calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkclose
Contact
Terug

Steunbok

Voor eenzij­di­ge wan­den tot 12,80 m hoog­te

Waar wand­be­kis­tings­pa­ne­len niet door het be­ton ver­an­kerd wor­den, zor­gen steunbok­ken voor een vei­li­ge af­lei­ding van de be­ton­neer­krach­ten via ver­an­ke­rin­gen on­der 45°.

DownloadsToon systeem in online shop

Flexi­be­le aan­pas­sing
door va­ria­be­le com­bi­na­tie­mo­ge­lijk­he­den 

 • Op­ti­maal ma­te­ri­aal­ge­bruik door on­der­ling com­bi­neer­ba­re aan­bouw­juk­ken
 • Trap­lo­ze hoog­te­aan­pas­sing door com­bi­na­tie van de va­ria­be­le en de uni­ver­se­le steunbok­ken F
 • Een­vou­di­ge com­bi­na­tie met de Doka-wand­be­kis­tings­sys­te­men

Tijd- en kos­ten­be­spa­ring
door snel­le ver­plaat­sing 

 • Kraan­tijd­be­spa­rend door gro­te ver­plaats­ins­geen­he­den
 • Zon­der kraan door ver­plaat­sing op wie­len

Uit­ge­brei­de ar­beids­vei­lig­heid
door pas­sen­de toe­gangs­sys­te­men en werk­plat­forms 

 • Vei­li­ge toe­gan­gen met het lad­der­sys­teem XS
 • Ron­dom vei­li­ge werk­plaats door stei­ger­con­struc­tie met con­so­les

Referenties

Systeem

Uni­ver­se­le steunbok F

 • Voor betonneerhoogten tot 12,80 m
 • Flexibele hoogteaanpassing
 • Verrijden van hoge eenheden mogelijk
 • Eenvoudige en snelle verhoging
 • Snelle aanpassing aan oneffenheden van de vloerplaat
 • Voorgemonteerde koppelingen voor kruisverbanden met steigerbuizen
 • Omvattend veiligheidstoebehoren voor tussen- en betonneersteigers en toegangssystemen

Steunbok va­ria­bel

 • Maximale betonneerhoogte 4 m
 • Uit standaardgordingen en accessoires
 • Eenvoudig kruisverband met steigerbuizen
 • Met de hand monteer- en transporteerbaar
 • Omvattend veiligheidstoebehoren voor betonneersteigers

En­kelzij­di­ge wan­den in één keer ge­go­ten

In combinatie met grote Framax Xlife-panelen en de universele steunbok F kunnen ook zeer hoge wanden in één keer worden gebetonneerd.

Toe­pas­sing

Va­ria­be­le ver­ho­ging tot 8,10 m wand­hoog­te

 • Combinatie van standaardgordingen en accessoires voor de steunbok tot 4,00 m hoogte
 • Betonneerhoogte tot 4,50 m met universele steunbok F 4,50 m
 • Betonneerhoogte tot 6,00 m door combinatie met aanbouwjuk F 1,50 m
 • Betonneerhoogte tot 8,10 m door combinatie met aanbouwjuk F 1,50 m en aanbouwjuk F 2,00 m

Wand­hoog­ten van meer dan 8,10 m

 • Voor wanden tot 10,40 m kan onder de steunbok F aanvullend het aanbouwjuk F 2,40 m worden geplaatst.
 • Door er twee aanbouwjukken F 2,40 m onder te plaatsen, zijn betonneerhogten tot 12,80 m mogelijk

Spe­ci­a­le toe­pas­sin­gen

Horizontaal ingezet en aan het bouwwerk verankerd zijn steunbokken zwaar belastbare platformen voor het gebruik van bekistingen op grote hoogte.