calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Polityka Prywatności aplikacji Doka Tools

Stan na: maj 2018

App Icon Doka Tools
Doka Tools AppDoka App Store

I. Przedmiot deklaracji

„Doka” (Doka GmbH, Josef Umdasch Platz 1, 3300 Amstetten, Austria, odpowiedzialna w ramach RODO) poważnie traktuje ochronę danych osobowych. Z tego powodu Doka w oczywisty sposób przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu danych („RODO”).

„Danymi osobowymi” są wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail oraz adres IP.

Niniejsza deklaracja ma na celu poinformowanie odwiedzającego o celu i zakresie przetwarzania danych osobowych w naszej aplikacji Doka Tools.

II. Przetwarzanie danych podczas korzystania z aplikacji

W informacyjnym korzystaniu z naszej aplikacji, tzn. jeśli nie zarejestrujesz się lub nie podasz w inny sposób informacji, gromadzone są wyłącznie dane osobowe przesyłane przez Twoją przeglądarkę. Zatem podczas korzystania z naszej aplikacji gromadzone są następujące informacje, które są technicznie niezbędne, abyśmy mogli udostępnić aplikację oraz zapewnić jej stabilność i bezpieczeństwo: adres IP, data i godzina odwiedzin, różnica czasu w stosunku do strefy GMT (Greenwich Mean Time), przeglądane treści (konkretna strona), status dostępu / kod statusu HTTP, ilość przesłanych danych, strona internetowa, z której pochodzi żądanie, system operacyjny i jego interfejs użytkownika, język i wersja oprogramowania przeglądarki, ilość i czas trwania połączenia z witryną, wyszukiwarki i słowa kluczowe, które były używane, rodzaj przeglądarki, rozmiar ekranu oraz system operacyjny.

Podczas generowania plików PDF w aplikacjach „Optymalizacja Dokaflex” i „Dokaflex 30 tec” użytkownik jest proszony o podanie następujących informacji: projekt, pracownik budowlany, firma i podzespół.

Dane te są przesyłane do firmy Doka i wykorzystywane wyłącznie do generowania pliku PDF. Dane zostaną usunięte natychmiast po wygenerowaniu pliku PDF. Dane nie są wykorzystywane w żadnym innym celu.

Stosowanie plików cookie

Podczas korzystania z aplikacji pliki cookie są również przechowywane na urządzeniu dostępowym odwiedzającego. Pliki cookie to małe pliki, które umożliwiają przechowywanie określonych informacji na urządzeniu dostępowym (komputer, smartfon lub podobne urządzenie). Służą one do zbierania danych statystycznych dotyczących korzystania z aplikacji oraz do ich analizy w celu ulepszania oferty. Użytkownik może mieć wpływ na zakres stosowania plików cookie. Większość przeglądarek udostępnia opcję ograniczenia lub całkowitego uniemożliwienia przechowywania plików cookie. Należy jednak mieć na uwadze, że bez plików cookie następuje ograniczenie w korzystaniu z witryny, a przede wszystkim mniejszy komfort przeglądania.

Nasze aplikacje wykorzystują następujące typy plików cookie, których zakres i sposób funkcjonowania zostały objaśnione poniżej:

Przejściowe pliki cookie

Przejściowe pliki cookie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Zaliczają się do nich w szczególności sesyjne pliki cookie. Przechowują one tak zwany identyfikator sesji, z którym różne żądania z przeglądarki mogą zostać przypisane do wspólnej sesji. Umożliwi to rozpoznanie komputera podczas ponownego korzystania z naszej aplikacji. Takie sesyjne pliki cookie są usuwane po wylogowaniu lub zamknięciu przeglądarki.

Stałe pliki cookie

Stałe pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie, który może być różny w zależności od rodzaju pliku cookie. Można jednak w dowolnym momencie usunąć pliki cookie w ustawieniach przeglądarki. Służą one do analizy aplikacji (patrz „Google Analytics”).

