš Fonts.com. „Fonts.com“ žiniatinklio šriftų paslaugai teikti nėra renkami ar tvarkomi jokie asmens duomenys. Nors paslaugai „Web Font Tracking“ yra skaičiuojamos puslapių peržiūros, IP numeris, iš kurio peržiūrimas puslapis, yra saugomas anonimiškai.

Programa:
„Issuu“ įskiepis

Paslaugos teikėjas:
Issuu Inc., 131 Lytton Ave, Palo Alto, CA 94301, JAV

Aprašymas:
Šiose internetinėse svetainėse „Doka“ naudoja „Digital Publishing Platform Issuu Inc.“ įskiepį, kad kai kuriuos leidinius ir žurnalus galėtų rodyti kaip elektroninius dokumentus. Naudotojui apsilankius „Doka“ puslapiuose, kuriuose integruotas „Issuu“ įskiepis, bus užmegztas tiesioginis ryšys su „Issuu“ serveriais. Paslaugos teikėjas nustato slapukus ir Jungtinėse Amerikos Valstijose esantiems „Issuu“ serveriams perduoda tokius asmens duomenis, kaip IP adresas ir apsilankymo laiką bei trukmę. Šis procesas vyksta net ir tada, kai naudotojas nėra prisijungęs prie „Issuu“ ar nėra susikūręs paskyros „Issuu“ platformoje. Jei naudotojas prisijungęs prie „Issuu“ paskyros, paslaugos teikėjas galės informaciją apie naršymą susieti tiesiogiai su asmeniniu naudotojo profiliu. Norint to išvengti, reiktų atsijungti nuo „Issuu“ paskyros. Daugiau informacijos apie tai, kaip tvarkomi naudotojų asmens duomenys, pateikta „Issuu“ privatumo politikoje: https://issuu.com/legal/privacy. Informaciją apie „Issuu“ naudojamus slapukus galima rasti spustelėjus nuorodą: https://issuu.com/legal/cookies

Sutikimo atšaukimas:
Jei nenorite, kad „Issuu“ paskirtų jūsų apsilankymą šiose interneto svetainėse jūsų „Issuu“ vartotojo paskyrai, atsijunkite nuo šios paskyros. www.issuu.com

Kai lankotės kuriame nors iš mūsų socialinių medijų prisistatymų, „Doka“ ir socialinių medijų taikomoji programa / socialinių medijų tinklas bendrai kaip kontrolierius kartu su socialinių medijų platformos operatoriumi yra atsakingi už dėl Jūsų apsilankymo suaktyvintus duomenų apdorojimo veiksmus. Jūs galite savo teises (kaip paaiškinta IV. punkte) iš esmės reikšti „Doka“ ir socialinių medijų portalo operatoriui.

Prašome atminti, kad „Doka“, nepaisant bendros atsakomybės su socialinių medijų portalo operatoriumi, neturi visiškos įtakos socialinių medijų portalų duomenų apdorojimo veiksmams.

Mūsų slapukų nustatymuose spustelėdami „Funkcijos ir statistika“, galite sutikti arba atsisakyti naudoti šią paslaugą mūsų svetainėje..

Programa:

„Google Maps“

Teikėjas:

„Google“ LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, JAV (toliau – „Google“)

Aprašymas:

„Doka“ naudoja turinį iš „Google“ LLC (toliau – „Google“) paslaugos „Google Maps“. Vartotojui apsilankius www.doka.com antriniame puslapyje, kuriame yra įterpti „Google Maps“ žemėlapiai, duomenys apie jūsų veiksmus naudojantis „Google Maps“ bus perduodami ir tvarkomi „Google“. „Google“ tvarkys šiuos duomenis kaip naudojimo profilį, kuris bus naudojamas rinkos tyrimams arba „Google Maps“ kūrimui atsižvelgiant į vartotojo poreikius. Jei esate „Google“ klientas ir esate prisijungęs prie „Google“ paslaugos, šie duomenys bus tiesiogiai susieti su jūsų „Google“ paskyra.

Sutikimo atšaukimas:

Jei nenorite, kad tai vyktų, prieš lankydamiesi mūsų interneto svetainėje turite atsijungti nuo „Google“. Daugiau informacijos apie „Google“ duomenų privatumo politiką rasite čia: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy.

