calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Ścieżki kariery w Doka

W Doka nie ma znaczenia, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną, ponieważ liczą się Twoje umiejętności, postawa i zaangażowanie. Jesteśmy dobrym i niezawodnym pracodawcą - na wszystkich płaszczyznach, od wielu lat i każdym aspekcie. W naszej firmie stawiamy na współpracę między pokoleniami. Ponieważ mamy świadomość, iż kompetencje naszych doświadczonych pracowników są tak samo ważne jak głębokie zaangażowanie i aktualna wiedza tych młodszych. Oferowana przez nas praca i nauka na płaszczyźnie międzypokoleniowej daje korzyści wszystkim.

Osoby posiadające doświadczenie zawodowe

Wymiana zawodowa w Doka Group umożliwia poznanie dużej, międzynarodowej organizacji, której jakość zatrudnienia charakteryzuje się cechami lokalnie zakorzenionego przedsiębiorstwa. To stwarza nowe szanse i daje poczucie bezpieczeństwa, ale jednocześnie wymaga poświęcenia i czasu, a także gotowości do mobilności przestrzennej i mentalnej.

Aktualne oferty pracy

Osoby rozpoczynające karierę zawodową

Dobry początek budzi kolejne nadzieje. Daje pewność siebie i wzmacnia przejrzystość stawianych sobie celów. Praca w Doka poszerza również horyzonty o globalnym zasięgu i pokazuje różne możliwości zawodowe. Dzięki możliwości przełożenia wiedzy teoretycznej na praktykę wzrasta również motywacja. Doka Group to interaktywne przedsiębiorstwo, które jest ukierunkowane na konkretne rozwiązania.

Aktualne oferty pracy
Umiejętności i doświadczenie pozwolą Ci pójść krok dalej.

Jeśli pragniesz się rozwijać na płaszczyźnie zawodowej i osobistej, chcesz zdobyć interesujący zawód oraz zaistnieć na arenie międzynarodowej, potrzebujesz pracodawcy, który Ci nie tylko to umożliwi, lecz także aktywnie wesprze Cię w tych działaniach. My oferujemy te perspektywy, a także pewną przyszłość – na całym świecie.

Nowy początek

Dobre przygotowanie jest kluczem do sukcesu. Z tego powodu dużo czasu poświęcamy na optymalne przygotowanie naszych pracowników do różnego rodzaju nadchodzących zadań. Pomagają nam w tym strukturalne szkolenia wdrożeniowe, rotacja pracowników, a także organizowanie zewnętrznych i wewnętrznych seminariów, np. czterotygodniowy kurs treningowy dla inżynierów Doka.

Określenie celu

Umiejętności nabierają prawdziwej wartości dopiero wtedy, gdy można je skutecznie i konkretnie wdrożyć. Dzięki wspólnemu ustalaniu celów zostaje jasno określone, w czym tkwi sedno stawianych zadań, kryteriów dotyczących podejmowanych działań i ich wyników oraz warunków ramowych. Ta prosta i uczciwa zasada daje nie tylko poczucie bezpieczeństwa w kwestiach związanych z realizacją indywidualnych rozwiązań, lecz jest także źródłem satysfakcji.

Studenci

Efektywne przełożenie teorii na praktykę, wspólne tworzenie, poznanie świata, udokumentowanie własnych postępów oraz pomyślne zakończenie procesu kształcenia. Dzięki oferowanym praktykom i możliwościom zdobycia nowych kontaktów, Doka Group okazała się dla wielu studentów pomocnym drogowskazem i jednocześnie trenerem – a w konsekwencji także zaufanym pracodawcą.

Aktualne oferty pracy
Czas na osoby o wysokim potencjale

Jeśli studiujesz efektywnie, udowadniasz tym samym swoje autentyczne zainteresowanie wybranym kierunkiem oraz gotowość do intensywnej i systematycznej pracy. Szczególnie doceniamy tego typu starania, ponieważ wyróżniają one właśnie tych ludzi, z którymi chcemy tworzyć naszą przyszłość, wdrażać coraz więcej innowacyjnych rozwiązań oraz osiągać kolejne sukcesy.

Wzajemne poznanie

Dzięki oferowanym każdego roku w naszym przedsiębiorstwie praktykom zagranicznym, warsztatom i propozycjom kierunków kształcenia, a także praktycznemu wsparciu podczas wyboru tematu pracy dyplomowej, przyczyniamy się do tworzenia przyszłych elit. Tym samym wyrabiamy sobie renomę wśród osób zainteresowanych pracą u nas, które wkrótce będą podejmować decyzje w naszej firmie lub w innych przedsiębiorstwach.

