calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Privacyverklaring Doka.com

Informatieplicht overeenkomstig de GDPR
Stand: 2024

I. Onderwerp van de verklaring

”Doka” (Doka Nederland B.V., Longobardenweg 11, 5342 PL Oss, Nederland; verwerkingsverantwoordelijke overeenkomstig de GDPR) neemt de beveiliging van persoonsgegevens ernstig. Daarom verwerkt Doka persoonsgegevens vanzelfsprekend overeenkomstig de voorwaarden van toepasselijke rechtsregels, in het bijzonder overeenkomstig de verordening (EU) 2016/679 van het Europese Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van gegevens (”GDPR”).

Het begrip ”persoonsgegevens” verwijst naar alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadres en IP-adres.

Deze verklaring is bedoeld om de bezoeker (verder ook ”u” of ”uw” genoemd) te informeren over het doel en de omvang van de verwerking van persoonsgegevens op de volgende ”websites”. De vermelde websites gebruiken niet allemaal alle cookies en toepassingen die hieronder vermeld worden en beschikken mogelijk over eigen privacyverklaringen:

II. Verwerking in het algemeen

Doka verwerkt persoonsgegevens op zijn websites op basis van uw toestemming (Gebruik van alle technisch niet noodzakelijke cookies; opt-out zie hieronder; contact via formulier of e-mail, nieuwsbrief). Ze worden gebruikt om wettelijke plichten na te komen en bij gerechtvaardigd belang om veilig winkelen in onze onlineshop te garanderen.

Doka heeft het recht om in het kader van de bepalingen voor de gegevensbescherming de verwerking van uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan externe dienstverleners, die als verwerker overeenkomstig artikel 4, punt 8) AVG voor Doka werken. Externe dienstverleners ondersteunen ons bijv. bij de technische werking en support van de websites en apps, het gegevensbeheer, het ter beschikking stellen en verlenen van diensten, de marketing en de website- en app-analyse. Doka blijft verantwoordelijk voor de bescherming van de doorgegeven gegevens; de door Doka gemachtigde dienstverleners verwerken uw gegevens hierbij uitsluitend volgens onze instructies. Dit wordt door ons gegarandeerd door strenge contractuele regelingen, technische en organisatorische maatregelen en aanvullende controles.

Uw gegevens worden in principe niet doorgegeven aan derden (verwerkers), maar wel als we hiertoe wettelijk verplicht worden, als het vereist is om gegevens door te geven voor de uitvoering van onze contractuele plichten of als u tevoren uitdrukkelijk uw toestemming hebt verleend om uw gegevens door te geven.

Wanneer u onze website gewoon gebruikt als een bron van informatie en u zich niet registreert of op een andere manier informatie doorgeeft, verzamelen we alleen persoonsgegevens die we van uw browser ontvangen. Als u onze websites bezoekt, verzamelen we de hieronder vermelde gegevens die voor ons technisch noodzakelijk zijn om u de websites te tonen en de stabiliteit en veiligheid van deze internetpagina's te garanderen: IP-adres en IP-locatie, datum en uur van de aanvraag, tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT), inhoud van de opgevraagde pagina (precieze pagina), toegangsstatus/HTTP-statuscode, telkens doorgegeven hoeveelheid gegevens, website vanwaar de aanvraag komt, besturingssysteem en interface, taal en versie van uw browser, aantal, duur en tijd van de opgevraagde pagina's, zoekmachines en sleutelwoorden die gebruikt werden, browsertype, schermformaat en besturingssysteem.

Zie ”Gebruik van cookies”.

Op onze websites plaatsen we ook links naar andere websites; dit gebeurt uitsluitend ter informatie. Deze websites vallen niet onder onze controle en de bepalingen van deze privacyverklaring zijn er dus ook niet op van toepassing. Als u op een link klikt, is het mogelijk dat de exploitant van deze website gegevens over u verzamelt en deze verwerkt overeenkomstig met zijn privacyverklaring die van onze versie kan afwijken.

Persoonsgegevens die bij louter informatief gebruik van onze website, door uw browser doorgestuurd en door Doka verzameld worden (‘logfiles’), worden algemeen voor een periode van 3 maanden opgeslagen. Na deze periode worden logfiles alleen nog opgeslagen voor het onderzoeken van onregelmatigheden of veiligheidsincidenten in onze systemen.

Doka bewaart uw persoonsgegevens in principe slechts zolang als nodig is voor de uitvoering van het doel waarvoor ze werden verzameld. Daarom bewaart Doka uw gegevens in elk geval voor de duur van onze dienstverlenings- of contractuele relatie met u. Na deze periode bewaart Doka uw persoonsgegevens alleen nog om aan de wettelijke bewaarplichten te voldoen (bijv. de 7-jarige bewaarplicht volgens de geldende fiscaal- en vennootschapsrechtelijke bepalingen). Indien nodig kan Doka uw gegevens ook bewaren zolang eventuele rechtsvorderingen tegen Doka nog niet verjaard zijn; voor bepaalde vorderingen kan de wettelijke verjaringstermijn tot 30 jaar bedragen.

Zodra er geen gerechtvaardigde redenen meer zijn voor de verdere opslag van persoonsgegevens, worden deze verwijderd of geanonimiseerd.

