calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Doka.com Privacy Statement

obowiązek informacyjny zgodnie z RODO
Stan na: 2024

I. Przedmiot deklaracji

„Doka” (Doka GmbH, Josef Umdasch Platz 1, 3300 Amstetten, Austria, odpowiedzialna w ramach RODO) poważnie traktuje ochronę danych osobowych. Z tego powodu Doka w oczywisty sposób przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu danych („RODO”).

„Danymi osobowymi” są wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail oraz adres IP.

Niniejsza deklaracja ma na celu poinformowanie odwiedzającego witrynę (zwanego dalej „Tobą”, „Ty”, „Twój” lub „Twoje”) o celu i zakresie przetwarzania danych osobowych na wymienionych poniżej „witrynach”, przy czym poszczególne witryny nie zawsze używają wszystkich wymienionych tu plików cookie lub aplikacji oraz, jeśli to konieczne, posiadają własne regulacje w zakresie polityki prywatności:

II. Ogólny zakres przetwarzania danych

Doka przetwarza dane osobowe na swoich witrynach na podstawie Twojej zgody (Korzystanie z wszystkich plików cookie, które nie są niezbędne z technicznego punktu widzenia ; pliki cookie typu opt-out patrz poniżej; kontakt za pośrednictwem formularza lub e-mail, biuletyn), a także w celu wypełnienia zobowiązań umownych oraz w uzasadnionym interesie zapewnienia bezpiecznych zakupów (sklep internetowy).

Doka jest uprawniona w ramach przepisów o ochronie danych do zlecenia przetwarzania Państwa danych osobowych w całości lub w części usługodawcom zewnętrznym, którzy pełnią rolę podmiotów przetwarzających zgodnie z art. 4 pkt 8 RODO. Usługodawcy zewnętrzni wspierają nas m.in. w zakresie obsługi i pomocy technicznej dotyczącej stron internetowych i aplikacji, zarządzania danymi, świadczenia i realizacji usług, marketingu oraz analizy stron i aplikacji. Odpowiedzialność za ochronę przekazywanych danych pozostaje po stronie Doka; usługodawcy działający na zlecenie Doka przetwarzają Państwa dane wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami. Zostaje to przez zapewnione w drodze rygorystycznych regulacji umownych, środków technicznych i organizacyjnych oraz dodatkowych kontroli.

Co do zasady nie dochodzi do przekazywania danych osobowych podmiotom trzecim (przetwarzającym dane), chyba że jesteśmy ustawowo zobowiązani do udostępnienia danych w celu wywiązania się z naszych zobowiązań umownych lub wcześniej wyraziłeś jednoznaczną zgodę na przekazywanie Twoich danych.

W celach informacyjnych korzystanie z naszych witryn, tzn. jeśli nie zarejestrujesz się lub nie podasz w inny sposób informacji, wiąże się z gromadzeniem wyłącznie danych osobowych przesyłanych przez Twoją przeglądarkę. Zatem podczas odwiedzania naszych witryn gromadzone są następujące informacje, które są technicznie niezbędne, abyśmy mogli wyświetlać witryny oraz zapewnić ich stabilność i bezpieczeństwo: adres IP i lokalizacja IP, data i godzina odwiedzin, różnica czasu w stosunku do strefy GMT (Greenwich Mean Time), przeglądane treści (konkretna strona), status dostępu / kod statusu HTTP, ilość przesłanych danych, strona internetowa, z której pochodzi żądanie, system operacyjny i jego interfejs użytkownika, język i wersja oprogramowania przeglądarki, ilość i czas trwania połączenia z witryną, wyszukiwarki i słowa kluczowe, które były używane, rodzaj przeglądarki, rozmiar ekranu oraz system operacyjny.

Informacje na temat wykorzystywania plików cookie patrz poniżej „Stosowanie plików cookie”.

