calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkclose
Contact
Terug

Vouw­k­lim­stei­ger K

Het voor­ge­mon­teer­de stei­ger­plat­form voor de be­tonbouw

Doka-vouw­k­lim­stei­gers K zijn voor­ge­mon­teer­de, di­rect in­zet­ba­re stei­ger­plat­forms met stan­daard sys­tee­m­on­der­de­len voor al­le toe­pas­sin­gen.

Downloads

Ge­keur­de vei­lig­heid
voor een be­trouw­ba­re be­scher­ming 

Be­nut de voor­de­len van de vol­gens EN 12811-1 en DIN 4420 ge­cer­ti­fi­ceer­de werk- en vei­lig­heids­stei­ger:

 • min­der kos­ten door snel­ler en vei­li­ger wer­ken
 • hoog draagver­mo­gen (max. 600 kg/m²) voor het op­s­tel­len van wand­be­kis­tin­gen tot 5,50 m
 • vrije, ef­fen werk­vloe­ren door in­klap­ba­re kraan­beu­gels
 • met prak­tisch toebehoren voor el­ke toe­pas­sing

Snel wer­ken
door een­vou­dig ge­bruik 

Ver­kor­te werk- en kraan­tij­den door

 • voor­ge­mon­teer­de een­he­den
 • een­vou­dig in­plan­nen van de op­hang­pun­ten op ba­sis van de lo­gi­sche sys­teem­opbouw
 • di­rec­te in­zet na slechts wei­nig han­de­lin­gen

Flexi­be­le toe­pas­sing
voor al­le vei­lig­heid­stoe­pas­sin­gen 

Ge­bruik de voor­ge­mon­teer­de stei­ger­plat­for­men waar no­dig is als

 • werk­stei­ger
 • vei­lig­heids­stei­ger
 • val­bevei­li­ging aan da­ken
 • be­scher­mend dak

Ho­ge ren­da­bi­li­teit
be­spaart tijd en geld 

Kos­tenop­ti­ma­li­sa­tie door

 • een­vou­di­ge toe­pas­sing
 • lan­ge levens­duur
 • ge­rin­ge ma­gazijn- en trans­portvo­lu­mes

Referenties

Systeem

 • Systeem bestaande uit twee rechte steigers 3,00 m en 4,50 m en een hoekoplossing
 • Twee ophangvarianten en omvangrijk toebehoren voor een optimale aanpassing aan elke bouwsituatie
 • Hoge belastbaarheid tot 600 kg/m² – steigercategorie 6
 • Steigervloer met 0,50 m en 1,00 m naar boven en beneden verstelbaar
 • Hoge levensduur dankzij de robuuste uitvoering, gelazuurde vloeren en verzinkte staalconstructie
 • Vloer aan zijkanten beschermd door staalprofiel

De opklapbare vouwklimsteiger K-hoekoplossing maakt tijdbesparende en veilige hoekovergangen zonder struikelgevaar en losse planken mogelijk.

Met het borstweringsverhoogstuk K en een vangnet ontstaat een betrouwbare valbeveiliging aan schuine daken.

Op­han­ging

Als standaardophanging dient de ophangconus, die in het ingebetonneerde voorlooppunt wordt vastgeschroefd.

Door de vouwklimsteiger K eenvoudig met de beugelkop K-ES uit te rusten, kan de steiger ook voor haakophangingen worden gebruikt.

Met behulp van de ophangplaat is een betrouwbare ophanging aan de beton-vloer ook achteraf nog altijd mogelijk.

Met de zichtbetonvoorloopconus 15,0 mm 5 cm kan een uniform beeld van de verankerings- en ophangpunten worden bereikt.

Lo­gis­tiek

De vouwklimsteigers K zijn voorgemonteerd en kunnen in opgevouwen toestand plaatsbesparend en stabiel worden getransporteerd en opgeslagen – zonder gevaar voor wegglijden. Het compacte stapelsysteem zorgt voor minimale transportvolumes en een goede benutting van het vrachtwagenlaadoppervlak.