III. Verwerking concreet

Onlineshop

Om uw aanvragen, bestellingen en orders in de onlineshop te behandelen verwerken wij de volgende persoonsgegevens: voornaam, familienaam, titel, e-mailadres, wachtwoord, geboortedatum, bedrijf, contactpersoon, handelsregisternummer, btw-nummer, telefoonnummer, faxnummer, leveringsadres en facturatieadres, kredietkaartgegevens, rekeningnummer.

Zie ”Gebruik van cookies” voor meer informatie over het gebruik van cookies in onze onlineshop.

Contactformulier

De gegevens die u op het formulier hebt ingevuld, worden bij Doka opgeslagen voor de behandeling van de aanvraag en voor eventuele vragen hierover op een later tijdstip. Door de verzending van dit formulier gaat u ermee akkoord dat uw gegevens elektronisch geregistreerd en verwerkt worden.

Doka registreert de volgende gegevens bij het gebruik van het contactformulier: bedrijf/organisatie, sector, bedrijfsgrootte, functie, geslacht, voornaam/familienaam, adres/postcode/plaats, land, telefoonnummer, e-mailadres, faxnummer, bericht, klantnummer, btw-nummer, datum, contactpersoon, afzender, aanspreektitel.

Gebruik van cookies en toepassingen van derden

Bij het gebruik van de websites worden ”cookies” op het toestel van de bezoeker opgeslagen. Cookies zijn bestandjes die het mogelijk maken om op dit toestel (pc, smartphone, enz.) informatie op te slaan die betrekking heeft op het toestel. Ze dienen enerzijds om de website gebruiksvriendelijker te maken en verhogen het comfort voor de gebruiker (bijv. door de opslag van aanmeldgegevens). Anderzijds verzamelen ze statistische gegevens over het gebruik van de website, waarmee het aanbod geanalyseerd en vervolgens geoptimaliseerd kan worden. De gebruiker kan het plaatsen van cookies beïnvloeden. De meeste browsers beschikken over een optie waarmee het opslaan van cookies beperkt of volledig geblokkeerd kan worden. We wijzen er echter op dat het gebruik en vooral het gebruikscomfort van de website beperkt worden zonder cookies.

Bij het gebruik van de onlineshop worden ook cookies op de pc van de bezoeker opgeslagen om activiteiten in de onlineshop te kunnen volgen, het winkelmandje te kunnen gebruiken en bezoekers te kunnen herkennen bij een volgend bezoek aan onze website.

Onze websites gebruiken de volgende soorten cookies:

Tijdelijke cookies:

Tijdelijke cookies worden automatisch gewist, zodra u uw browser sluit. Sessiecookies behoren tot deze categorie. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende aanvragen van uw browser aan de volledige sessie kunnen worden toegewezen. Daardoor kan uw computer herkend worden, wanneer u naar onze website terugkeert. Deze sessiecookies worden gewist, zodra u zich afmeldt of de browser sluit. Ook voor het gebruik van het winkelmandje en het afrekenen in de onlineshop moet u sessiecookies toestaan. Indien een klant principieel geen cookies wil of kan aanvaarden, bestaat de mogelijkheid om via e-mail, telefoon of fax te bestellen.

Persistente cookies:

Persistente cookies worden automatisch na een vooraf bepaalde duur gewist, die afhankelijk van het cookie kan variëren. U kunt zelf de cookies op elk moment in uw browserinstellingen wissen. Deze cookies dragen bij tot de gebruiksvriendelijkheid (o.a. de weergave van de inhoud afhankelijk van uw locatie) en dienen voor de analyse van de websites (zie ”Google Analytics”). Verder gebruiken ingebouwde plug-ins (zie hieronder) cookies voor de uitvoering van hun diensten.

De volgende cookies worden op onze websites gebruikt:

Naam
Beschrijving en doel
Category
PHPSESSID
Bewaart de voorkeursinstellingen van de gebruiker om deze bij een volgend bezoek automatisch ter beschikking te kunnen stellen; sessie.
vereist
country; Selectedcountry
Dit cookie wordt gebruikt om informatie op te slaan over het land en de taalvoorkeur van de gebruiker. Als de bezoeker onze website opnieuw bezoekt, wordt het cookie gelezen en is de weergave van de website aangepast aan het juiste land.
vereist
hideLanguageHintUs
Als de pagina doka.com met een IP-adres vanuit de VS wordt bezocht, wordt de bezoeker niet verder geleid via de Locator Service naar doka.com/us/index. De gebruiker blijft op de internationale versie en krijgt een bericht. Het cookie ”hideLanguageHintUs” wordt dan geplaatst, als deze melding niet moet worden weergegeven of de gebruiker de cookiemelding reeds bevestigde.
vereist
acceptcookie
Als u de websites van Doka bezoekt, wordt een cookiemelding weergegeven. Als u het gebruik van cookies aanvaardt, wordt het acceptcookie geplaatst en krijgt u bij een volgend bezoek de cookiemelding niet meer te zien.
vereist
Language
De taalinstellingen van de gebruiker worden opgeslagen, zodat bij uw volgende bezoek aan de website automatisch uw taal ingesteld is.
vereist
ISAWPLB
Dit cookie (ISA Web Publishing Load Balancing) wordt ingezet bij het gebruik van meerdere Web Front End Servers in ISA Server TMG. De aanvragen blijven zo naar dezelfde server gaan.
vereist
acceleratorSecureGUID und
cpAcceleratorSecureGUID
Dit zijn tokens voor een veilige sessie.
vereist
JSESSIONID
Met dit cookie wordt een eenduidig nummer aan de sessie van de gebruiker toegekend. Dit is vereist voor de werking van de website; sessie.
vereist
hide_cookieoverlay_v2
hide_cookieoverlay__medium
performance-cookies_allowed_v2
performance-cookies_allowed__medium
socialmedia-cookies_allowed_v2
Deze cookies worden gebruikt voor het opslaan van uw voorkeursinstellingen op cookies en derden.vereist
popup_close_<"POPUPID">
Deze cookies voorkomen dat er opnieuw individuele pop-ups verschijnen; geldigheidsduur: 1 jaar.
vereist

