calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

A Doka Tools adatvédelmi nyilatkozata

Állapot: 2018. május

App Icon Doka Tools
Doka Tools AppDoka App Store

I. A nyilatkozat tárgya

A „Doka“ (Doka GmbH, Josef Umdasch Platz 1, 3300 Amstetten, Ausztria; adatkezelő az ÁAR alkalmazásában) komolyan veszi a személyes adatok védelmét. Ezért a személyes adatok kezelése során a Doka természetesen betartja az alkalmazandó jogszabályokat, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016. április 27-i, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 rendeletét („ÁAR”).

„Személyes adat” minden olyan információ, amely azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozik, úgymint a név, a cím, az e-mail cím, valamint az IP-cím.

E nyilatkozat célja, hogy tájékoztassa a látogatókat a személyes adatok Doka Tools alkalmazásban történő feldolgozásának céljáról és terjedelméről.

II. Feldolgozás az alkalmazás használata során

Alkalmazásunk pusztán tájékoztató jellegű használata esetén, azaz, ha nem kíván regisztrálni, ill. más módon információkat továbbítani, csupán a böngészője által elküldött személyes adatokat rögzítjük. Az alkalmazásunk megnyitásakor az alábbi adatokat rögzítjük, melyekre műszaki okokból van szükségünk, hogy a rendelkezésére bocsáthassuk az alkalmazást, valamint stabillá és biztonságossá tehessük azt: IP-cím; a kérelem dátuma és időpontja; időzóna-eltérés a greenwichi középidőhöz (GMT) képest; a kérelem tartalma (konkrét oldal); a hozzáférés állapota/HTTP-állapotkód; az adott esetben továbbított adatmennyiség; a weboldal, amelyen a kérelmet benyújtották; az operációs rendszer és az ahhoz tartozó felület; a böngészőszoftver nyelve és verziószáma; az alkalmazás megnyitásainak száma, időtartama és időpontja; a használt keresőprogramok és kulcsszavak; a böngésző típusa; a képernyőméret és az operációs rendszer

Amennyiben a „Dokaflex Optimalizálás” és a „Dokaflex 30 tec” alkalmazásokon belül PDF-dokumentumokat kíván létrehozni, a következő adatok megadását kérjük Öntől: projekt, építőmunkások, vállalat és szerkezeti elem.

Ezeket az adatokat a Doka vállalathoz továbbítjuk és csak a PDF-dokumentumok létrehozásához használjuk. Ezeket az adatokat a PDF-dokumentum létrehozása után azonnal töröljük. Semmilyen más célra nem használjuk az adatokat.

A sütik használata

Ezenkívül az alkalmazás használata során sütiket mentünk el azon az eszközön, amellyel a felhasználó megnyitotta az alkalmazást. A sütik olyan kis fájlok, amelyek lehetővé teszik az alkalmazás megnyitásához használt eszközre (PC, okostelefon vagy hasonló) jellemző, adott eszközre vonatkozó információk elmentését. Segítik az alkalmazás használatával összefüggő statisztikai adatok rögzítését, és azok kielemzését a kínálat javítása érdekében. A felhasználó korlátozhatja a sütik használatát. A legtöbb böngésző lehetőséget kínál a sütik mentésének korlátozására, ill. teljes letiltására. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy a sütik letiltása korlátozza az alkalmazás használatát, különösen pedig a használat kényelmét.

Alkalmazásaink az alábbi típusú sütiket használják, melyek terjedelmét és működését az alábbiakban ismertetjük:

Ideiglenes sütik

Az ideiglenes sütik a böngésző bezárásakor automatikusan törlődnek. Ide sorolhatók különösen a munkamenet-sütik. Ezek úgynevezett munkamenet-azonosítót mentenek el, melyek segítségével a közös munkamenethez rendelhetők a böngészőjén keresztül végzett különböző keresések. Így ismét felismerhető a számítógépe, ha újból megnyitja az alkalmazást. Ezeket a munkamenet-sütiket töröljük, amikor kijelentkezik vagy bezárja a böngészőt.

Állandó sütik

Az állandó sütik meghatározott időtartam után automatikusan törlődnek. Ez az időtartam minden süti esetében más és más lehet. A böngészőbeállításokban azonban Ön bármikor törölheti a sütiket. Ezek a sütik az alkalmazás elemzésére szolgálnak (lásd „Google Analytics”).

A weboldalakon használt, harmadik felek által biztosított szolgáltatások és alkalmazások

