calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkclose
Contact
Terug

Ko­lom­be­kis­ting Top 50

De be­kis­ting voor be­ton­nen ko­lom­men van el­ke vorm en groot­te

Com­plexe ko­lom­sec­ties, gro­te ko­lom­hoog­ten, veel her­brui­ken van de be­kis­tin­gen, ho­ge ei­sen aan de be­to­nop­per­vlak­te – ren­da­bel re­a­li­seer­baar met een op maat ge­maak­te ko­lom­be­kis­ting Top 50.

Downloads

Al­le ko­lo­m­af­me­tin­gen uit­voer­baar

dankzij het mo­du­lai­re sys­teem 

  • Flexi­bel aan­pas­baar aan ei­sen en beton­druk, want vrij pro­jec­teer­baar
  • Uit­s­te­ken­de betonvlakken door be­kis­tings­plaat naar keuze
  • An­ker­vrije ko­lom­sec­ties tot 120 cm x 120 cm door ge­bruik van de hoe­klas­plaat 90/50
  • Bouw van ron­de en veel­hoe­ki­ge ko­lom­men tot 4,00 m dia­me­ter door ge­bruik van de ko­l­omver­bin­dings­plaat 6/8

Bijzon­der ren­da­bel

door ad­vies, plan­ning en voor­mon­ta­ge uit één hand 

  • Ma­te­ri­aal­kos­ten­be­spa­rend door ge­bruik van huur­ba­re stan­daar­don­der­de­len voor al­le mo­ge­lij­ke ko­lom­sec­ties
  • Snel op­s­tel­len van de be­kis­ting op de bouwplaats door per­fect pas­send voor­ge­mon­teer­de pa­ne­len

Uit­ge­brei­de ar­beids­vei­lig­heid

door pas­sen­de toe­gangs­sys­te­men en werk­plat­forms 

  • Vei­li­ge toe­gan­gen met het lad­der­sys­teem XS
  • Ron­dom vei­li­ge werk­plaats door ko­lom­be­ton­neer­stei­gers
  • Vei­li­ge, een­vou­di­ge han­te­ring van de be­kis­ting door prak­tisch toebehoren zo­als dub­bel­arm­s­tel­scho­ren, ver­plaat­sings­ma­te­ri­aal enz.

De kolombekisting Top 50 kan van elke gewenste bekistingsplaat voorzien worden. De montageservice levert ook ongewone vormen stipt en gebruiksklaar op het bouwterrein af.

Referenties