Toepassingen van derden:

Toepassing:

Google Analytics

Aanbieder:

Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 VS (”Google”)

Beschrijving:

Deze websites gebruiken Google Analytics, een dienst voor webanalyse van Google Inc. (”Google”). Google Analytics gebruikt cookies. Dit zijn tekstbestanden die op een computer opgeslagen worden, waarmee het gebruik van websites geanalyseerd kan worden. De informatie die door het cookie wordt gecreëerd over het gebruik van deze websites, wordt in de regel doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Bij activering van IP-anonimisering op deze websites (_gat._anonymizeIp) wordt het IP-adres door Google eerst ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte. Enkel in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze websites zal Google deze informatie aanwenden om het gebruik van de websites te evalueren, rapporten op te stellen over activiteiten op de websites en om andere diensten te verstrekken voor de exploitant van de websites die eveneens te maken hebben met het gebruik van de websites en internet. Het IP-adres dat via Google Analytics door de browser wordt doorgegeven, wordt niet aan andere gegevens van Google gekoppeld. De opslag van cookies kunt u blokkeren door de instellingen van uw browser te wijzigen. We maken u er echter attent op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van de website goed zult kunnen gebruiken. Verder kunt u het verzamelen van gegevens die door het cookie gecreëerd werden en op het gebruik van de websites betrekking hebben (incl. uw IP-adres), en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen via de installatie van een browser plug-in.

Google biedt voor de meest gebruikelijke browsers een add-on voor deactivering die u meer controle biedt welke gegevens door Google voor de geraadpleegde websites verzameld worden. De add-on deelt JavaScript (ga.js) van Google Analytics mee dat er geen informatie over het websitebezoek aan Google Analytics doorgegeven mag worden. Deze add-on van Google Analytics houdt echter niet tegen dat informatie wordt doorgegeven aan Doka of andere services voor webanalyse die eventueel worden gebruikt.

De volgende cookies van Google worden op onze website geplaatst:
„_ga“ Google Analytics gebruikt dit cookie om bezoekers aan de website van elkaar te onderscheiden en om na te gaan welke pagina's u bezoekt en hoe lang u op de pagina's blijft hangen, opslagduur 2 jaar; (Functioneel & statistiek)
„_gat“ Dit cookie van Google Analytics dient om het aantal requests bij de servers te controleren en te beperken, opslagduur 10 minuten; (Functioneel & statistiek)
„_gid“ Dit cookie dient om bezoekers van elkaar te onderscheiden, opslagduur 24 uur. (Functioneel & statistiek)
„_gali" Dit cookie wordt door Google Analytics (uitgebreide linktoeschrijving) gebruikt om de nauwkeurigheid van het rapport ‘In-Page analyse’ te verbeteren door met behulp van link-element-ID’s automatisch een onderscheid te maken tussen meerdere links naar dezelfde URL op een en dezelfde pagina. (Functioneel & statistiek)
"_gcl_au" Dit cookie wordt door Google AdSense gebruikt voor het experimenteren met de efficiëntie van reclame op websites die van hun diensten gebruikmaken. Het vervalt na 3 maanden. (Functioneel & statistiek)

Door uw bezoek aan onze website krijgt Google de informatie dat u de betreffende subsite op onze websites geraadpleegd hebt. Google ontvangt ook de persoonsgegevens die onder punt 2 vermeld zijn. Het doet er niet toe of u bij een Google account aangemeld bent of niet. Als u bij Google aangemeld bent, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Als u dit niet wenst, moet u zich voor het gebruik van deze service bij Google afmelden. Google gebruikt uw gegevens voor reclame, marktonderzoek en behoeftegerichte optimalisatie van websites. Wenst u bezwaar te maken tegen een dergelijk gebruik van uw gegevens? Dan moet u zich hiervoor rechtstreeks tot Google wenden.

Intrekken van toestemming:

Browser add-on om Google Analytics te deactiveren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Cookies van Google Analytics Cookies kunt u ook beheren via onze algemene instellingen voor cookies. Via het item ‘Functioneel & statistiek’ kunt u in onze cookie-instellingen het gebruik van deze dienst op onze website accepteren of weigeren.

Wilt u nalezen waarom Google gegevens verzamelt en hoeveel precies? Deze informatie vindt u in de privacyverklaring van Google op: http://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy.