Google Analytics

Ez az alkalmazás a Google Inc. („Google“) Google Analytics nevű webelemző szolgáltatását használja. A Google Analytics úgynevezett sütiket, azaz olyan, a számítógépen elmentett szövegfájlokat használ, amelyek lehetővé teszik annak elemzését, hogy hogyan használja az alkalmazást. Azok az információk, amelyeket a süti az alkalmazás használatáról hozott létre, általában a Google egyik egyesült államokbeli szerverére továbbítódnak és ott tárolódnak. Az alkalmazás IP-anonimizálásának aktiválása esetén (_gat._anonymizeIp) a Google azonban az Európai Unió tagállamain, ill. az Európai Gazdasági Térségre vonatkozó megállapodás más szerződéses államain belül előbb lerövidíti az IP-címet. A Google csak kivételes esetekben küldi át a teljes IP-címet valamely egyesült államokbeli szerverére, és végzi el ott a lerövidítést. Jelen alkalmazás üzemeltetőjének megbízásából a Google arra használja fel ezeket az információkat, hogy kiértékelje az alkalmazás használatát, jelentéseket állítson össze az alkalmazásban végzett tevékenységekről, valamint az alkalmazás és az internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson az alkalmazás üzemeltetőjének. A Google Analytics szolgáltatás használata keretében a böngésző által megadott IP-címet nem kapcsolják össze más Google adatokkal. A böngészőszoftver megfelelő beállításával megakadályozható a sütik mentése; felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem használható teljes mértékben az alkalmazás összes funkciója. Ezen kívül a süti által generált és az alkalmazás használatával kapcsolatos adatok (beleértve az Ön IP-címét is) Google számára történő rögzítése, valamint ezeknek az adatoknak a Google által történő feldolgozása megakadályozható egy böngészőhöz való beépülő modul telepítésével.

A legelterjedtebb böngészőkhöz a Google letiltó bővítményt kínál, amellyel jobban ellenőrizhető, milyen adatokat rögzít a Google a használt alkalmazásokkal kapcsolatban. A bővítmény tudatja a Google Analytics JavaScriptjével (ga.js), hogy a felhasználó nem járul hozzá, hogy az alkalmazás használatáról információkat továbbítsanak a Google Analytics-hoz. A Google Analytics által kínált, böngészőkhöz való letiltó bővítmény azonban nem akadályozza meg, hogy a Doka vagy az esetlegesen használt más webanalitikai szolgáltatás adatokat kapjon.

Applikációnkban alapvetően az alábbi Google sütiket helyeztük el:
„_ga“ Ezt a sütit a Google Analytics használja a weboldal látogatóinak megkülönböztetésére és az oldalakon tett látogatások, ill. a látogatások időtartamának nyomon követésére; érvényességi idő: 2 év;
„_gat“ Ezt a Google Analytics által használt sütit a szerverek lekérési arányának megfigyelésére és blokkolására használják; érvényességi idő: 10 perc;
„_gid“ E süti segítségével megkülönböztethetők egymástól a felhasználók. Érvényességi idő: 24 óra.
„_gali" Ezt a sütit a Google Analytics Enhanced Link Attribution funkciója használja, amely lehetővé teszi az egy oldalon több, ugyanarra a címre mutató link közötti automatikus megkülönböztetést, ezzel javítva a felhasználók oldalon belüli analitikai jelentését.

Ezenkívül szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a Google az Amerikai Egyesült Államokon belül is végzi adatai feldolgozását, és hogy a vállalat az EU–USA adatvédelmi pajzs résztvevője. Az adatgyűjtés céljáról és terjedelméről további információk a Google adatvédelemi nyilatkozatában, a következő weboldalon találhatók: https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=hu.

A Google Analytics szolgáltatás letiltásához töltse le a következő böngészőbővítményt: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Alkalmazásunkban más weboldalakra mutató hivatkozásokat is elhelyezünk; ezt csupán tájékoztatás céljából tesszük. E weboldalak felett nem rendelkezünk ellenőrzési joggal, ezért a jelen adatvédelmi nyilatkozat nem érvényes rájuk. A hivatkozás aktiválásakor előfordulhat, hogy az adott weboldal üzemeltetője adatokat rögzít Önről, és azokat saját adatvédelmi nyilatkozatának megfelelően – mely a miénktől eltérő lehet – dolgozza fel.

Adattovábbítás

Adatait alapvetően nem továbbítjuk harmadik félnek (megbízott adatkezelőnek), kivéve, ha ez törvényi kötelezettségünk, az adatok továbbítása elengedhetetlen szerződéses kötelezettségeink teljesítéséhez, vagy ha Ön korábban kifejezetten hozzájárult adatai továbbításához.

III. Érintettek jogai és kapcsolatfelvétel

A Doka felhívja a figyelmet arra, hogy az ÁAR értelmében a felhasználónak érintett személyként joga van a személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban a tájékoztatáshoz, adathordozhatósághoz, a tiltakozáshoz és a törléshez. E jogok érvényesítése érdekében, valamint a személyes adatok Doka vállalatnál történő feldolgozásával kapcsolatos egyéb kérdések esetén, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségek valamelyikén: Doka GmbH, tárgy: adatvédelmi kérdés, Josef Umdasch Platz 1, 3300 Amstetten, Ausztria.

Vagy küldje el a Doka által biztosított adatvédelemmel kapcsolatos kérdéseit a következő e-mail címre: Kovács József

Ezenkívül a felhasználónak joga van adatvédelemmel kapcsolatos panaszt benyújtani az illetékes adatvédelmi hatósághoz; a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság részére (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefon: +36 (1) 391-1400, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu).

IV. Az adatvédelmi nyilatkozat módosítása

A Doka folyamatosan karbantartja alkalmazásait. Ennek során előfordulhat, hogy ennek az adatvédelmi nyilatkozatnak a módosítására kerül sor. A módosításról külön értesítést nem küldünk. Ezért javasoljuk, hogy az adatvédelmi nyilatkozatot rendszeres időközönként tekintse át.