calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Xsafe.

Veiligheid doet ertoe. Altijd.

Geïntegreerde en duurzame veiligheid.

Natuurlijk zetten we een helm op als we fietsen of maken we een gordel vast als we in de auto stappen; veilige gewoonten maken deel uit van zoveel aspecten van ons leven. Maar waarom houdt deze vanzelfsprekendheid soms op bij de bouwplaats?

Doka beschouwt veiligheid als een geïntegreerd concept. Veiligheid begint bij de productontwikkeling en strekt zich uit tot een omvangrijke, direct in de systemen geïntegreerde veiligheidstraining ter plaatse en veiligheidsvoorzieningen. Met de Xsafe-veiligheidsoplossingen van Doka willen wij bouwvakkers bij hun taken ondersteunen, hun gezondheid beschermen en hun werkplek zo veilig mogelijk maken.

Het is onze visie om de veiligheid in de bouw net zo belangrijk te maken als in ons dagelijks privéleven. Daarom ondersteunen wij bij Doka veilig en efficiënt werken met ons brede assortiment veiligheidsproducten om het risico op ongevallen op de bouwplaats tot een minimum te beperken.

Omdat veiligheid geen optie is, het is een manier van leven. Altijd!

Brochure Safety with Doka

  Werk­plat­form Xsafe plus

  Het ren­da­be­le vei­lig­heids­sys­teem voor wand- en ko­lom­be­kis­tin­gen

  De voor­ge­mon­teer­de, op­klap­ba­re werk­vloe­ren met in­te­greer­ba­re zij­leu­nin­gen, lad­ders en zelf­slui­ten­de man­ga­ten zijn di­rect in­zet­baar en ver­be­te­ren de ar­beids­vei­lig­heid aan­zien­lijk. Het sys­teem is bruik­baar met de ka­der-/ko­lom­be­kis­tin­gen Framax Xlife en de dra­ger­be­kis­tin­gen FF20, Top 50 en Top 100 tec.

  Meer

  Vouw­k­lim­stei­ger K

  Het voor­ge­mon­teer­de stei­ger­plat­form voor de be­tonbouw

  Doka-vouw­k­lim­stei­gers K zijn voor­ge­mon­teer­de, di­rect in­zet­ba­re stei­ger­plat­forms met stan­daard sys­tee­m­on­der­de­len voor al­le toe­pas­sin­gen.

  Meer

  FreeFalcon

  De mobiele valbeveiliging

  Bouwprojecten worden steeds veeleisender en moeten tegelijkertijd sneller en efficiënter worden gerealiseerd. Dit mag niet ten koste van de veiligheid gaan. De huidige systeemonafhankelijke veiligheidsinrichtingen voor vloerbekistingen voldoen slechts in beperkte mate aan de eisen op het gebied van arbeidsveiligheid en ergonomie. De FreeFalcon met zijn gepatenteerde veiligheidsmodule vult deze leegte nu in en is de ideale synthese van veiligheid en bewegingsvrijheid.

  Meer

  Veiligheids­rugweersysteem XP

  De val­bevei­li­ging voor be­kis­ting en ruwbouw

  Dit vei­lig­heids­sys­teem is de uni­ver­se­le oplos­sing voor al­le vei­lig­heid­stoe­pas­sin­gen. Het past op­ti­maal bij al­le Doka-sys­te­men voor wand­be­kis­ting, vloer­be­kis­ting, vloer­rand­bevei­li­ging of val­bevei­li­ging in de ruwbouw.

  Meer

Hand in hand met de bekistingstechniek.

De Doka-veiligheidssystemen begeleiden elke projectfase. De veiligheid is vanaf het begin mee ingepland, op de systemen van de bekistingstechniek afgestemd en op een extra verhoging van productiviteit en kwaliteit gericht. Voor het betonneren worden werkvloeren incl. randbeveiliging en borstweringen ingezet. Bij hoge wandbekistingen bieden tussenvloeren incl. randbeveiliging een veilige en efficiënte oplossing. De veilige toegang tot de betonneersteigers is bij kolombekistingen bijzonder belangrijk. Aan deze eis voldoet Doka met praktijkgerichte veiligheidsmaatregelen.

