calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb
Terug

Transport

Het trans­port van voor­ge­mon­teer­de (spe­ci­a­le) be­kis­tings­ele­men­ten vraagt veel ken­nis op het ge­bied van la­ding, ver­pak­king, stoc­k­a­ge en beves­ti­ging. Doka op­ti­ma­li­seert zo­wel spe­ci­a­le trans­por­ten als stan­daard trans­por­ten met de daar­voor be­no­dig­de rou­ti­ne. De Doka-lo­gis­tiek­spe­ci­a­lis­ten heb­ben al­tijd de pas­sen­de oplos­sing voor u:

  • aanlevering van het materiaal op het afgesproken tijdstip
  • eenvoudig afroepen van het benodigde aantal bekistingen
  • minimaal risico op beschadiging en nabewerking