Na naszych witrynach zamieszczamy również linki do innych stron internetowych; odbywa się to wyłącznie w celach informacyjnych. Takie witryny nie są pod naszą kontrolą i dlatego nie są objęte niniejszą Polityką prywatności. Wchodząc na witrynę za pośrednictwem linku musisz mieć świadomość, że administrator tej witryny może zbierać informacje o Tobie i przetwarzać je zgodnie z własną Polityką prywatności, która może różnić się od naszej wersji.

Dane osobowe przekazywane przez przeglądarkę i zbierane przez Doka podczas odwiedzania naszej strony internetowej wyłącznie w celach informacyjnych („pliki logowania”) są z reguły przechowywane przez okres 3 miesięcy. Po tym okresie, pliki logowania są przechowywane w naszych systemach wyłącznie na potrzeby badania nieprawidłowości lub incydentów bezpieczeństwa.

Zasadniczo Doka przechowuje dane osobowe użytkowników jedynie przez czas, jaki jest konieczny do osiągnięcia celu, dla którego zostały one zebrane. Doka przechowuje więc dane użytkowników przez cały czas trwania stosunku umownego lub świadczenia usług. Po tym okresie Doka przechowuje dane osobowe użytkowników w celu wypełnienia obowiązków ustawowych (np. w celu wypełnienia 7-letniego obowiązku przechowywania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego i prawa spółek). W razie potrzeby Doka może przechowywać dane użytkowników również do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń prawnych wobec firmy Doka; dla niektórych roszczeń ustawowy termin przedawnienia może wynosić do 30 lat.

Z chwilą ustania uzasadnionych przesłanek do dalszego przechowywania danych osobowych, zostają one usunięte albo zanonimizowane.

III. Szczegółowy zakres przetwarzania danych

Sklep internetowy

W celu realizacji zapytań i zamówień w sklepie internetowym przetwarzamy następujące dane osobowe: Imię, nazwisko, zwrot grzecznościowy, adres e-mail, hasło, data urodzenia, firma, osoba kontaktowa, numer rejestru handlowego, numer VAT, numer telefonu, numer faksu, adres dostawy i adres rozliczeniowy, dane karty kredytowej, numer rachunku bankowego.

Informacje na temat wykorzystywania plików cookie w sklepie internetowym, patrz poniżej „Stosowanie plików cookie”.

Biuletyn informacyjny

Dzięki biuletynowi Doka informuje o aktualnych tematach, nowych wydarzeniach i ofertach. Jeśli odwiedzający witrynę chce zapisać się do biuletynu oferowanego na stronach internetowych, wymagane jest podanie adresu e-mail oraz informacji, które pozwalają sprawdzić, czy odwiedzający jest również właścicielem podanego adresu e-mail lub czy właściciel adresu e-mail wyraża zgodę na otrzymywanie biuletynu.

Aby zapisać się do biuletynu, wymagane jest podanie prawidłowego adresu e-mail. Podczas rejestracji zapisywany jest adres IP oraz data logowania. Ta procedura zapewnia bezpieczeństwo w przypadku, gdy osoba trzecia niewłaściwie wykorzystuje adres e-mail i rejestruje się w biuletynie bez wiedzy uprawnionego użytkownika. Doka wykorzystuje te dane tylko w celu dostarczenia niezbędnych informacji.

W przypadku subskrypcji biuletynu w sklepie internetowym wymagany jest zarówno adres e-mail, jak i imię, nazwisko oraz zwrot grzecznościowy.

Wysyłka realizowana jest przez firmę eworx network & Internet GmbH („eworx”, Hanriederstraße 25, 4150 Rohrbach-Berg, Austria, podmiot przetwarzający zamówienie w rozumieniu RODO). Gdy użytkownik zarejestruje się w biuletynie, następuje przesłanie i zapisanie określonych danych przez firmę eworx. Po rejestracji użytkownik otrzymuje e-mail od eworx, w celu jej potwierdzenia, klikając w link („double opt-in”). Firma eworx oferuje możliwości analizy sposobu otwierania i wykorzystywania biuletynu. Zamawiając biuletyn wyrażasz zgodę na przetwarzanie wszystkich wprowadzonych danych osobowych. Zgodę użytkownika na zapisanie danych, adresu e-mail oraz ich wykorzystanie do wysyłania biuletynu można w każdej chwili odwołać. Odwołanie zgody może nastąpić za pośrednictwem linku w biuletynie lub przez powiadomienie Doka.