Stażyści

Ludzi o wysokich kompetencjach, posiadających specjalistyczne i praktyczne doświadczenie określamy mianem „mistrzów przyszłości”. To nasi cenieni pracownicy, którzy - rozproszeni na całym świecie - tworzą mocny fundament naszego sukcesu. Większość z nich zaczynała u nas pracę właśnie na stanowisku stażysty. Nasza oferta pokrywa niemalże wszystkie oczekiwania ubiegających się u nas o pracę. Obecnie istnieje nawet możliwość uzyskania tytułu zawodowego i zdania matury. Przyszłość stoi tym samym przed Tobą otworem. Łącząc siły, wychodzimy naprzeciw Twoim potrzebom i oczekiwaniom.

Aktualne oferty pracy
Stażyści są dla nas ważni

Poważnie traktujemy osiągnięcia naszych pracowników i dlatego doceniamy również najmłodsze osoby w naszym zespole. Przykładowo nagradzamy szczególnie dobre wyniki pracy. Oprócz tego naszym stażystom oferujemy również zniżki w stołówce, liczne wyjazdy i wymiany międzynarodowe, a także interesujące kursy w Umdasch Academy. I tak to się zaczyna. Ale po co to wszystko? Ponieważ chcemy być dumni z naszych stażystów. I ponieważ powinniśmy być również dumni z tego, że należą oni do naszego zespołu.

Nauka zawodu w Doka

Szkolenie zawodowe ma w Doka długą tradycję. „Połączenie kariery z nauką” to nie pusty slogan - udowadniają to nasi liczni, byli już stażyści, którzy obecnie zajmują w naszym przedsiębiorstwie stanowiska kierowników i ekspertów. Dzięki ujednoliconemu programowi nauczania i szkolenia zawodowego poszerzamy nie tylko umiejętności zawodowe i metodyczne naszych przyszłych pracowników, lecz także przyczyniamy się do rozwoju ich osobowości.

Zgłoś się wcześnie

Ogólnie obowiązuje zasada: im wcześniej złożysz podanie, tym wcześniej zostanie podjęta decyzja. A droga do nas jest nadzwyczaj prosta… wystarczy przejść do internetowego portalu zgłoszeniowego. Po tym „wirtualnym” pierwszym kontakcie następują…

  • niewiążący dzień zapoznawczy z firmą
  • test zawodowy
  • rozmowa kwalifikacyjna z możliwością zwiedzenia miejsca pracy (ew. wspólnie z Twoimi rodzicami)
  • umowa o staż i
  • rozpoczęcie stażu od września danego roku.

Uczniowie

Od czerwca do września każdego roku przyjmujemy od 100 do 150 uczniów w ramach praktyk codziennych, którzy chcą trochę zarobić, a dla nas stanowią cenną pomoc podczas okresu urlopowego. Zebrane w tym czasie doświadczenie pozwala wielu z nich podjąć właściwą decyzję odnośnie późniejszego wyboru zawodu. Ta krótka i wcześnie rozpoczęta przygoda może przerodzić się jednak w stałą współpracę, z czego korzyści mogą czerpać obie strony.

Aktualne oferty pracyDoka uczy
Od nauki do nawiązania nowych kontaktów

Obecnie młodzi ludzie muszą być w stanie pogodzić ze sobą wiele stref życia: szkołę, przyjaciół, rodzinę, czas wolny, czatowanie, tweetowanie, czy też blogowanie... Jeśli jednak postawią sobie konkretny cel, wszystko staje się o wiele łatwiejsze. Z chęcią pomożemy Ci w realizacji Twoich zamierzeń. Możesz skorzystać z naszych pomysłów, ofert, a także wziąć udział w tzw. wizytach informacyjnych, organizowanych w szkołach. Nauka, zdobywanie wiedzy oraz poznawanie nowych ludzi stanowią filary naszego działania.

Specjalnie dla osób z wyższych szkół zawodowych

Jako przedsiębiorstwo techniczne poszukujemy kontaktu zarówno z uczniami wyższych szkół zawodowych, jak również – szczególnie intensywnie – ze studentami politechnik oraz wyższych szkół technicznych. Ze względu na to, iż pragniemy, aby poznali oni osobiście klimat i kompetencje naszego przedsiębiorstwa, składamy szkołom specjalne oferty współpracy. Uczniom wyższych szkół zawodowych oferujemy:

  • Doka Inside (od 4 klasy)
  • Wsparcie podczas przygotowania do matury
  • Praktyki
  • Wyposażenie terenu do nauki i szkolenia zawodowego

Absolwentów wyższych szkół zawodowych w okresie od zdania matury do rozpoczęcia służby cywilnej lub wojskowej zatrudniamy na umowę na czas określony. To sprawia, że przejście ze świata edukacji na rynek pracy jest łatwiejsze (nawet wtedy, gdy absolwenci wyższych szkół zawodowych po zakończonej służbie nie decydują się na kontynuowanie pracy u nas).