Professionele randbeveiliging.

Doka biedt professionele randbeveiliging voor bekisting en ruwbouw. De beproefde randbeveiligingssystemen beschermen uw bouwteam optimaal en leveren een belangrijke bijdrage tot een snel verloop van de werkzaamheden. Het gebruik van stabiele veiligheidscomponenten garandeert een betrouwbare bescherming en voldoet aan de modernste veiligheidsnormen (EN 13374). Goed beschermde arbeiders werken veiliger, sneller en efficiënter.

Via veilige wegen naar boven.

De werkplaats op het bouwterrein moet via veilige wegen en even veilige toegangssystemen bereikbaar zijn. Doka biedt toegangssystemen aan die volledig in het betreffende bekistingssysteem geïntegreerd zijn. De toegangssystemen zijn zo ontworpen, dat de bekisting eenvoudig kan worden bediend.

Veilig transport, efficiënte verplaatsing.

Het lossen, monteren en verplaatsen van bekistingen op de bouwplaats hebben niet alleen een invloed op het bouwproces. Deze handelingen moeten ook veilig worden uitgevoerd. Doka biedt professionele verplaatsingsapparaten die het verplaatsingsproces versnellen en tegelijk voor de hoge veiligheidsstandaard zorgen.

Aanslagmiddelen voor een veilig transport op de bouwplaats.

Op de bouwplaats is elke handeling van belang. Bewegingen zoals afstellen en binnenrijden, in- en uithangen, verplaatsen en transporteren vereisen een hoge veiligheidstechnische standaard. Doka voldoet met zijn beproefde veiligheidssystemen aan alle veiligheidsrelevante eisen.

Veiligheid officieel bevestigd.

Doka werkt actief mee in internationale commissies en verenigingen en zet zich in voor bekistings- en veiligheidssystemen die aan de normen voldoen. De certificaten voor Doka-veiligheidssystemen zijn uw zekerheid voor kwaliteit. Doka – ook op het gebied van veiligheid richtinggevend.

De CE-markering

De CE-markering mag door de fabrikant zelf worden toegekend. Een CE-markering is noodzakelijk, wanneer door de constructie of werkwijze risico’s voor het leven of de gezondheid van de gebruikers ontstaan. Basis is de Europese Machinerichtlijn 89/392/EEG. Deze biedt het kader voor de nationale normen. Als een product van een CE-markering is voorzien, betekent dit dat het aan alle geldende wetten en normen voldoet. Bestanddeel van een artikel met CE-markering is de handleiding. Deze maakt deel uit van de levering en bevat belangrijke instructies, die in acht moeten worden genomen (informatie over inbedrijfstelling, gebruik, onderhoud, slijtage, verwijdering enz.). Niet-naleving kan ernstige gevolgen hebben voor het leven van de gebruikers. Producten die van de CE-markering voorzien zijn, worden regelmatig aan een controle onderworpen. Zo kunnen risico’s uitgesloten en ongevallen vermeden worden.

Het GSV-keurmerk

GSV is een Duitse vereniging van alle belangrijke bekistingsfabrikanten en bestaat sinds 1993. Doel van de vereniging is het vastleggen van kwaliteits- en prestatiekenmerken voor kaderbekistingen, waarbij het draagvermogen (bekistingsdruk) in afhankelijkheid van de toegestane doorbuiging volgens ÖN/DIN 18202 wordt aangegeven. Hierdoor wordt gegarandeerd dat de bekisting bestand is tegen de opgegeven bekistingsdruk en dat een voorgeschreven minimumnorm bij tweedehands bekistingen wordt nageleefd.

Europees Comité voor Normalisatie, CEN

Competente medewerkers van Doka helpen in dit comité bij de uitwerking van de Europese normen. Dat geeft u de zekerheid ook in de toekomst te werken met bekistingen die aan alle normen voldoen.