Formularz kontaktowy

Dane wprowadzone w formularzu są gromadzone przez Doka w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku konieczności dalszych pytań. Przesyłając formularz, wyrażasz zgodę na elektroniczne gromadzenie i przetwarzanie danych.

Doka zbiera następujące dane podczas korzystania z formularza kontaktowego: Firma/organizacja, segment biznesowy, wielkość firmy, obszar zatrudnienia, stanowisko, płeć, imię/nazwisko, adres / kod pocztowy / miejscowość, kraj, numer telefonu, adres e-mail, numer faksu, treść wiadomości, identyfikator klienta, identyfikator VAT, data, osoba do kontaktu, nadawca, zwrot grzecznościowy.

Stosowanie plików cookie oraz aplikacji innych firm

Podczas korzystania z witryn pliki cookie są również przechowywane na urządzeniu dostępowym odwiedzającego. Pliki cookie to małe pliki, które umożliwiają przechowywanie określonych informacji na urządzeniu dostępowym (komputer, smartfon lub podobne urządzenie). Służą one przyjazności użytkowania witryny a tym samym użytkownikowi (np. przechowywanie danych logowania), a po drugie do gromadzenia informacji statystycznych na temat korzystania z witryny i analizowania ich w celu ulepszenia oferty. Użytkownik może mieć wpływ na zakres stosowania plików cookie. Większość przeglądarek udostępnia opcję ograniczenia lub całkowitego uniemożliwienia przechowywania plików cookie. Należy jednak mieć na uwadze, że bez plików cookie następuje ograniczenie w korzystaniu z witryny, a przede wszystkim mniejszy komfort przeglądania.

Podczas korzystania ze sklepu internetowego pliki cookie są przechowywane na komputerze odwiedzającego, w celu śledzenia zainteresowań w sklepie internetowym, korzystania z koszyka i umożliwienia rozpoznawania odwiedzających podczas wielokrotnego odwiedzania naszej witryny.

Nasze witryny wykorzystują następujące typy plików cookie, których zakres i sposób funkcjonowania zostały objaśnione poniżej:

Przejściowe pliki cookie:

Przejściowe pliki cookie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Zaliczają się do nich w szczególności sesyjne pliki cookie. Przechowują one tak zwany identyfikator sesji, z którym różne żądania z przeglądarki mogą zostać przypisane do wspólnej sesji. Umożliwi to rozpoznanie komputera podczas ponownej wizyty na naszej witrynie. Takie sesyjne pliki cookie są usuwane po wylogowaniu lub zamknięciu przeglądarki. Aby móc korzystać z koszyka i kasy w sklepie internetowym, należy także umożliwić stosowanie sesyjnych plików cookie. Jeśli klient generalnie nie chce lub nie może zaakceptować plików cookie, może również składać zamówienia przez e-mail, telefon lub faks.

Stałe pliki cookie

Stałe pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie, który może być różny w zależności od rodzaju pliku cookie. Można jednak w dowolnym momencie usunąć pliki cookie w ustawieniach przeglądarki. Przyczyniają się one do przyjazności witryny dla użytkownika (m.in. wyświetlanie treści dopasowanych do odpowiedniej lokalizacji odwiedzającego) oraz służą analizie stron internetowych (patrz „Google Analytics”). Ponadto zainstalowane wtyczki (patrz poniżej) używają plików cookie do wykonywania swoich funkcji.

