calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Veilige brugbekisting voor ronde gebouwvormen

18.01.2023 | Nederland
Aan de rand van de nieuwe stadswijk van Rotterdam, Park 16Hoven, wordt gebouwd aan het woningbouwproject Landgoed De Hoven met zeventig terrasappartementen en penthouses. Om onder alle omstandigheden veilig langs de ronde bouwvormen te werken, wordt gebruikgemaakt van een bekistingsoplossing die een brug- en dragerbekisting combineert als basis voor ondersteuning van de bovengelegen vloerbekisting.

Perscontact

Impressies

Landgoed De Hoven omvat drie woongebouwen genaamd De Oranjerie, ‘t Koetshuis en Villa De Hoven. Deze bieden in totaal ruimte aan zeventig riante, kwalitatief hoogstaande appartementen. Door de eenduidige vorm en kleurstelling vormen ze een duidelijke familie. Kenmerkend zijn de ronde vormen en de grote terrassen langs de gehele woning (fig. 5). De woningen hebben daardoor een wijds uitzicht en tegelijkertijd veel privacy.

VLOERBEKISTING
De terrassen lopen door vanuit de woningen en worden samen met de vloeren in het werk gestort. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van een dragerloos vloerbekistingssysteem Dokadek 30 (fig. 3), met panelen van 2,44 × 1,22 m² en 2,44 × 0,81 m². De lichtmetalen frame-elementen zijn in dit project voorzien van een kunststof bekistingsplaat. Voor de ondersteuning van de panelen wordt gebruikgemaakt van stempels met een vaste kop. In het bekistingssysteem worden de panelen aan ergonomische handgrepen schuin opgetild en aan de kopse kant ingehangen in een kop op een stempel. De kop is zodanig uitgevoerd dat het paneel kan worden vergrendeld. Hierdoor kan het paneel – bijvoorbeeld door wind – niet onbedoeld naar beneden vallen. Met de ene zijde van het paneel op de vereiste hoogte, kan daarna de andere kant met een montagestang omhoog worden gebracht. Vervolgens wordt ook aan deze zijde onder het paneel een stempel met stempelkop geplaatst waarin het paneel hangt. Voor het realiseren van de ronde vormen van de gebouwen wordt op het vloerbekistingsoppervlak een ronde randbekisting aangebracht.

BRUGBEKISTINGSSYSTEEM
Voor het ondersteunen van de buitenste vloerbekistingspanelen, wordt op de ondergelegen verdieping een platform gecreëerd (fig. 3). Hierbij wordt gebruikgemaakt van een combinatie van een standaard systeembekisting (dragerbekisting) voor het platform zelf (Top 50) en het modulaire brugbekistingssysteem ParaTop. Dit ParaTop-systeem is eigenlijk ontwikkeld voor overstekende brugdekken in de infrasector, maar kan ook worden toegepast voor balkons of andere uitkragingen in de woning- of utiliteitsbouw.
Het systeem maakt het mogelijk het bekisten, stellen, storten en ontkisten veilig vanaf het platform uit te voeren. Het platform is in het project volledig voorgemonteerd. Het bestaat uit een horizontale gording (WS10) die doorloopt tot onder de betonnen verdiepingsvloer (fig. 2). Loodrecht op het deel van de gordingen dat uitsteekt, worden dragers (H20) aangebracht met daarop 50 mm dikke baddingplanken. Op deze manier kan worden doorgebouwd zonder op de rondingen van het gebouw te hoeven letten.
Het platform wordt zoals gezegd opgehangen met het ParaTop brugbekistingssysteem aan de vloer.
Dit systeem kent niet meer dan drie onderdelen: een inbouwschoen, inbouwconus en inbouwprofiel (fig. 4).
De inbouwschoen wordt op de betonvloer bevestigd (fig. 6). Om het ParaTop systeem te verankeren, wordt haaks op de gording van het platform een verticale gording aangebracht met behulp van lasplaten. Aan deze verticale gording worden twee diagonale spindels bevestigd die aan één zijde afsteunen tegen de onderzijde van de betonnen vloer en aan de andere zijde tegen de onderkant van het platform.
Ten slotte worden ankerstaven bevestigd. Deze steken aan één zijde in de inbouwschoen en zijn aan de andere zijde met oogankers verbonden aan de horizontale gording van het platform. Hiertoe wordt over de ankerstaaf een inbouwconus geschoven en vervolgens vastgezet met bouten (fig. 4). Het platform is nu aan de bovenzijde verankerd aan de vloer, terwijl aan de onderzijde de spindeljukken het platform ondersteunen.

XP-RANDBEVEILIGINGSSYSTEEM
Om onder alle omstandigheden de veiligheid tijdens het werken te garanderen en een veilige omloop te creëren, zijn zowel de vloerbekistingspanelen als het platform voorzien van een veiligheidsheksysteem, in dit geval het systeem XP (foto achtergrond). Deze valbeveiliging is universeel inzetbaar en leent zich voor hekbeveiligingen, bekistingen, trapleuningen en randen van gebouwen. Voor de montage van de hekken zijn de vloerbekistingspanelen voorzien van leuningschoenen waarin de centrale leuningstaander van het veiligheidssysteem past. Op de uiteinden van het platform wordt een inschuifadapter ingezet als houder voor de leuningstaander. De leuningstaander kan worden gebruikt voor veiligheidshekken, hout, steigerbuizen of volle beplanking, waarmee tot 1,20 meter hoogte volledige veiligheid wordt geboden. Deze hoogte kan worden vergroot tot 1,80 meter.

DRUKSTERKTE METEN
De ontwikkeling van de druksterkte van het beton is een belangrijke parameter bij het uitvoeren van ruwbouwwerkzaamheden, want deze is onder meer bepalend voor de uithardings- en ontkistingstijd.
De druksterkte wordt in het project met twee Concremote-sensoren op twee verdiepingsvloeren live gemonitord. Deze sensoren worden na het storten en afreien op het verse beton worden aangebracht.
Ze meten regelmatig de temperatuurontwikkeling van het verse beton en versturen deze data naar het verwerkingscentrum. Daar wordt de methode van gewogen rijpheid gebruikt om real-time informatie te berekenen en te vertalen naar de betonsterkteontwikkeling. De meetresultaten kunnen op ieder moment worden benaderd via een beveiligd webportaal. Gebruikers kunnen ook een melding ontvangen wanneer een bepaalde druksterkte is bereikt. Voor het meten en uitlezen van de druksterkte hoeft de gebruiker dan ook niet fysiek op de bouwlocatie aanwezig te zijn. Vaak kan hierdoor eerder dan verwacht worden ontkist.

TOT SLOT
Eind 2022 zijn twee van de drie woongebouwen gerealiseerd. Dankzij de slimme, gecombineerde inzet van de drie verschillende bekistingssystemen konden de ronde vormen van de gebouwen op een snelle en veilige manier worden gerealiseerd.


Misschien interesseert dit u ook:

Doka levert complexe bekistingsoplossingen voor Azizi Beach Oasis in Dubai Studio City

29.04.2024 | Nieuws

Transparante gegevens over de uitstoot van CO²-gassen: Een groeiende concurrentiefactor.

29.04.2024 | Nieuws