Categorie van ontvangers: marketingdienstverleners

Applicatie:

Bing Universal Event Tracking (UET)

Aanbieder:

Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA (‘Microsoft’)

Beschrijving:

Doka maakt gebruik van de service Bing Universal Event Tracking (UET) van de firma Microsoft Corporation. De integratie van de Bing-tag maakt het mogelijk gebruikersinteracties op de pagina’s te verzamelen en op te slaan en zo gericht reclame aan bepaalde gebruikersgroepen te tonen. Op basis van de verzamelde en opgeslagen gegevens worden bij Microsoft gepseudonimiseerde gebruikersprofielen aangemaakt. De gegevens worden naar servers in de VS doorgestuurd en 180 dagen opgeslagen. Door UET worden ook het IP-adres en het Microsoft-cookie opgeslagen (met een vervaldatum na 13 maanden). Het Microsoft-cookie bevat een GUID (global unique identifier), d.i. een ID die aan de browser van de gebruiker of de gebruiker zelf (wanneer hij op zijn Microsoft-account is ingelogd) kan worden toegewezen. Informatie over het doel en de omvang van de gegevensregistratie vindt u in de privacyverklaring van Microsoft onder: https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement

Intrekken van de toestemming

Het plaatsen van het Microsoft-cookie kan door het uitschakelen van cookies via de browser of de algemene cookie-instellingen worden beheerd en uitgesloten. Microsoft kan door cross-device tracking het gebruikersgedrag over meerdere elektronische apparaten volgen. Hierdoor kan Microsoft gepersonaliseerde reclame tonen. Dit gedrag kan onder https://choice.microsoft.com/nl-nl/opt-out worden uitgeschakeld

Via het item ‘Marketing’ kunt u in onze cookie-instellingen het gebruik van deze dienst op onze website accepteren of weigeren.

Toepassing:

Facebook plug-in

Aanbieder:

Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS (”Facebook”)

Beschrijving:

Doka gebruikt plug-ins van het sociale netwerk Facebook. De Facebook-plug-ins zijn te herkennen aan de Facebook-pagina, het Facebook-logo of de knop ‘Like’ (‘Vind ik leuk’). Doka gebruikt plug-ins van het sociale netwerk Facebook. Facebook plug-ins zijn herkenbaar aan het Facebook logo of aan de like-knop (”vind ik leuk”). Als u vanaf deze websites Facebook bezoekt, wordt er via de plug-in een directe verbinding gemaakt tussen de browser en de Facebook server. Facebook krijgt hierdoor de informatie dat met het IP-adres de websites bezocht werden. Als u op de knop ”vind-ik-leuk” klikt terwijl u bij Facebook aangemeld bent, kan inhoud van deze websites aan het Facebook profiel gekoppeld worden. Daardoor kan Facebook het bezoek van de websites aan de gebruikersaccount toewijzen. Doka is niet op de hoogte van de inhoud van de gegevens die doorgegeven worden en het gebruik ervan door Facebook. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Facebook.

Intrekken van toestemming:

Als u niet wenst dat Facebook het bezoek van deze website aan uw Facebook account kan koppelen, moet u zich bij uw Facebook account afmelden.
www.facebook.com

Als u een van onze socialmediapagina’s bezoekt, zijn Doka en de socialmediatoepassing resp. het socialmedianetwerk als verwerkingsverantwoordelijke samen met de beheerder van het socialmediaplatform verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingsactiviteiten naar aanleiding van uw bezoek. Uw rechten (zoals beschreven onder punt IV.) kunt u zowel tegenover Doka als tegenover de beheerder van het socialmediaplatform uitoefenen.

Houd er rekening mee dat Doka, ondanks de gezamenlijke verantwoordelijkheid met de beheerder van het socialmediaplatform, geen uitgebreide invloed heeft op de gegevensverwerkingsactiviteiten van het socialmediaplatform.

Via het item ‘Functioneel & statistiek’ kunt u in onze cookie-instellingen het gebruik van deze dienst op onze website accepteren of weigeren.

Toepassing:

Facebook bezoekersactie-pixel

Aanbieder:

Facebook

Beschrijving:

Doka gebruikt op deze websites ”bezoekersactie-pixels” van Facebook. Via een dergelijke pixel is het gedrag van bezoekers op de website te volgen, nadat deze op een Facebook-advertentie hebben geklikt en zo op de website terechtgekomen zijn. Op deze manier kunnen we nagaan hoe efficiënt onze Facebook advertenties zijn voor statistische doeleinden en marktonderzoek. Zo kunnen we toekomstige advertenties optimaliseren. De verzamelde gegevens zijn voor Doka anoniem en niet herleidbaar tot een persoon. De gegevens worden wel door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een koppeling aan het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is. Facebook kan de gegevens gebruiken voor eigen publicitaire doeleinden, overeenkomstig het gegevensbeleid van Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy). De gebruiker kan Facebook en zijn partners toestaan om op Facebook en daarbuiten reclame te tonen. Met het oog hierop kan een cookie op uw toestel opgeslagen worden. Ook voor deze doeleinden kunnen cookies op het eindapparaat worden opgeslagen. De volgende cookies worden op onze websites geplaatst: ‘_fpb’, ‘fr’, ‘tr’. Deze cookies worden door Facebook gebruikt om diverse reclameproducten te tonen.

Intrekken van toestemming:

Intrekken van toestemming via Facebook: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/

Via het item ‘Marketing’ kunt u in onze cookie-instellingen het gebruik van deze dienst op onze website accepteren of weigeren.

Toepassing:

YouTube plug-in

Aanbieder:

YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, VS

Beschrijving:

Doka gebruikt voor video's op zijn websites o.a. een plug-in van YouTube, dat wordt geëxploiteerd door Google. Als u een pagina van Doka met een YouTube plug-in bezoekt, wordt een verbinding met de YouTube servers tot stand gebracht. Hierdoor wordt er aan de YouTube servers doorgegeven welke internetpagina's van Doka u bezocht. Bent u aangemeld bij uw YouTube account? Dan kan YouTube uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijke profiel koppelen.

