calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkclose
Kontakt

Polityka Prywatności aplikacji Doka Tools

Stan na: maj 2018

App Icon Doka Tools
Doka Tools AppDoka App Store

I. Przedmiot deklaracji

„Doka” (Doka GmbH, Josef Umdasch Platz 1, 3300 Amstetten, Austria, odpowiedzialna w ramach RODO) poważnie traktuje ochronę danych osobowych. Z tego powodu Doka w oczywisty sposób przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu danych („RODO”).

„Danymi osobowymi” są wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail oraz adres IP.

Niniejsza deklaracja ma na celu poinformowanie odwiedzającego o celu i zakresie przetwarzania danych osobowych w naszej aplikacji Doka Tools.

II. Przetwarzanie danych podczas korzystania z aplikacji

W informacyjnym korzystaniu z naszej aplikacji, tzn. jeśli nie zarejestrujesz się lub nie podasz w inny sposób informacji, gromadzone są wyłącznie dane osobowe przesyłane przez Twoją przeglądarkę. Zatem podczas korzystania z naszej aplikacji gromadzone są następujące informacje, które są technicznie niezbędne, abyśmy mogli udostępnić aplikację oraz zapewnić jej stabilność i bezpieczeństwo: adres IP, data i godzina odwiedzin, różnica czasu w stosunku do strefy GMT (Greenwich Mean Time), przeglądane treści (konkretna strona), status dostępu / kod statusu HTTP, ilość przesłanych danych, strona internetowa, z której pochodzi żądanie, system operacyjny i jego interfejs użytkownika, język i wersja oprogramowania przeglądarki, ilość i czas trwania połączenia z witryną, wyszukiwarki i słowa kluczowe, które były używane, rodzaj przeglądarki, rozmiar ekranu oraz system operacyjny.

Podczas generowania plików PDF w aplikacjach „Optymalizacja Dokaflex” i „Dokaflex 30 tec” użytkownik jest proszony o podanie następujących informacji: projekt, pracownik budowlany, firma i podzespół.

Dane te są przesyłane do firmy Doka i wykorzystywane wyłącznie do generowania pliku PDF. Dane zostaną usunięte natychmiast po wygenerowaniu pliku PDF. Dane nie są wykorzystywane w żadnym innym celu.

Przekazywanie danych

Co do zasady nie dochodzi do przekazywania danych osobowych podmiotom trzecim (przetwarzającym dane), chyba że jesteśmy ustawowo zobowiązani do udostępnienia danych w celu wywiązania się z naszych zobowiązań umownych lub wcześniej wyraziłeś jednoznaczną zgodę na przekazywanie Twoich danych.

III. Prawa osób zainteresowanych i kontakt

Doka informuje niniejszym, że zgodnie z RODO odwiedzający ma tak zwane „prawa osób zainteresowanych”, które odnoszą się do przetwarzania jego danych osobowych, takich jak prawo dostępu, przenoszenie danych, sprzeciw i usuwanie. Prosimy o kontakt celem skorzystania z tych praw, a także w przypadku innych pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Doka:

Doka GmbH
Josef Umdasch Platz 1
3300 Amstetten
Austria

Proszę kierować zapytania dotyczące ochrony danych na adres: dataprotection@doka.com

Użytkownik ma także prawo do odwołania się do Urzędu ds. Ochrony Danych Republiki Austrii: https://www.dsb.gv.at/

IV. Adapting the privacy statement

Doka regularly maintains its websites. This may include the statement being adapted. This adaptation is not referred to separately. It is therefore recommended to access this statement on a regular basis.