calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb
Terug

Doka-training

De dui­de­lijk ge­struc­tu­reer­de in­houd van de Doka-trai­ning is spe­ci­fiek ge­richt op de be­hoef­ten van de da­ge­lijk­se bouw­prak­tijk. Pro­fi­teer van een voor­deel dat di­rect op uw bouwplaats kan wor­den om­gezet – voor een snel­le, vei­li­ge en ren­da­be­le in­zet van be­kis­tin­gen:

  • hooggekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers
  • doeltreffend gebruik van het bekistingsmateriaal
  • tijdwinst door een snelle en juiste toepassing op de bouwplaats
  • minder kosten achteraf