Intrekken van toestemming:

Een dergelijke koppeling kunt u vermijden door u af te melden bij uw YouTube account en andere gebruikersaccounts van de firma YouTube LLC en Google Inc. en door de betreffende cookies te wissen:
www.youtube.com

Als u een van onze socialmediapagina’s bezoekt, zijn Doka en de socialmediatoepassing resp. het socialmedianetwerk als verwerkingsverantwoordelijke samen met de beheerder van het socialmediaplatform verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingsactiviteiten naar aanleiding van uw bezoek. Uw rechten (zoals beschreven onder punt IV.) kunt u zowel tegenover Doka als tegenover de beheerder van het socialmediaplatform uitoefenen.

Houd er rekening mee dat Doka, ondanks de gezamenlijke verantwoordelijkheid met de beheerder van het socialmediaplatform, geen uitgebreide invloed heeft op de gegevensverwerkingsactiviteiten van het socialmediaplatform.

Via het item ‘Functioneel & statistiek’ kunt u in onze cookie-instellingen het gebruik van deze dienst op onze website accepteren of weigeren.

Toepassing:

Vimeo plug-in

Aanbieder:

Vimeo LCC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, VS (”Vimeo”)

Beschrijving:

Op deze websites gebruiken we plug-ins van Vimeo.com. Als u een pagina bezoekt met een Vimeo plug-in, wordt een verbinding met de Vimeo servers tot stand gebracht. Bent u op dat moment als lid bij Vimeo aangemeld? Dan koppelt Vimeo deze informatie aan uw persoonlijke gebruikersaccount bij dit platform. Deze koppeling kunt u vermijden door u af te melden bij uw Vimeo gebruikersaccount, voordat u de websites van Doka bezoekt en door de betreffende cookies van Vimeo te wissen. Meer informatie over gegevensverwerking en privacy bij Vimeo vindt u op https://vimeo.com/privacy

Intrekken van toestemming:

Deze koppeling kunt u vermijden door u af te melden bij uw Vimeo gebruikersaccount, voordat u de websites van Doka bezoekt en door de betreffende cookies van Vimeo te wissen: www.vimeo.com

Als u een van onze socialmediapagina’s bezoekt, zijn Doka en de socialmediatoepassing resp. het socialmedianetwerk als verwerkingsverantwoordelijke samen met de beheerder van het socialmediaplatform verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingsactiviteiten naar aanleiding van uw bezoek. Uw rechten (zoals beschreven onder punt IV.) kunt u zowel tegenover Doka als tegenover de beheerder van het socialmediaplatform uitoefenen.

Houd er rekening mee dat Doka, ondanks de gezamenlijke verantwoordelijkheid met de beheerder van het socialmediaplatform, geen uitgebreide invloed heeft op de gegevensverwerkingsactiviteiten van het socialmediaplatform.

Via het item ‘Functioneel & statistiek’ kunt u in onze cookie-instellingen het gebruik van deze dienst op onze website accepteren of weigeren.

Toepassing:

Sketchfab plug-in

Aanbieder:

Sketchfab, Inc., Sketchfab HQ, 1123 Broadway #501 (25th St), New York City, NY 10010 VS (”Sketchfab”)

Beschrijving:

Doka gebruikt o.a. plug-ins van de website sketchfab.com, geëxploiteerd door Sketchfab, Inc. Als u websites van Doka bezoekt met een Sketchfab plug-in, dan wordt een verbinding met de Sketchfab servers tot stand gebracht. Daarbij wordt de plug-in via doorgifte aan de browser van de gebruiker op de internetpagina weergegeven. Bent u op dat moment aangemeld bij uw Sketchfab account? Dan kan het bedrijf uw surfgedrag rechtstreeks koppelen aan uw persoonlijke profiel.

Intrekken van toestemming:

Als u dit wilt vermijden, moet u zich eerst afmelden bij uw Sketchfab account:
www.sketchfab.com

Via het item ‘Functioneel & statistiek’ kunt u in onze cookie-instellingen het gebruik van deze dienst op onze website accepteren of weigeren.

Toepassing:

Watchado plug-in

Aanbieder:

whatchado GmbH, Möllwaldplatz 4/39, 1040 Wien, Oostenrijk (”Whatchado”)

Beschrijving:

Doka gebruikt o.a. plug-ins van de website watchado.com, geëxploiteerd door Whatchado, voor video's op zijn websites. Whatchado wordt geëxploiteerd door Whatchado GmbH, Möllwaldplatz 4/39, 1040 Wien, Oostenrijk (”Whatchado”). Als u websites van Doka bezoekt met een dergelijke plug-in, dan wordt een verbinding met de Whatchado servers tot stand gebracht. Bent u op dat moment bij uw Whatchado account aangemeld? Dan kan Whatchado uw surfgedrag rechtstreeks koppelen aan uw persoonlijke gebruikersprofiel.

Intrekken van toestemming:

Dit kunt u verhinderen door u af te melden bij uw Whatchado account:
www.whatchado.com

Via het item ‘Functioneel & statistiek’ kunt u in onze cookie-instellingen het gebruik van deze dienst op onze website accepteren of weigeren.

