calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkclose
Contact

Klimbekistingen

Doka biedt met een modulair systeem de juiste klimtechniekoplossing, gebaseerd op de decennialange ervaring uit de meest uiteenlopende bouwprojecten binnen het hele spectrum van de architectuur. Kraanafhankelijk of kraanonafhankelijk, altijd geldt: hoge veiligheidsstandaard gecombineerd met hoge rendabiliteit en een eenvoudige, veilige hantering. De juiste Doka-oplossing biedt een beslissende bijdrage tot een snel bouwproces.

  Resultaten:
  Resultaten:
 • Zelfklimmende bekisting Xclimb 60

  Zelfklimmende bekisting Xclimb 60

  Klimbekisting

  De zelf­k­lim­men­de be­kis­ting Xclimb 60 is een hy­drau­lisch klim­mend sys­teem, dat bij vrije kraan­ca­pa­ci­teit ook snel met de kraan kan wor­den ge­klom­men. Door de per­ma­nen­te ge­lei­ding aan het bouw­werk kan het sys­teem zelfs bij ho­ge wind­s­nel­he­den klim­men.

 • Zelfklimmende bekisting SKE plus

  Zelfklimmende bekisting SKE plus

  Klimbekisting

  Door zijn mo­du­lai­re opbouw biedt de kraa­n­on­af­han­ke­lij­ke zelf­k­lim­men­de be­kis­ting SKE plus voor elk ty­pe bouw­werk een ef­fi­ci­ën­te oplos­sing. De om­lo­pen­de werk­vloe­ren zor­gen ook op gro­te hoog­te voor vei­lig en in ver­schil­len­de weers­om­stan­dig­he­den be­schermd wer­ken. De vol­le­dig hy­drau­li­sche uit­rus­ting maakt het mo­ge­lijk ve­le kli­m­een­he­den te­ge­lijk te klim­men.

 • Schacht-klimbekisting

  Schacht-klimbekisting

  Klimbekisting

  Een­vou­dig en snel ver­plaat­sen van de schacht­stei­ger in­clu­sief schacht­be­kis­ting in slechts één kraan­be­we­ging.

 • Klimbekisting MF240

  Klimbekisting MF240

  Klimbekisting

  De klim­be­kis­ting MF240 maakt een ge­re­geld wer­k­rit­me mo­ge­lijk bij al­le bouw­wer­ken zo­als flat­ge­bou­wen, brug­pij­lers en py­lo­nen. Het sys­teem is een­vou­dig te be­die­nen, kan wand­hel­lin­gen tot 15 gra­den aan en is in een groot be­reik di­men­si­o­neer­baar voor ve­le ei­sen.

 • Klimbekisting K

  Klimbekisting K

  Klimbekisting

  De klim­be­kis­ting voor bouw­wer­ken waar­bij de be­kis­tings­pa­ne­len in meer­de­re be­ton­neer­fa­sen moe­ten wor­den ver­plaatst. Met be­hulp van slechts twee ac­ces­soi­res wordt de vouw­k­lim­stei­ger K di­rect op de bouwplaats ver­an­derd in een vol­le­dig func­ti­o­ne­le klim­be­kis­ting.

 • Geleide klimbekisting Xclimb 60

  Geleide klimbekisting Xclimb 60

  Klimbekisting

  De ge­lei­de klim­be­kis­ting Xclimb 60 is een sys­teem dat ook tij­dens het klim­men met ver­ti­ca­le pro­fie­len te­gen het bouw­werk wordt ge­leid. Zelfs bij ho­ge wind­s­nel­he­den wordt de vol­le­di­ge kli­m­een­heid met één en­ke­le kraan­be­we­ging vei­lig en een­vou­dig ver­plaatst.

 • Geen resultaten gevonden. De zoekopdracht omvat namen van Doka producten en diensten.