calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb
Terug

Voormontageservice

De Doka-sys­teem­be­kis­tin­gen dek­ken een ruim ge­bied aan be­kis­tingstoe­pas­sin­gen. Spe­ci­a­le om­stan­dig­he­den of pro­ject­spe­ci­fie­ke ei­sen en bui­ten­ge­wo­ne vor­men vra­gen dik­wijls om in­di­vi­du­e­le maat­re­ge­len. Hier helpt de Doka-voor­mon­ta­ge­ser­vi­ce, waar be­kis­tings­een­he­den op maat wor­den ge­maakt. De com­bi­na­tie van Doka-sys­te­men met oplos­sin­gen op maat draagt bij tot een ren­da­bel bouw­pro­ces:

  • minder montagewerkzaamheden op uw bouwplaats
  • sneller bouwproces door perfect passende bekistingen
  • snellere bekistingswerkzaamheden met een beter betonresultaat