Toepassing:

Mandrill

Aanbieder:

Rocket Science Group, LLC, 512 Means St. Suite 404, Atlanta, GA 30318, VS (”Mandrill”)

Beschrijving:

Doka gebruikt de dienst Mandrill. Daarbij worden ingevoerde contactgegevens zoals e-mailadres, aanspreektitel, voornaam en familienaam, en de inhoud van e-mails doorgegeven aan Mandrill en daar opgeslagen. Wanneer worden e-mails die Doka stuurt gelezen en links in deze e-mails geopend? Deze informatie verzamelt Mandrill. De dienst houdt ook bij hoe vaak en via welk IP-adres een e-mail geopend werd, welke e-mailclient en welk besturingssysteem gebruikt werden. Rocket Science Group, LLC is aangesloten bij het EU-VS-privacyschild van het Handelsministerie van de VS en de Europese Commissie met betrekking tot de verzameling, het gebruik en de bewaring van persoonsgegevens van burgers van de Europese Economische Ruimte. Als u meer te weten wilt komen over de gegevens die Rocket Science Group, LLC in het kader van het EU-VS-privacyschild verzamelt, verwerkt en gebruikt, en over hun doeleinden, kunt u terecht op: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG. Meer informatie over Mandrill en gegevensbescherming bij Mandrill vindt u hier:http://mailchimp.com/legal/privacy/

Intrekken van toestemming:

Mandrill wordt gebruikt wanneer u contactformulieren invult op doka.com. Als u deze dienst niet wenst te gebruiken, raden we aan om op een andere manier met Doka contact op te nemen. U vindt onze contactgegevens op onze websites.

Toepassing:

GeoLite2

Aanbieder:

MaxMind, Inc. 14 Spring Street, 3rd Floor Waltham, MA 02451 VS (”MaxMind”)

Beschrijving:

GeoLite 2 wordt gebruikt voor IP-adresbepaling. Zo komt u onmiddellijk in onze onlineshop voor uw land terecht. GeoLite 2 gegevens worden door MaxMind aangemaakt. Meer informatie vindt u op: https://www.maxmind.com/en/privacy_policy

Intrekken van toestemming:

Neem contact op met Doka (zie hieronder).

Toepassing:

Fonts.com

Aanbieder:

Monotype, 600 Unicorn Park Drive, Woburn, MA 01801, USA ("Monotype")

Beschrijving:

Doka maakt gebruik van de webfonts van fonts.com. Voor de terbeschikkingstelling van de webfonts zullen geen persoonsgegevens meer worden verzameld of verwerkt. Weliswaar worden in het kader van de webfont tracking het aantal paginabezoeken geteld, maar het IP-adres vanwaar de pagina wordt geopend, wordt in geanonimiseerde vorm opgeslagen.

Toepassing:
Issuu-plug-In

Aanbieder:
Issuu Inc., 131 Lytton Ave, Palo Alto, CA 94301, VS

Beschrijving:
Doka maakt op deze websites gebruik van een plug-in van het Digital Publishing Platform Issuu Inc., waardoor sommige van onze publicaties en magazines, zoals e-papers, weergegeven kunnen worden. Als een gebruiker Doka-websites met een geïntegreerde Issuu-plug-in bezoekt, wordt er directe verbinding met de Issuu-servers tot stand gebracht. De provider plaatst cookies en verzendt persoonlijke gegevens, zoals het IP-adres en informatie over het tijdstip en de duur van het websitegebruik, naar de Issuu-servers, die zich in de VS bevinden. Dit is ook van toepassing als de gebruiker niet ingelogd is bij Issuu of geen account heeft bij Issuu. Als gebruikers ingelogd zijn op hun eigen Issuu-account, kan de provider het surfgedrag direct toewijzen aan het persoonlijke profiel van de gebruiker. Dit kan worden voorkomen door uit te loggen bij het Issuu-account. Verdere informatie over de verwerking van gebruikersgegevens is te vinden in de verklaring van Issuu m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens, en wel op: https://issuu.com/legal/privacy. Informatie over de cookies die door Issuu worden gebruikt, is te vinden op: https://issuu.com/legal/cookies.

Intrekken van toestemming:
Als u niet wenst dat Issuu het bezoek van deze website aan uw Issuu account kan koppelen, moet u zich bij uw Issuu account afmelden. www.issuu.com

Als u een van onze socialmediapagina’s bezoekt, zijn Doka en de socialmediatoepassing resp. het socialmedianetwerk als verwerkingsverantwoordelijke samen met de beheerder van het socialmediaplatform verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingsactiviteiten naar aanleiding van uw bezoek. Uw rechten (zoals beschreven onder punt IV.) kunt u zowel tegenover Doka als tegenover de beheerder van het socialmediaplatform uitoefenen.

Houd er rekening mee dat Doka, ondanks de gezamenlijke verantwoordelijkheid met de beheerder van het socialmediaplatform, geen uitgebreide invloed heeft op de gegevensverwerkingsactiviteiten van het socialmediaplatform.

Via het item ‘Functioneel & statistiek’ kunt u in onze cookie-instellingen het gebruik van deze dienst op onze website accepteren of weigeren.

Toepassing:

Google Maps

Aanbieder:

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (“Google”)

Beschrijving:

Doka maakt gebruik van de diensten van Google Maps van het bedrijf Google LLC (‘Google’). Wanneer u een pagina op www.doka.com bezoekt waarin Google Maps geïntegreerd is, worden gegevens over uw gebruik van Google Maps naar Google doorgestuurd en door Google verwerkt. Google verwerkt deze gegevens als een gebruiksprofiel, dat wordt gebruikt voor marktonderzoek en voor de verdere ontwikkeling van Google Maps op basis van de behoeften van de gebruikers. Indien u zich als klant van Google bij een Google-service hebt aangemeld, worden deze gegevens direct aan uw Google-account gekoppeld.

