calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkclose
Contact
Terug

Leu­ningstaan­der

Vei­lig­heid bij elk bouw­werk

Het be­proef­de sys­teem be­schermt uw bouw­team op­ti­maal en levert een be­lan­g­rij­ke bij­dra­ge tot een snel ver­loop van de werkzaam­he­den. Be­scherm­de ar­bei­ders wer­ken vei­li­ger, snel­ler en ook ef­fi­ci­ën­ter – het voor­deel van uw ei­gen suc­ces.

Downloads

Uni­ver­seel in­zet­baar
op ba­sis van de tal­rij­ke toe­pas­sings­mo­ge­lijk­he­den 

Be­nut de veel­soor­tig­heid van de Doka-leu­ningstaan­ders:

 • leu­ningstaan­der S
 • leu­ningstaan­der T
 • leu­ningstaan­der 1,10 m

Com­ple­te vei­lig­heid
in el­ke werk­fa­se 

Doka-leu­ningstaan­ders bie­den ho­ge vei­lig­heid

 • als val­be­scher­ming
 • bij bouw­werk en be­kis­ting
 • dankzij de ho­ge kwa­li­teit (ther­misch ver­zinkt)
 • in over­een­stem­ming met EN 13374 klas­se A

Prak­tijk­ge­rich­te mon­ta­ge
door veelzij­di­ge beves­ti­gings­mo­ge­lijk­he­den 

Een­vou­di­ge en snel­le mon­ta­ge van de Doka-leu­ningstaan­ders

 • door beves­ti­ging met spie­ën
 • dankzij mon­ta­ge met de ha­mer

Referenties

Toe­pas­sing

Leu­ningstaan­der S

De leuningstaander S is een afsluiting die gemakkelijk op elke plek van de houten bekistingsdrager kan worden vastgeklemd. Door het grote klembereik kunnen talrijke delen van de bouwplaats bij bekisting en bouwwerk worden afgezet.

Leu­ningstaan­der T

De leuningstaander T biedt hoge veiligheid: van het betonneren van de vloer of draagconstructie tot en met de montage van de definitieve leuningen. Deze staander kan universeel worden aangebracht: aan bewapeningsbeugels of randbekistingsankers – zonder verbindingsstukken of extra onderdelen. Veelzijdige hulptoepassingen als valbeveiliging aan prefab trapleuningen of holle wanden zijn eveneens mogelijk.

Leu­ningstaan­der 1,10 m

Met de leuningstaander 1,10 m bouwt u snel een bijzonder veilige afsluiting. De leuningstaander 1,10 m kan aan vloerranden, vloeropeningen en andere plaatsen met valgevaar worden gebruikt, of als tegenleuning bij de wandbekisting. De thermisch verzinkte, geheel stalen constructie van de leuningstaander 1,10 m garandeert een zeer lange levensduur.

Bijzonder snelle en eenvoudige montage van de leuningstaander 1,10m:

 • met de dop- of schroefhuls in het zachte beton
 • in een achteraf in het beton geboord gat
 • met de zeskantmoer in het dwarse gat van het kaderelement