calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkclose
Contact

Vloerbekistingen

De Doka-vloerbekistingen overtuigen door hun grote variatie en hun aanpassingsvermogen aan de meest uiteenlopende bouwopdrachten. Of het nu voor grote of kleine, voor eenvoudige of complexe vloeroppervlakken is, met Doka werkt u altijd veilig.

Vloerbekistingen
 • Dokadek 30

  Dokadek 30Dokadek 30

  Dokadek 30

  Dokadek 30 is een dra­ger­lo­ze, hand­ma­ti­ge be­kis­ting in een lich­te staal­con­struc­tie met geel ge­coa­te ka­ders, die met een sa­men­ge­s­tel­de hout-kunst­stof­plaat be­kleed zijn. Dokadek 30 com­bi­neert de voor­de­len van een pa­neel-vloer­be­kis­ting met de voor­de­len van een Dokaflex-vloer­be­kis­ting, dat wil zeg­gen snel in het stan­daard­ge­deel­te met 3 m² gro­te pa­ne­len en snel en flexi­bel in de pas­de­len dankzij Dokaflex. Dokadek 30 – met of zon­der vas­te kop: de evo­lu­tie van de vloer­be­kis­ting.

 • Dokaflex 30 tec

  Dokaflex 30 tecDokaflex 30 tec

  Dokaflex 30 tec

  Dokaflex 30 tec is een hand­be­kis­tings­sys­teem voor vloe­ren, dat over­tuigt door de la­ge kos­ten per ge­bruik. De zwaar be­last­ba­re be­kis­tings­dra­ger I tec 20 maakt als hoofd­balk aan­zien­lijk gro­te­re af­stan­den tus­sen de stempels mo­ge­lijk. Om­dat voor dezelf­de be­kis­tings­op­per­vlak­te min­der materiaal wordt in­gezet, ver­loopt de opbouw 15 pro­cent snel­ler en zijn de kos­ten voor materiaal en lo­gis­tiek la­ger.

 • Dokaflex

  DokaflexDokaflex

  Dokaflex

  Dokaflex 1-2-4 is de snel­le en flexi­be­le vloer­be­kis­ting voor al­le denk­ba­re bouw­plan­nen. Het be­pa­len van de be­no­dig­de hoeveel­he­den ge­beurt ge­woon via een ma­te­ri­aal­schuiflat, zon­der be­kis­tings­plan­ning. In­di­vi­du­e­le ei­sen aan het be­ton­re­sul­taat wor­den door de vrije keuze van de be­kis­tings­plaat op­ti­maal op­ge­lost.

Toon verdere resultaten