Intrekken van toestemming:

Desgewenst kunt u dit voorkomen door zich bij Google uit te loggen, voordat u onze website bezoekt. Meer informatie over het privacybeleid van Google vindt u op: http://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy

Via het item ‘Functioneel & statistiek’ kunt u in onze cookie-instellingen het gebruik van deze dienst op onze website accepteren of weigeren.

Toepassing:
Google Tag Manager (GTM)

Aanbieder:
Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (‘Google’)

Beschrijving:
Doka maakt gebruik van de tool ‘Google Tag Manager’, die geëxploiteerd wordt door Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Ierland, en waarmee via één enkele interface marketingtags beheerd kunnen worden. Tags zijn stukjes code, zoals HTML of JavaScript, die op de website gebruikt worden voor analyse- of marketingdoeleinden. Daarbij kan het gaan om een socialmedia-plug-in, een trackingpixel of iets dergelijks. De Google Tag Manager, waarmee alleen tags geïmplementeerd kunnen worden, maakt geen gebruik van cookies, waardoor er geen persoonlijke gegevens worden verzameld. De tool activeert andere tags, die op hun beurt gegevens verzamelen. Google Tag Manager heeft echter geen toegang tot deze informatie. Ga voor meer informatie over het beleid van Google m.b.t. GTM en de bescherming van persoonsgegevens naar https://marketingplatform.google.com/intl/en/about/analytics/tag-manager/use-policy/.

Intrekking van toestemming:
Als de registratie is gedeactiveerd op domein- of cookieniveau, blijft deze instelling van toepassing op alle trackingtags die met Google Tag Manager zijn geïmplementeerd. U kunt uw browserinstellingen gebruiken om cookies uit te schakelen. Door bij onze cookie-instellingen op ‘Marketing’ te klikken, kunt u het gebruik van deze service op onze website accepteren of afwijzen.

Toepassing:
Stripe

Aanbieder:
Stripe, Inc., 354 Oyster Point Boulevard, South San Francisco, California, 94080, USA

Beschrijving:
Stripe is een betaaldienstverlener, waarvan de services in de Doka online shop worden gebruikt om online betaalmogelijkheden, zoals creditcards, te kunnen aanbieden.

Stripe kan bij de online betaling de volgende gegevens verzamelen:

 • informatie over de betaalmethode (bijv. creditcard-, debitcard- of rekeningnummers)
 • aankoopbedrag
 • datum van de aankoop
 • naam
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • factuuradres
 • verzendadres
 • transactieverloop
 • IP-adres
 • land

Om fraude in verband met de betaling te voorkomen (‘anti-fraud’), worden door Stripe ook interactiegegevens (bijv. muisbewegingen) geregistreerd. Welke gegevens door Stripe worden verzameld, hangt af van de gekozen betaalmethode en instellingen bij Stripe.

Stripe is zelf verantwoordelijk voor de gegevens die voor eigen doeleinden worden verzameld. Meer informatie vindt u in het privacybeleid van Stripe: https://stripe.com/privacy

Intrekking van toestemming:
Stripe wordt gebruikt voor het afhandelen van online betalingen in de Doka online shop. Indien u geen gebruik wenst te maken van deze service, kunt u in de kassa een andere betaalmethode kiezen, bijv. vooruitbetaling of aankoop op rekening.

Applicatie:
Google reCAPTCHA, versie 3

Aanbieder:
Google Irland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Ierland

Beschrijving:
Doka gebruikt op deze website ter bescherming tegen oneigenlijke aanvallen (bijv. DDos-aanvallen) door niet-menselijke bezoekers (bots) en ter voorkoming van spam de dienst reCAPTCHA, versie 3 van de aanbieder Google Irland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Ierland. Hiermee wordt gecontroleerd of een bepaalde handeling op de website van Doka, zoals de gegevensinvoer in een formulier, door een natuurlijk persoon of door geautomatiseerde computerprogramma's (bijv. spam-software) wordt uitgevoerd. Bij het gebruik van reCAPTCHA, versie 3 brengt de browser een verbinding met de servers van Google tot stand. Doka wil erop wijzen dat binnen het kader van deze dienst een overdracht van persoonsgebonden gegevens aan Google LLC in de VS plaatsvindt resp. dit niet kan worden uitgesloten.

reCAPTCHA, versie 3 wordt via JavaScript in de website geïntegreerd en evalueert het gebruikersgedrag door gegevens zoals IP-adres, informatie over het besturingssysteem, referrer-URL, cookies (Marketing) zoals IDE, 1P_JAR, ANID, CONSENT, NID en DV, datum en taalinstellingen, alle JavaScript-objecten, beeldschermresolutie en muisbewegingen, toetsaanslagen en verblijfsduur van de gebruiker op de website aan servers van Google door te geven. Als de gebruiker tijdens het bezoek aan de website van Doka ook is ingelogd bij een Google-gebruikersaccount, kan Google mogelijk het bezoek van de Doka-website aan het gebruikersgedrag van de gebruiker toewijzen. Bovendien kunnen aanvullende cookies door Google aan de browser van de gebruiker worden verzonden. De lijst van de genoemde browser- en gebruikersgegevens is mogelijk niet volledig. De Google reCAPTCHA-analysen alsook het complete herkenningsproces worden volledig op de achtergrond uitgevoerd.

