calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Bezpieczeństwo z firmą Doka

Z każdą fazą bliżej celu

Aktywne wsparcie przy realizacji projektu jest naczelną zasadą działania firmy Doka.

Celem wszystkich usług firmy Doka jest zwiększenie wydajności poprzez przejrzystą kalkulację i optymalizację koncepcji deskowania. Aktywne wsparcie przy realizacji projektu pozwala płynnie przejść w kolejną fazę inwestycji. Już w fazie opracowania projektu Doka ułatwia procesy decyzyjne, oferując swą kompleksową wiedzę i kompetencje.

Im szybciej wykorzysta się wiedzę i doświadczenie techników Doka, tym sprawniej przebiegać będzie realizacja inwestycji. W każdej fazie. Doka wspiera projekt aż do jego pomyślnego zakończenia, pielęgnując długoterminowe partnerstwo ze swoimi klientami.

Broszura

W kombinacji z techniką deskowania.

Systemy zabezpieczeń Doka towarzyszą każdej fazie projektu. Bezpieczeństwo jest od samego początku stałym elementem planowania, w kombinacji z techniką deskowania pozwala dodatkowo zwiększyć produktywność i jakość. Do betonowania stosuje się pomosty robocze z systemem ochrony bocznej i barierkami zabezpieczającymi. Przy deskowaniu wysokich ścian niezawodnym i skutecznym rozwiązaniem są pomosty pośrednie z systemem ochrony bocznej. Bezpieczny dostęp do poziomu betonowania jest szczególnie ważny przy deskowaniu słupów. Wymogi te spełnia Doka przy użyciu praktycznych zabezpieczeń.

Po­most składany KPo­most kon­so­lowy MDe­sko­wanie stro­po­we Dokadek 30

Profesjonalny system ochrony bocznej.

Doka oferuje profesjonalne obarierowanie podczas deskowania i wykonywania stanu surowego. Sprawdzone systemy ochrony bocznej służą zabezpieczeniu pracowników i usprawniają ich pracę. Stabilne elementy BHP zapewniają niezawodną ochronę i odpowiadają najnowszym normom bezpieczeństwa (EN 13374). Dobrze zabezpieczeni pracownicy pracują pewniej, szybciej i wydajniej.

Barier­ki och­ron­neDe­sko­wanie ele­wacji Top 50Osłona wia­tro­wa Xclimb 60Sys­tem och­ro­ny bocz­nej XP

Bezpieczeństwo na wysokości.

Stanowisko pracy na placu budowy musi być łatwo dostępne za pomocą bezpiecznych dróg komunikacyjnych i drabinek. Doka oferuje systemy drabinek w pełni zintegrowane z deskowaniem. Drabinki są skonstruowane w sposób ułatwiający obsługę deskowania.

Sys­tem drabi­nek XSSchod­nia 250

Bezpieczny transport, wydajne przestawianie.

Rozładunek, montaż i przestawianie elementów deskowań na placu budowy wpływają nie tylko na postęp prac budowlanych. Prace te muszą być też bezpiecznie wykonane. Doka oferuje profesjonalne urządzenia usprawniające proces przestawiania o wysokim standardzie bezpieczeństwa.

Urządze­nia do prze­stawia­nia sto­likówPo­jem­niki tran­s­por­to­we

Elementy zaczepowe do bezpiecznego transportu pionowego na placu budowy.

Na placu budowy ważny jest każdy szczegół. Procedury pracy, jak ustawianie i wsuwanie, zawieszanie i odwieszanie, przestawianie i transportowanie, wymagają zachowania najwyższych standardów bezpieczeństwa technicznego. Sprawdzone w praktyce systemy zabezpieczeń Doka spełniają wszystkie właściwe wymogi BHP.

Urządze­nia do prze­stawia­nia sto­lików

Oficjalny atest bezpieczeństwa.

Doka działa aktywnie w międzynarodowych komisjach i stowarzyszeniach na rzecz wdrożenia znormalizowanych systemów deskowań i zabezpieczeń. Certyfikaty dla systemów zabezpieczeń Doka to gwarancja bezpieczeństwa i jakości. Doka – innowacyjność również w sprawach bezpieczeństwa.

Znak CE

Znak CE może być przyznawany tylko przez samego producenta. Znak CE jest wymagany tam, gdzie ze względu na rodzaj wykonania lub sposob działania występują zagrożenia zdrowia lub życia użytkowników. Podstawą jest Dyrektywa Maszynowa WE 89/392/EWG. Stanowi ona ramę dla norm krajowych. Produkt opatrzony znakiem CE odpowiada tym samym wszystkim obowiązującym ustawom i normom. Częścią składową wyrobu ze znakiem CE jest instrukcja obsługi. Jest ona dołączona do dostarczonego wyrobu i zawiera ważne informacje, których należy przestrzegać (wskazówki dotyczące uruchamiania, stosowania, konserwacji, zużycia, utylizacji, ...). Nieprzestrzeganie może skutkować ciężkim następstwami zagrażającymi życiu użytkowników. Produkty opatrzone znakiem CE podlegają regularnej kontroli. Pozwala to wykluczyć zagrożenia i uniknąć ryzyka wypadków.

Znak GSV

GSV to zrzeszenie wszystkich renomowanych producentów deskowań istniejące od 1993 r. Jego celem jest określenie standardów jakości i parametrów technicznych deskowań ramowych, w których nośność (nacisk na deskowanie) jest podawana w zależności od dozwolonego ugięcia wg normy ÖN/DIN 18202. Gwarantuje to, że deskowanie jest odporne na podany nacisk i zachowuje wymagany standard minimalny w przypadku używanych deskowań.

Europejski Komitet Normalizacyjny CEN

Kompetentni pracownicy firmy Doka współtworzą w tym komitecie normy europejskie. Daje Ci to pewność, że również w przyszłości będziesz korzystał ze znormalizowanych deskowań.