Mūsų slapukų nustatymuose spustelėdami „Funkcijos ir statistika“, galite sutikti arba atsisakyti naudoti šią paslaugą mūsų svetainėje.

Programa:
„Google“ žymų tvarkytuvė

Paslaugos teikėjas:
Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, JAV („Google“)

Aprašymas:
„Doka“ naudoja „Google Ireland Limited“ (įsikūrusi adresu Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Airija) valdomą „Google“ žymų tvarkytuvę, todėl naudodama tik vieną sąsają gali valdyti svetainių žymas. Žymos yra kodų fragmentai, kaip pavyzdžiui, HTML ar „JavaScript“, kurie svetainėse naudojami analizės ar reklamos tikslais. Tai gali būti socialinių tinklų įskiepiai, stebėjimo taškas ar pan. „Google“ žymų tvarkytuvė, kuri tik įdiegia žymas, slapukų nenaudoja, todėl asmens duomenys nėra renkami. Tvarkytuvė aktyvuoja kitas žymas, kurios šiuos duomenis gali rinkti. Tačiau „Google“ žymų tvarkytuvei ši surinkta informacija nėra pasiekiama. Daugiau informacijos apie „Google“ žymų tvarkytuvės duomenų apsaugos politiką rasite spustelėję nuorodą https://marketingplatform.google.com/intl/en/about/analytics/tag-manager/use-policy/

Sutikimo atšaukimas:
Jei įrašymas išjungtas domeno arba slapukų lygmeniu, šis nustatymas ir toliau galios visoms „Google“ žymų tvarkytuvės įdiegtoms sekimo žymoms. Kad slapukai nebūtų naudojami, galite nustatyti naršyklės nustatymuose. Mūsų slapukų nustatymuose spustelėkite „Marketing“ (reklama) ir sutikite arba nesutikite, kad mūsų svetainėje būtų naudojama ši paslauga.

Programa:
Stripe

Paslaugos teikėjas:
Stripe, Inc., 354 Oyster Point Boulevard, South San Francisco, California, 94080, USA

Aprašymas:
Stripe yra mokėjimo paslaugų teikėjas, kurio paslaugomis naudojasi Doka internetinė parduotuvė tam, kad būtų galima atsiskaityti internetu, pavyzdžiui, kredito kortele.

Atliekant mokėjimą internetu, Stripe gali rinkti šiuos duomenis:

 • informacija apie mokėjimo būdą (pavyzdžiui, kredito ar debeto kortelės arba sąskaitos numeris)
 • mokėjimo suma
 • pirkimo data
 • pavardė
 • telefono numeris
 • elektroninio pašto adresas
 • sąskaitos adresas
 • pristatymo adresas
 • operacijų istorija
 • IP adresas
 • šalis

Siekiant užkirsti kelią sukčiavimui mokėjimo metu (anti-fraud), Stripe taip pat renka sąveikos duomenis (pavyzdžiui, duomenis apie pelės judesius). Stripe renkami duomenys priklauso nuo pasirinkto mokėjimo būdo ir Stripe nustatymų.

Savo tikslais renkamų duomenų valdytoja yra Stripe. Daugiau informacijos galima rasti Stripe privatumo politikoje: https://stripe.com/privacy

Sutikimo atšaukimas:
Stripe paslaugomis naudojamasi atliekant mokėjimus internetu internetinėje Doka parduotuvėje. Jei nenorite naudotis šia paslauga, rekomenduojame pasirinkti kitą atsiskaitymo būdą, pavyzdžiui, išankstinį mokėjimą arba pirkimą su mokėjimu pagal sąskaitą faktūrą.

