calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

NET NUL in 2040

Hoe we duurzaamheid begrijpen

Wij creëren ruimtes. Ruimtes waarin mensen wonen, werken en hun vrije tijd doorbrengen. Wij creëren infrastructuren die innovatie en business mogelijk maken. In de wereld en thuis. Dat is onze missie. Dat is de missie van de Umdasch Group AG, waarvan Doka deel uitmaakt.

Samen geven wij uitdrukking aan dit engagement door CO2-emissiebesparingen te realiseren tijdens de volledige levenscyclus van onze bouwprojecten. Van de projectontwikkeling tot de planning, de bouw en uiteindelijk de lopende exploitatie, bij renovatie, afbraak en recycling.

Klimaatverandering is de grootste uitdaging van onze tijd. Daarom streven we naar netto nul CO2-uitstoot in 2040. Dit doen we door efficiënter te produceren en zuiniger om te gaan met energie. We stimuleren methoden en materialen die een positieve ecologische impact hebben.

We gebruiken de koolstofvoetafdruk van onze hele wereldwijde productportefeuille om transparantie te creëren voor onze klanten. We handelen op een verantwoorde manier en vertrouwen op de circulaire economie als een centrale drijvende kracht achter het koolstofvrij maken. We zorgen voor een veilige werkomgeving. We bevorderen diversiteit en creëren ruimtes waar onze werknemers zich volledig kunnen ontplooien.

"We streven ernaar om duurzaam te werken, hulpbronnen te sparen en innovaties te ontwikkelen die de toekomstige uitdagingen van onze klanten aanpakken." Robert Hauser, CEO Doka.

Onze omgeving

Onze omgeving
Meer ontdekken

Onze partners

Onze partners
Meer ontdekken

Onze producten

Onze producten
Meer ontdekken

Onze financiën

Onze financiën
Meer ontdekken

Onze mensen

Onze mensen
Meer ontdekken

Onze visies

Onze visies
Meer ontdekken

Duurzaamheidsverslag

We ontwikkelen de strategie voor duurzaam management niet alleen, maar samen met ons moederbedrijf, Umdasch Group AG, en de twee zusterbedrijven, umdasch The Store Makers en Umdasch Group Ventures. Daarom zijn onze duurzame projecten te vinden in het gezamenlijke jaarverslag.

Geïntegreerd jaarverslag Umdasch Groep 2022Geïntegreerd jaarverslag Umdasch Groep 2021Geïntegreerd jaarverslag Umdasch Groep 2020Geïntegreerd jaarverslag Umdasch Groep 2018

Onze visie op duurzaamheid?

Buiten of helemaal niet.

De 17 mondiale doelen van de Verenigde Naties - Sustainable Development Goals, kortweg SDG's - pakken de belangrijkste uitdagingen van duurzame ontwikkeling op mondiaal niveau aan. Met onze inzet voor duurzaamheid willen we een bijdrage leveren aan het bereiken van deze doelen. In 2018 heeft de Umdasch Groep ze ondertekend. Sindsdien passen we de SDG's inhoudelijk toe op onze processen en projecten. Ze dienen voor ons als leidraad en garanderen dat we niet langs de mondiale behoeften en eisen heen werken, maar met onze producten en diensten actief deelnemen aan de oplossing ervan.

Onze omgeving

Duurzaamheid betekent duurzaam geld verdienen, niet alleen duurzaam geld uitgeven.

We zetten ons in om het gebruik van beperkte - zelfs eindige - bronnen te optimaliseren. Sterker nog, we stimuleren methoden en materialen die een positieve ecologische impact hebben. Er is vraag naar digitale technologieën, nieuwe methoden en alternatieve materialen. Ze zijn "eco-intelligent" en recyclebaar.

Gegevens als basis voor CO2-reductie

Waar moeten we beginnen? De beste plaats is bij onszelf. Want alleen degenen die weten waar hun emissiebronnen zich bevinden, kunnen deze controleren en elimineren. Dat is precies ons doel en de reden waarom we onze CO2-voetafdruk berekenen. Eerst richten we ons op onze directe uitstoot, zoals de verbranding van brandstof voor onze bedrijfswagens (Scope 1) en indirecte uitstoot door de opwekking van ingekochte elektriciteit, warmte of koeling (Scope 2).

Onze partners

Netwerken creëren verbindingen

Klimaatbescherming in het bijzonder is een uitdaging die we alleen kunnen overwinnen als een verenigde en sterke gemeenschap. Partnerschappen zijn essentieel voor dit succes. Samen met onze klanten, partners en medewerkers creëren we een eerlijke en ecologisch duurzame toekomst waarin iedereen kan leven en floreren. We staan open voor dialoog, willen onze ervaringen delen en leren van onze partners.

