calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkclose
Contact
Terug

Dokaflex 1-2-4

Het snel­le en flexi­be­le hand­ma­ti­ge sys­teem

Dokaflex 1-2-4 is de snel­le en flexi­be­le vloer­be­kis­ting voor al­le denk­ba­re bouw­plan­nen. Het be­pa­len van de be­no­dig­de hoeveel­he­den ge­beurt ge­woon via een ma­te­ri­aal­schuiflat, zon­der be­kis­tings­plan­ning. In­di­vi­du­e­le ei­sen aan het be­ton­re­sul­taat wor­den door de vrije keuze van de be­kis­tings­plaat op­ti­maal op­ge­lost.

DownloadsToon systeem in online shop

Aan­pas­sing aan al­le bouw­plan­nen
door te­le­sco­pisch in- en uit­schui­ven van de dra­gers 

 • On­der­bal­ken en uit­sprin­gen­de vloer­de­len een­vou­dig met het sys­teem op­ge­lost
 • Per­fec­te aan­pas­sing aan ko­lom­men en wan­den
 • Op­ti­ma­li­sa­tie voor de be­tref­fen­de vloer­dik­te
 • Ge­schikt voor on­der­s­teu­ning van ver­fijn­de vloer­struc­tu­ren

Vei­li­ge, snel­le opbouw
door voor­ge­geven sys­teem­ras­ter 

 • Mi­ni­ma­le zoek­tij­den door slechts twee dra­ger­leng­ten
 • Snel op­ge­bouwd en ge­con­tro­leerd door mar­ke­rin­gen op de dra­gers

Duurzaam en prak­tisch
door ro­buus­te sys­tee­m­on­der­de­len 

 • Hoog aan­tal her­brui­ken en min­der kos­ten ach­ter­af door schok­dem­pers en pro­tec­to­ren aan de sys­tee­m­on­der­de­len
 • Een­vou­di­ge­re lo­gis­tiek op de bouwplaats door per­fect op el­kaar af­ge­s­tem­de sys­tee­m­on­der­de­len
 • Eer­s­te­klas be­to­nop­per­vlak­ken door vrij te kie­zen be­kis­tings­plaat

Referenties

Systeem

Dra­ger H20 top

Tot driemaal langere levensduur door ingebouwde schokdempers

 • Doeltreffende bescherming tegen vocht en uv-straling door eindverzegeling van de houten drager
 • Snellere en veiligere opbouw door markeringen op de dragerflens
 • Duidelijke herkenbaarheid door mogelijkheid van bedrukking

Pro­Fra­me-pa­neel

Het huurbare paneel met omlopende schokdemper

 • Bespaart kosten door keuzemogelijkheid tussen kopen en huren
 • Hoog aantal herbruiken door omlopende randbescherming en speciale verzegeling van het oppervlak
 • Duidelijke herkenbaarheid door mogelijkheid van bedrukking

Vloer­s­tem­pel Eurex top

De eerste vloerstempel met slagprotector

 • Duurzaam door de slagprotector
 • Moeiteloos losdraaien van de instelmoer door de speciale draadgeometrie
 • Minder krachtinspanning door het lage gewicht
 • Veilig in gebruik door het constant hoge draagvermogen van ten minste 20 kN resp. 30 kN volgens EN 1065-klasse D/E

Toe­pas­sing

Zo een­vou­dig werkt het sys­teem

1-2-4 – dat zijn de maximumafstanden voor de opbouw van Dokaflex 1-2-4. Driehoekige merktekens op de dragers doen dienst als een geïntegreerd meetlint:

 • 1 merkteken = maximale afstand tussen de dwarsdragers
 • 2 merktekens = maximale afstand tussen de stempels
 • 4 merktekens = maximale afstand tussen de hoofdbalken

Doka-vloer­be­kis­tings­klem

De snelle en eenvoudige systeemoplossing voor de randbekisting biedt meer veiligheid aan de vloerrand en veel flexibiliteit door de verschillende mogelijkheden voor bevestiging, bekisting en beveiliging.

Scho­ne on­der­bal­koplos­sing

Met de balkbekistingsconsole 20 kan de bekisting van onderbalken snel en tot op de millimeter nauwkeurig worden uitgevoerd. Hiervoor wordt de balkbekistingsconsole gewoon op de dwarsdragers gelegd en aangetrokken. Daarbij wordt de zijbekisting automatisch dichtgetrokken, voor schone betonvlakken.