Programa:
„Google reCAPTCHA“, 3 versija

Paslaugos teikėja:
„Google Irland Limited“, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Airija

Aprašymas:
Siekdama apsisaugoti nuo netinkamos prieigos (pvz., DDos atakų), vykdomos lankytojų-robotų (botų) ir nepageidaujamo šlamšto, bendrovė „Doka“ šioje svetainėje naudoja „reCAPTCHA“ paslaugos 3 versiją, kurią teikia „Google Irland Limited“, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Airija. Ši programa tikrina, ar tam tikrus veiksmus, pvz., duomenų įvedimą į formas, „Doka“ svetainėje atlieka gyvas žmogus, ar automatizuota kompiuterio programa (pvz., šlamšto programinė įranga). Naudojant „reCAPTCHA“ 3 versiją naršyklė susisiekia su „Google“ serveriais. „Doka“ nurodo, kad naudojantis šia paslauga vykdomas asmens duomenų perdavimas bendrovei „Google LLC“ JAV, arba negalima atmesti tokios galimybės.

„reCAPTCHA“ 3 versija yra susieta su svetaine naudojant „JavaScript“, ji vertina naudotojo elgesį, perduodama duomenis, pavyzdžiui, IP adresą, operacinės sistemos informaciją, nurodytojo URL, slapukus, tarp jų: IDE, 1P_JAR, ANID, CONSENT, NID ir DV, datos ir kalbos nustatymus, visus „JavaScript“ objektus, ekrano skiriamąją gebą, pelės judesių, klaviatūros paspaudimų informaciją ir naudotojo lankymosi svetainėje trukmę „Google“ serveriui. Jei naudotojas besilankydamas „Doka“ svetainėje tuo pat metu yra prisijungęs prie turimos „Google“ naudotojo paskyros, gali būti, kad „Google“ galės priskirti apsilankymą „Doka“ svetainėje naudotojo elgsenai. Be to, „Google“ gali siųsti papildomus slapukus į naudotojo naršyklę. Šis išvardytas naršyklės ir naudotojo duomenų sąrašas nepretenduoja į išsamumą. „Google reCAPTCHA“ analizė ir visas atpažinimo procesas vyksta tik fone.

„Doka“ tiksliai nežino perduotų duomenų turinio ir kaip juos naudoja „Google“, taip pat neturi galimybės apriboti duomenų perdavimą bendrovei „Google“ ir jos partneriams. „Google“ gali išsaugoti duomenis kaip naudojimo profilį ir naudoti juos reklamai, rinkodarai arba pagal poreikį formuodama savo svetainės struktūrą. Toks įvertinimas (net neprisijungusio naudotojo) vyksta siekiant siūlyti poreikius atitinkančią reklamą.

Sutikimo atšaukimas:
Naudodamiesi „Doka“ svetaine sutinkate, kad „Google LLC“ automatiškai rinks, apdoros ir naudos duomenis. Jei nenorite, kad „Doka“ naudotų šią paslaugą, rekomenduojame susisiekti su „Doka“, naudojantis atitinkamoje svetainėje pateiktą informaciją kontaktams. Jūs turite teisę nesutikti su naudotojo profilio, kuris bus sukurtas prisijungus su „Google“ paskyra“, kūrimu. Norėdami pateikti šį nesutikimą, turite kreiptis į „Google“.

„Doka“ nurodo, kad „reCAPTCHA“ 3 versijos naudojimui taikoma „Google“ Privatumo politika (https://policies.google.com/privacy). Daugiau informacijos apie „reCAPTCHA“ rasite https://www.google.com/recaptcha.

Programa:
NeoSpace® Plug-In

Paslaugos teikėjas:
INNEO Solutions GmbH, Rindelbacher Str. 42, 73479 Ellwangen (Jagst), Vokietija

Aprašymas:
Savo žiniatinklio svetainėje naudojame turinį (3D modelius, grafiką, vaizdo įrašus, tekstą), priklausantį „INNEO Solutions GmbH“, Rindelbacher Str. 42, D-73479 Ellwangen (Jagst), Vokietija. Dėl šio naudojimo 3D modeliai ir kiti medijų failai yra susieti su mūsų žiniatinklio svetaine programine įranga, kurią teikia „INNEO Solutions GmbH“. Savo ruožtu „NeoSpace®“ naudoja „Google Analytics“ (teikėjas yra „Google Ireland Limited“, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland), kurie šiuo atveju vis tik yra susieti taip, kad nesukuriama slapukų. Renkami „NeoSpace®“ komponentų lankytojų prašomi duomenys, įskaitant URL, IP adresą, įrenginio ir naršyklės charakteristikas (naudotojo tarpininkas) ir laiko žymą. Naudotojų IP adresai yra nuasmeninami ir jų tiesioginiai identifikatoriai nėra išsaugomi ar perduodami „Google Analytics“.

