calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkclose
Contact
Terug

Vei­lig­heids­scherm Xclimb 60

De va­ria­be­le om­bouw voor al­le hoog­bouw­pro­jec­ten

Met het vei­lig­heids­scherm Xclimb 60 ver­lo­pen uw bouw­werkzaam­he­den op de boven­s­te ver­die­pin­gen van een hoog­bouw­pro­ject in zeer vei­li­ge om­stan­dig­he­den en be­schermd te­gen weers­in­vloe­den. Het vei­lig­heids­scherm Xclimb 60 is een hy­drau­lisch klim­mend sys­teem, dat bij vrije kraan­ca­pa­ci­teit ook snel met de kraan kan wor­den ver­plaatst. De per­ma­nen­te ge­lei­ding aan het bouw­werk maakt het ge­bruik zelfs bij ho­ge wind­s­nel­he­den mo­ge­lijk. Meer­de­re va­ri­an­ten bie­den u op­ti­maal af­ge­s­tem­de oplos­sin­gen voor el­ke toe­pas­sing.

Videos

Vei­lig wer­ken
op el­ke bouw­werk­hoog­te 

 • Vol­le­di­ge om­bouw ter be­scher­ming van uw per­so­neel te­gen val­len, wind en weer
 • Vei­lig ver­plaat­sen, ook bij ho­ge wind­s­nel­he­den, door per­ma­nen­te ge­lei­ding aan het bouw­werk
 • Be­scher­ming te­gen val­len­de on­der­de­len door ho­rizon­ta­le en ver­ti­ca­le af­dich­ting – ook tij­dens het ver­plaat­sings­pro­ces

Uni­ver­seel in­zet­baar
voor al­le bouw­werkvor­men en -hoog­ten 

 • Aan el­ke bouwvorm aan­pas­baar door in­tel­li­gent mo­du­lair sys­teem
 • Voor ge­vels met wis­se­len­de en con­stan­te hel­lings­hoe­ken, door in­s­tel­ba­re vloer­op­lig­gers
 • Voor wis­se­len­de ver­die­pings­hoog­ten, door ver­plaats­ba­re werk­vloe­ren

Pro­duc­ti­vi­teit ver­ho­gen
en kos­ten ver­la­gen 

 • Ho­ge­re pro­duc­ti­vi­teit door ge­s­te­gen vei­lig­heids­ge­voel
 • Meer on­af­han­ke­lijk­heid in het bouw­pro­ces door­dat het sys­teem ook bij be­kis­te vloe­ren kan klim­men
 • Kos­tenze­ker­heid bij voor­mon­ta­ge van het vei­lig­heids­scherm door Doka
 • Be­spaart kraan­ca­pa­ci­teit door mo­biel hy­drau­lisch sys­teem

Referenties

Systeem

Vei­lig­heids­scherm Xclimb 60 met ka­der­ombouw Xbright

De kaderombouw Xbright is een volledig huurbaar veiligheidsschermsysteem, dat naar keuze met een lichtdoorlatende, winddichte en ondoorzichtige polycarbonaatinlay of een tralie-inlay kan worden uitgerust. Grote kaderpanelen en eenvoudige paneelverbindingen garanderen korte montagetijden.

Uit­voe­rings­va­ri­ant met PC-in­lay

 • Lichtdoorlatend
 • Winddicht
 • Ondoorzichtig

Uit­voe­rings­va­ri­ant met tra­lie-in­lay

 • Lichtdoorlatend
 • Winddoorlatend

Ron­dom vei­lig

De lichtdoorlatende PC-inlay zorgt voor een natuurlijke en volledige verlichting van de afgeschermde werkvloeren. Bovendien is hij winddicht en ondoorzichtig. Hij verhoogt het persoonlijke veiligheidsgevoel en zo ook de productiviteit van de bouwploeg.

Vei­lig­heids­scherm Xclimb 60 met om­bouw van tra­pezi­um­pla­ten

De combinatie van Xclimb 60 en een ombouw van trapeziumplaten is bij moeilijke bouwwerkgeometrieën eveneens een beproefde veiligheidsoplossing. De flexibele dimensionering van het veiligheidsscherm maakt een tot op de centimeter nauwkeurige aanpassing aan elke bouwvorm mogelijk. De afdichting van alle tussenruimten verhindert dat gereedschap of kleine onderdelen naar beneden kunnen vallen en verhoogt de veiligheidsstandaard op deze manier nog extra.

Uit­voe­rings­va­ri­ant met tra­pezi­um­plaat

 • Winddicht
 • Ondoorzichtig

Uit­voe­rings­va­ri­ant met ge­per­fo­reer­de tra­pezi­um­plaat

 • Lichtdoorlatend
 • Winddoorlatend

Ta­fel­lift­sys­teem TLS – de ide­a­le aan­vul­ling voor al­le Doka-vei­lig­heids­scher­men

Het tafelliftsysteem TLS maakt een kraanonafhankelijke en veilige verplaatsing van vloerbekistingen, werkgereedschappen en andere materialen mogelijk. Het TLS kan niet alleen aan het bouwwerk hangend, maar ook zelfklimmend worden ingezet en kan eenvoudig in de Doka-veiligheidsschermen worden geïntegreerd.