Onze producten

Nieuwe methoden en slimme technologieën stimuleren belangrijke wereldwijde megatrends

De duurzaamheid van een product wordt weergegeven door de levenscyclus: Hoe worden grondstoffen verkregen? Hoe worden ze verwerkt? Hoe efficiënt en ecologisch is het productieproces? En hoe wordt een product aan het einde van zijn levensduur duurzaam gerecycled? In onze industrie wordt speciale aandacht besteed aan het gebruik van onze producten. Kwaliteit en vakmanschap zijn cruciaal voor de levensduur. Dat is onze focus.

Focus op de levenscyclus

Hoeveel CO2 wordt er gedurende de hele levenscyclus van een product uitgestoten? Deze vraag is tegenwoordig belangrijk, omdat klanten ook milieubewuste beslissingen moeten kunnen nemen. De Product Carbon Footprint (PCF) kan helpen de antwoorden te geven.

Net-nul in 2040

Ons doel is om in 2040 koolstofneutraal te zijn. De eerste belangrijke stap op weg naar dat doel is het berekenen van onze Product Carbon Footprint (PCF). We kunnen nu al een PCF voor elk artikel in ons volledige productassortiment geven, die onze klanten ook informeert hoeveel Doka-producten bijdragen aan de eigen CO2-voetafdruk van elke klant. Tegelijkertijd stelt de PCF ons in staat om CO2-hotspots in de levenscyclus van onze producten te identificeren en doelgerichte maatregelen ter vermindering van de broeikasgasemissies te implementeren. Wij gebruiken onze PCF's om in de toekomst klimaatvriendelijke producten te ontwikkelen: dit is een centraal onderdeel van onze klimaatstrategie.

Decarbonisatie van de bouw

Eén ding is duidelijk: de betonbouw moet duurzamer worden, vooral met een lagere CO2uitstoot. Het gebruik van betonmengsels met een lagere CO2-uitstoot kan een belangrijke bijdrage leveren aan het koolstofvrij maken van de bouwsector.

Om dit te bereiken, ontwikkelen we diensten en oplossingen die onze klanten en partners helpen om CO2gereduceerde betonmengsels te vinden en te verwerken en om ze veilig en productief te gebruiken op de bouwplaats.

Onze financiën

Hoe externe factoren de winstsituatie van bedrijven beïnvloeden

Onze groeistrategie is gericht op de toekomst. Tegelijkertijd houden we stevig vast aan de basis van ons succes: een stabiele structuur van middelen, activiteiten, producten en personeel dat in staat is crises te beheersen en onafhankelijk en autonoom te handelen. Investeringen in nieuwe productiefaciliteiten en machines volgens de nieuwste normen, hernieuwbare energie en uitbreiding of renovatie van bestaande gebouwen - deze investeringen houden ons up-to-date, milieuvriendelijk en concurrerend.

Onze mensen

Wat verwachten we van onze werknemers?
Veel nieuw initiatief!


In de natuur lopen monoculturen dood. In organisaties is het net zo. Diversiteit is een belangrijke drijfveer voor succesvolle wereldwijde bedrijven. Diversiteit betekent het samenbrengen van verschillende culturen, vaardigheden en talenten. Van elkaar leren. Elkaar inspireren. Diversiteit is de rijke bodem waarin nieuwe ideeën ontkiemen en groeien.

Onze visies

Innovaties om wereldwijde uitdagingen aan te gaan

Noch kostbare greenwashing, noch schaamteloze eco-marketing zal ons helpen klimaatverandering en opwarming van de aarde te bestrijden en te overwinnen. Wat we nodig hebben zijn digitale technologieën, nieuwe methoden en alternatieve materialen.

Antwoorden op deze belangrijke sociale, ecologische en economische vragen kunnen alleen worden gevonden door samen te werken.

Certificaten

De tevredenheid van onze klanten en belanghebbenden is belangrijk voor ons. Dat we op de best mogelijke manier aan de eisen van onze klanten voldoen, wordt bewezen door ISO 9001. Aan deze internationale norm voor kwaliteitsmanagement wordt in totaal door zes umdasch-vestigingen voldaan.

Zowel de klimaatverandering als nieuwe wettelijke vereisten leiden tot hogere verwachtingen van bedrijfsmilieumanagement. Aan deze eisen kan worden voldaan door middel van certificering volgens de milieunorm DIN EN ISO 14001.

ISO 14001 is het bewijs dat het bedrijf belang hecht aan een verantwoord gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

Gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem
volgens ISO 9001

Gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem
volgens ISO 14001

Gecertificeerd toevoerketensysteem
volgens ISO 38200

Veel Doka-producten worden van hout en houtmaterialen gemaakt. Al in de productiefase zet Doka zich in voor een hulpbronnenbesparend gebruik van deze waardevolle, hernieuwbare grondstof.

Wij letten op het FSC- of PEFC-certificaat. Deze certificaten garanderen dat het hout uit duurzaam beheerde bossen komt.

FSC® certification

Hout uit duurzaam beheerde bossen

PEFC-certificering

Hout uit duurzame bosbouw

Neem contact op

Heb je vragen of suggesties over duurzaamheid? Neem contact met ons op - we horen graag van je.

Weber Julia
Weber JuliaAfdelingshoofd Duurzaamheid