calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkclose
Contact
Terug

Ron­de wand­be­kis­ting H20

De prak­tijk­ge­rich­te ron­de wand­be­kis­ting voor exac­te ron­din­gen

De ron­de wand­be­kis­ting H20 is de prak­ti­sche ron­de wand­be­kis­ting voor glad­de, ron­de wan­den en ra­di­us­sen van­af 3,50 m – traploos.

Downloads

Trap­lo­ze aan­pas­sing van de straal
door moei­te­loos in te stel­len spin­dels 

De ron­de wand­be­kis­ting H20 is bijzon­der flexi­bel dankzij

 • een prak­tijk­ge­richt hoog­ter­as­ter
 • exac­te ron­din­gen van­af 3,50 m straal
 • buigza­me, zwaar be­last­ba­re be­kis­tings­plaat Dokaplex 21 mm

Ho­ge ren­da­bi­li­teit
al van­af het eers­te ge­bruik 

Min­der huur- en loon­kos­ten op uw bouwplaats door

 • min­der ver­an­ke­rings­pun­ten – slechts één an­ker per 1,50 m²
 • min­der in te zet­ten materiaal door de moei­te­lo­ze aan­pas­sing aan elk bouw­plan
 • ge­bruiks­klaar voor­ge­mon­teer­de pa­ne­len met op straal in te stel­len spin­dels

Snel wer­ken
en een­vou­dig ge­bruik 

Ef­fi­ci­ënt bouw­pro­ces door

 • één en­kel ver­bin­dings­mid­del (com­pen­sa­tie­span­ner 10 cm)
 • een­vou­di­ge com­bi­na­tie­mo­ge­lijk­heid met Framax Xlife, Alu-Framax Xlife en ko­lom­be­kis­ting RS
 • ge­mak­ke­lijk in­s­tel­len van de straal met be­hulp van spin­dels
 • ge­mak­ke­lij­ke con­tro­le van de straal met be­hulp van bui­gings­sja­blo­nen

Dankzij het praktijkgerichte hoogteraster en de systematische ankerverdeling kunnen de meest uiteenlopende hoogtecombinaties eenvoudig en snel worden bekist.

Referenties

Systeem

Exact in­s­tel­baar

De ronde wandbekistingspanelen kunnen aan de hand van een buigingssjabloon eenvoudig en traploos worden ingesteld.

Een­vou­di­ge com­bi­na­tie

Door een speciaal eindprofiel is een combinatie met andere Doka-bekistingssystemen, zoals bijv. de Framax Xlife-kaderbekistingen of de kolombekistingen RS, probleemloos mogelijk.

Op­ti­maal pa­neel­ras­ter

 • Slechts twee paneelbreedten (binnenpaneel 2,40 m, buitenpaneel 2,50 m) voor elke straal tot 3,50 m
 • Praktijkgericht hoogteraster met vijf paneelhoogten

Toe­pas­sing

Stra­len tot 3,50 m

Een gebruiksklaar gemonteerd paneel voor de binnen- en buitenbekisting kan aan de hand van een buigingssjabloon traploos worden ingesteld voor elke straal tot 3,50 m.

Een­vou­di­ge aan­pas­sing

De ronde wandbekisting H20 kan via de speciale spindels eenvoudig op elke straal worden ingesteld – voor een vlot verloop van het bouwproces.