Doka krijgt geen exact inzicht in de inhoud van de overgedragen gegevens of het gebruik ervan door Google en heeft ook geen mogelijkheid de overdracht van gegevens aan Google en zijn partners verder in te perken. Google kan gegevens als gebruiksprofielen opslaan en ten behoeve van reclame, marktonderzoek en/of een op behoeften afgestemd ontwerp van zijn website gebruiken. Een dergelijke evaluatie geschiedt met name (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) voor het ter beschikking stellen van gepersonaliseerde advertenties.

Herroeping van toestemming:
Als u de website van Doka gebruikt, gaat u ermee akkoord dat Google LLC automatisch gegevens verzamelt, bewerkt en gebruikt. Als u niet wilt dat Doka deze dienst gebruikt, raden wij u aan om contact op te nemen met Doka via de op de betreffende websites vermelde contactgegevens. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de aanmaak van gebruikersprofielen die kunnen worden opgesteld als de gebruiker bij een Google-account is ingelogd. Voor de uitoefening van dit recht dient u contact op te nemen met Google.

Doka wil erop wijzen dat het gebruik van reCAPTCHA, versie 3, onderhevig is aan de privacyverklaring (https://policies.google.com/privacy) van Google. Meer informatie over reCAPTCHA vindt u op https://www.google.com/recaptcha.

Toepassing:
NeoSpace® Plug-In

Aanbieder:
INNEO Solutions GmbH, Rindelbacher Str. 42, 73479 Ellwangen (Jagst), Duitsland

Beschrijving:
Op onze website gebruiken wij inhoud (3D-modellen, afbeeldingen, video’s, teksten) van het bedrijf INNEO Solutions GmbH, Rindelbacher Str. 42, 73479 Ellwangen (Jagst), Duitsland. Hierbij worden 3D-modellen en andere mediabestanden op onze website geïntegreerd met behulp van de door INNEO Solutions GmbH ter beschikking gestelde software. NeoSpace® maakt op zijn beurt gebruik van Google Analytics (aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland), dat hier echter zodanig is geïntegreerd, dat er geen cookies worden gegenereerd. Er worden gegevens verzameld over het gebruik van de NeoSpace®-componenten door de bezoekers met inbegrip van URL, IP-adres, apparaat- en browsereigenschappen (user agent) en tijdstempel. De IP-adressen van de bezoekers worden geanonimiseerd en de directe identificatoren van de bezoekers worden niet opgeslagen, noch aan Google Analytics doorgegeven.

INNEO Solutions GmbH gebruikt geanonimiseerde gegevens om zijn software te verbeteren. Wanneer u een pagina opent die een geïntegreerd 3D-model bevat, worden media (3D-modellen, afbeeldingen, video’s, teksten) van de internetservers van INNEO Solutions GmbH en/of Deutsche Doka Schalungstechnik GmbH geladen en via uw browser weergegeven in de op uw computer geopende internetpagina.

Toepassing:
SmartRecruiters

Beschrijving:
Privacybeleid voor sollicitanten

IV. Rechten van betrokkenen en contactgegevens

Doka wijst erop dat de gebruiker als betrokkene overeenkomstig AVG rechten met betrekking tot de verwerking van zijn persoonsgegevens heeft. U hebt met name het recht

 • om te controleren of en welke persoonsgegevens wij over u hebben opgeslagen, en om kopieën van deze gegevens te ontvangen (recht van inzage);
 • om de rectificatie, aanvulling of wissing te eisen van uw persoonsgegevens die onjuist zijn of die niet in overeenstemming met de wet worden verwerkt (recht op rectificatie en wissing van gegevens);
 • om van ons de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen (recht op beperking)
 • om in bepaalde omstandigheden bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of een eerder gegeven toestemming voor de verwerking weer in te trekken (recht van bezwaar of intrekken van de toestemming);
 • de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen (recht op gegevensoverdraagbaarheid).

Wij verwerken uw persoonsgegevens niet om besluiten te nemen die uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd zijn en waaraan voor u rechtsgevolgen verbonden zijn (art. 22 AVG).

Om uw rechten te laten gelden en bij overige vragen over de verwerking van persoonsgegevens bij Doka kunt u contact opnemen met: Doka Nederland B.V., onderwerp: Aanvraag gegevensbescherming, Longobardenweg 11, 5342 PL Oss, Nederland.

U kunt zich voor vragen over gegevensbescherming ook wenden tot Doka via bart.van-hout@doka.com.

Betrokkenen kunnen hun rechten doen gelden bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten, voor Oostenrijk is dit:

Österreichische Datenschutzbehörde
Barichgasse 40-42
1030 Wien
Tel. +43 1 52 152-0
E-mail: dsb@dsb.gv.at
Website: https://www.dsb.gv.at/

Voor andere EU-landen is de relevante autoriteit te vinden op https://www.edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en, voor niet-EU-landen kan de relevante autoriteit worden geïdentificeerd op basis van de toepasselijke wetgeving.

V. Aanpassing van de privacyverklaring

Doka houdt zijn websites steeds up-to-date. Dit kan tot een aanpassing van deze privacyverklaring leiden. We wijzen de gebruiker niet specifiek op deze aanpassing. Daarom raden we aan om deze verklaring regelmatig door te nemen.