calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Veiligheidssystemen - totaaloplossing voor veiligheid op de bouwplaats

Voor nagenoeg alle bouwprojecten geldt dat investeringen in veiligheid al snel te vertalen zijn naar voordelen. Een hogere efficiency, een geringer ongevalsrisico en een verbeterde motivatie voor medewerkers, zijn daar slechts enkele voorbeelden van. Doka’s aanpak van veiligheid en de bijbehorende veiligheidssystemen zijn gevarieerd: van productontwikkeling en veiligheidsadvies, tot een veelomvattend aanbod veiligheidsproducten en -diensten.

Veiligheid als verdienmodel

Voel je je veilig, dan kan je het beste van jezelf geven. Dat geldt voor alle sectoren en in het bijzonder voor de bouw. Alleen in een veilige omgeving, kan geconcentreerd en optimaal worden gewerkt. En op een veilige werkplek wordt niet alleen sneller gewerkt, maar worden ook onnodige kosten door uitval door ziekte of stilleggingen voorkomen. Doka speelt daar op in met een professioneel en veelomvattend veiligheidsconcept op de bouwplaats. Het concept strekt zich uit van productontwikkeling en veiligheidsadvies tot een compleet pakket aan veiligheidsproducten en -diensten. Zo maken Doka’s veiligheidssystemen van veiligheid een verdienmodel.

Veilig van begin tot eind

Al tijdens de planning ondersteunt Doka klanten met professioneel advies en jarenlange kennis en ervaring op het gebied van veiligheid. Een grondige analyse van de situatie vormt de basis voor maatwerkoplossingen, waarin verschillende producten tot één geheel worden gecombineerd. Een efficiënt en veilig gebruik van het bekistingsmateriaal wordt niet alleen bereikt door de speciale functies en kenmerken van het materiaal, maar ook door het correct gebruik ervan. Doka speelt hierop in met praktische trainingen, instructies en technisch advies ‘in het veld’.

Snel én veilig werken

Doka wand-, vloer- en klimbekistingssystemen combineren een snelle verwerking met veiligheid en efficiency. De installatie van veiligheidssystemen op de bouwplaats gaat vaak gepaard met de nodige weerstand omdat de montage ervan in veel gevallen leidt tot extra arbeidskosten. Doka richt zich daarom op innovatie en ontwikkelt zo eenvoudig en snel te bedienen veiligheidssystemen voor ieder soort bekistingsopgave. Doka-systemen voor vloer-, wand- en kolombekisting worden geleverd met ‘geïntegreerde veiligheid’. Werkplatforms met geïntegreerde ladders en veiligheidshekken zijn daar goede voorbeelden van. Het op de grond voormonteren van veiligheidsvoorzieningen en eenvoudig te gebruiken koppelingen maken het mogelijk dat bekisting en platform als één geheel worden omgezet en garanderen een werkplek waar niet alleen snel kan worden gewerkt maar veiligheid ook vanaf de start van een project is gegarandeerd.