Używane usługi i aplikacje innych firm

Google Analytics

Niniejsza aplikacja wykorzystuje narzędzia Google Analytics, usługi analizy przeglądania stron internetowych udostępnianej przez firmę Google Inc. („Google”). Narzędzie Google Analytics wykorzystuje tzw. pliki cookie, pliki tekstowe zapisywane na komputerze odwiedzającego i umożliwiające analizę korzystania z aplikacji. Informacje na temat korzystania z tej aplikacji są z reguły przekazywane do serwera firmy Google w USA i tam zapisywane. W przypadku aktywowania w tej aplikacji anonimizacji adresu IP (_gat._anonymizeIp), adres IP Google zostanie jednak skrócony wewnątrz UE lub innych Państw Członkowskich Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Tylko w wyjątkowych przypadkach do serwera Google w USA przekazywany jest pełny adres IP i dopiero tam skracany. W imieniu administratora tej aplikacji firma Google wykorzystuje te informacje do analizowania korzystania z aplikacji, niezbędnego w celu przygotowania raportów o aktywności użytkowników w aplikacji oraz w celu świadczenia dodatkowych usług na rzecz administratora aplikacji związanych z jej użytkowaniem oraz korzystaniem z Internetu. Adresy IP pobierane z przeglądarki internetowej za pomocą narzędzia Google Analytics nie są kojarzone z innymi danymi. Można zapobiec przechowywaniu plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki; wskazujemy jednak, że w takiej sytuacji nie można w pełnym zakresie korzystać ze wszystkich funkcji tej aplikacji. Ponadto można zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez plik cookie oraz związanych z korzystaniem z aplikacji (w tym adresu IP), a także przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki.

Google oferuje dodatek do dezaktywacji w najpopularniejszych przeglądarkach, dając im większą kontrolę nad tym, jakie dane na temat korzystania z aplikacji będą przekazywane do Google. Dodatek informuje JavaScript (ga.js) dla narzędzia Google Analytics, że żadne informacje o korzystaniu z aplikacji nie powinny być przesyłane do Google Analytics. Jednak dodatek Google Analytics do wyłączania nie blokuje przekazywania informacji do Doka ani żadnych innych usług analizy internetowej.

W naszej aplikacji umieszczone są następujące pliki cookie Google:
„_ga” Ten plik cookie jest wykorzystywany przez Google Analytics do odróżniania użytkowników witryny od wyłącznie przeglądających witrynę oraz czasu trwania jej przeglądania, okres ważności 2 lata.
„_gat” Ten plik cookie narzędzia Google Analytics służy do monitorowania i ograniczania zakresu pracy serwera, okres ważności 10 minut;
„_gid” Ten plik cookie służy do rozróżniania użytkowników. Okres ważności 24 godziny.
„_gali" Niniejszy plik cookie jest wykorzystywany przez Google Analytics (Enhanced Link Attribution) w celu zwiększenia dokładności raportu In-Page Analytics poprzez zastosowanie identyfikatorów łącza do automatycznego rozróżniania wielu łączy do tego samego adresu URL na jednej stronie.

Ponadto chcielibyśmy zwrócić uwagę, że Google przetwarza Twoje dane w USA i przesyła je do Tarczy Prywatności UE-USA. Dodatkowe informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych można znaleźć w Polityce prywatności firmy Google dostępnej pod adresem: http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy.

Pobierz dodatek do przeglądarki do wyłączania narzędzia Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

W naszych aplikacjach zamieszczamy również linki do innych stron internetowych; odbywa się to wyłącznie w celach informacyjnych. Takie witryny nie są pod naszą kontrolą i dlatego nie są objęte niniejszą Polityką prywatności. Wchodząc na witrynę za pośrednictwem linku musisz mieć świadomość, że administrator tej witryny może zbierać informacje o Tobie i przetwarzać je zgodnie z własną Polityką prywatności, która może różnić się od naszej wersji.

Przekazywanie danych

Co do zasady nie dochodzi do przekazywania danych osobowych podmiotom trzecim (przetwarzającym dane), chyba że jesteśmy ustawowo zobowiązani do udostępnienia danych w celu wywiązania się z naszych zobowiązań umownych lub wcześniej wyraziłeś jednoznaczną zgodę na przekazywanie Twoich danych.

III. Prawa osób zainteresowanych i kontakt

Doka informuje niniejszym, że zgodnie z RODO odwiedzający ma tak zwane „prawa osób zainteresowanych”, które odnoszą się do przetwarzania jego danych osobowych, takich jak prawo dostępu, przenoszenie danych, sprzeciw i usuwanie. Prosimy o kontakt celem skorzystania z tych praw, a także w przypadku innych pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Doka:

Doka GmbH
Josef Umdasch Platz 1
3300 Amstetten
Austria

Proszę kierować zapytania dotyczące ochrony danych na adres: dataprotection@doka.com

Użytkownik ma także prawo do odwołania się do Urzędu ds. Ochrony Danych Republiki Austrii: https://www.dsb.gv.at/

IV. Dostosowanie Polityki prywatności

Doka na bieżąco aktualizuje swoje aplikacje. W trakcie tego procesu może nastąpić dostosowanie niniejszej Polityki prywatności. Nie następuje odrębne odniesienie do tego typu dostosowania. Z tego powodu zaleca się regularne zaglądanie do niniejszej Polityki prywatności.