calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkclose
Contact
Terug

Ge­vel­be­kis­ting Top 50

Vei­lig en ren­da­bel be­kis­ten van pre­fab ge­vels

De ge­vel­be­kis­ting Top 50 ver­s­nelt het bouw­pro­ces van pre­fab ge­vels en ter plaat­se te stor­ten ko­lom­men, in dezelf­de lijn of naar bin­nen ge­plaatst.

Downloads

Snel­ler bouw­pro­ces
door een­vou­di­ge werk­me­tho­den 

  • Ver­s­nelt het bouw­pro­ces voo­r­al bij be­ton­nen ko­lom­men door in­te­gra­tie van de ko­lom­be­kis­ting
  • Biedt kos­ten- en tijds­voor­de­len door ge­bruik van het pre­fab ele­ment als rand­be­kis­ting
  • Biedt kos­ten- en tijd­be­spa­ring door voo­r­af be­ton­ne­ren van de vloer­rand
  • Snel ge­bruiks­klaar op de bouwplaats door pro­fes­si­o­ne­le voor­mon­ta­ge in de Doka-mon­ta­ge­ser­vi­ce

Vei­lig bouw­pro­ces
door geïn­te­greer­de val­bevei­li­ging 

  • Vei­lig be- en ont­kis­ten door con­sequent wer­ken van­af de vloer­pla­ten
  • Val­bevei­li­ging, ook bij la­ge pre­fab ele­men­ten, door stei­ger­buis­con­struc­tie aan het ge­he­le open ge­deel­te

Kos­ten­be­spa­ring
door min­der ma­te­ri­aal­ge­bruik 

  • Min­der ar­beids­kos­ten door schei­ding van de ge­vel en vloer en een een­vou­di­ge be­kis­ting van de glad­de vloer
  • Be­spaart kos­ten voor werk- en vei­lig­heids­stei­ger door geïn­te­greer­de val­bevei­li­ging

Referenties

Systeem

De werkuren voor het maken van een vloerrandbekisting vallen weg. Dat betekent een enorme tijd- en kostenbesparing.

De gevelbekisting Top 50 gebruikt het prefab element als randbekisting en bespaart werkvloeren en leuningstaanders dankzij de integreerbare valbeveiliging door middel van steigerbuizen.

Toe­pas­sing

Een sneller bouwproces, geen extra werk- en veiligheidssteigers en hoge rendabiliteit zijn de grootste voordelen van de gevelbekisting Top 50.

Geïn­te­greer­de en naar bin­nen ge­plaat­s­te be­ton­nen ko­lom­men

Zowel bij geïntegreerde als bij naar binnen geplaatste betonnen kolommen is de gevelbekisting Top 50 de rendabele oplossing bij bouwprojecten met prefab voorgevels.