„INNEO Solutions GmbH“ naudoja nuasmenintus duomenis, siekdama pagerinti savo programinės įrangos pasiūlymus. Paprašius puslapio, kuriame yra įterptas 3D modelis, medijos (3D modeliai, grafika, vaizdo įrašai, tekstas) įkeliamos iš „INNEO Solutions GmbH“ ir (arba) „Deutsche Doka Schalungstechnik GmbH“ interneto serverių ir pateikiamos jūsų naršyklėje interneto puslapyje, kurio prašoma jūsų kompiuteryje.

Taikymas:
SmartRecruiters

Aprašymas:
Kandidatų privatumo politika

IV. Nukentėjusiųjų asmenų teisės ir kontaktai

"Doka“ nurodo, kad naudotojas pagal BDAR savo su asmenimis susijusių duomenų apdorojimo atžvilgiu turi vadinamąsias duomenų subjekto teises, ypač teisę:

 • tikrinti, ar ir kuriuos su asmenimis susijusius duomenis mes apie Jus įrašėme, ir gauti šių duomenų kopijas (teisė į informaciją)
 • reikalauti Jūsų su asmenimis susijusių duomenų, kurie yra neteisingi arba yra apdorojami neatitinkančiai teisę, ištaisymo, papildymo arba pašalinimo (teisė į ištaisymą ir pašalinimą)
 •   iš mūsų reikalauti apriboti Jūsų su asmenimis susijusių duomenų apdorojimą (teisė į apribojimą)
 • tam tikromis aplinkybėmis prieštarauti Jūsų su asmenimis susijusių duomenų apdorojimui arba atšaukti pirma apdorojimui suteiktą pritarimą (teisė į prieštaravimą arba pritarimo atšaukimą)
 • su asmenimis susijusius duomenis, kuriuos Jūs mums pateikėte, gauti struktūruotu, paplitusiu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir šiuos duomenis perduoti kitam atsakingajam asmeniui (teisė į duomenų perkeliamumą).

Mes apdorojame Jūsų su asmenimis susijusius duomenis ne tam, kad priimtume sprendimus, kurie remiasi tiktai automatizuotu apdorojimu, įskaitant profiliavimą, ir Jūsų atžvilgiu turi teisinių padarinių (BDAR 22 str.).

„Doka“ pabrėžia, kad vartotojas turi BDAR numatytas teises, susijusias su jo asmens duomenų tvarkymu, pavyzdžiui, teisę į informaciją, duomenų perkėlimą, teisę nesutikti ir reikalauti ištrinti duomenis. Norėdami pasinaudoti šiomis teisėmis ir išsiaiškinti kitus klausimus, susijusius su asmens duomenų tvarkymu „Doka“, susisiekite su jais šiuo adresu: Doka GmbH, dalykas: Duomenų apsaugos užklausa, Josef Umdasch Platz 1, 3300 Amstetten, Austrija.

Arba persiųskite savo užklausas dėl duomenų apsaugos adresu: dataprotection@doka.com

Duomenų subjektai savo teises gali ginti kompetentingose duomenų apsaugos institucijose, Austrijoje tai yra:

Austrijos duomenų apsaugos tarnyba (Österreichische Datenschutzbehörde)
Barichgasse 40-42
1030 Wien
Tel. +43 1 52 152-0
El: dsb@dsb.gv.at
Interneto svetainė: https://www.dsb.gv.at/

Kitose ES šalyse atitinkamą instituciją galima rasti adresu https://www.edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en, ne ES šalyse atitinkamą instituciją galima nustatyti pagal galiojančius įstatymus.

V. Privatumo pareiškimo pritaikymas

„Doka“ reguliariai prižiūri savo interneto svetaines. Dėl to pareiškimas gali būti keičiamas. Apie pakeitimą atskirai nepranešama, todėl rekomenduojama reguliariai grįžti ir jį peržiūrėti.