Na witrynach umieszczane są zazwyczaj następujące pliki cookie:

Nazwa
Cel i przebieg
Kategoria
PHPSESSID
Zawiera preferowane ustawienia odwiedzającego, aby automatycznie udostępniać je podczas ponownej wizyty; sesja.
obowiązkowe
country; Selectedcountry
Ten plik cookie służy do przechowywania informacji o tym, z którego kraju witryny są przeglądane przez odwiedzającego oraz jakie są jego preferencje językowe. Jeśli odwiedzający powróci na nasze witryny, zostanie odczytany plik cookie oraz wyświetlą się dane dotyczące kraju.
obowiązkowe
hideLanguageHintUs
Jeśli witryna doka.com zostanie odwiedzona przy użyciu adresu IP z USA, usługa lokalizatora nie zostanie przekierowana na stronę doka.com/us/index. Odwiedzający pozostaje w międzynarodowej wersji i otrzymuje powiadomienie. Następnie stosowany jest plik cookie „hideLanguageHintUs”, jeśli komunikat ten nie powinien być wyświetlany lub odwiedzający już potwierdził wskazówkę dotyczącą plików cookie.
obowiązkowe
acceptcookie
Gdy odwiedzający przeglądają witryny Doka, wyświetla się komunikat o plikach cookie. Jeśli odwiedzający wyrazi zgodę na stosowanie plików cookie, zostanie zastosowany zaakceptowany plik cookie, a powiadomienie o plikach cookie będzie co do zasady ukrywane podczas kolejnych wizyt.
obowiązkowe
Language
Ustawienia językowe odwiedzającego są zapisywane, aby wybrany język był automatycznie ustawiany przy następnym wyświetleniu witryny.
obowiązkowe
ISAWPLB
Ten plik cookie (ISA Web Publishing Load Balancing) ma zastosowanie, gdy używasz wielu serwerów Web Front End w oprogramowaniu ISA Server TMG. Żądania są zatem kierowane do tego samego serwera.
obowiązkowe
acceleratorSecureGUID und
cpAcceleratorSecureGUID
Są to tokeny do bezpiecznej sesji.
obowiązkowe
JSESSIONID
Ten plik cookie otrzymuje unikalny numer dla sesji odwiedzającego. Jest on niezbędny do funkcjonowania witryny; sesja.
obowiązkowe
hide_cookieoverlay_v2
hide_cookieoverlay__medium
performance-cookies_allowed_v2
performance-cookies_allowed__medium
socialmedia-cookies_allowed_v2
Pliki cookies są wykorzystywane do zapisywania ustawień użytkownika w odniesieniu do plików cookie i aplikacji innych firm.obowiązkowe
popup_close_<"POPUPID">
Te pliki cookie zapobiegają ponownemu wyświetlaniu indywidualnych okienek; okres ważności: rok.
obowiązkowe

Aplikacje innych firm:

Aplikacja:

Google Analytics

Dostawca:

Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA (“Google”)

Opis:

Niniejsze witryny używają narzędzia Google Analytics, usługi analizy przeglądania stron internetowych udostępnianej przez firmę Google Inc. („Google”). Narzędzie Google Analytics wykorzystuje tzw. pliki cookie, pliki tekstowe zapisywane na komputerze odwiedzającego i umożliwiające analizę przeglądania witryny. Informacje na temat przeglądania tej witryny są z reguły przekazywane do serwera firmy Google w USA i tam zapisywane. W przypadku aktywowania na tych witrynach anonimizacji adresu IP (_gat._anonymizeIp), adres IP Google zostanie jednak skrócony wewnątrz UE lub innych Państw Członkowskich Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Tylko w wyjątkowych przypadkach do serwera Google w USA przekazywany jest pełny adres IP i dopiero tam skracany. W imieniu administratora tych witryn firma Google wykorzystuje te informacje do analizowania przeglądania witryn, niezbędnego w celu przygotowania raportów o aktywności użytkowników na witrynie oraz w celu świadczenia dodatkowych usług na rzecz administratora witryny związanych z użytkowaniem witryny oraz korzystaniem z Internetu. Adresy IP pobierane z przeglądarki internetowej za pomocą narzędzia Google Analytics nie są kojarzone z innymi danymi. Można zapobiec przechowywaniu plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki; wskazujemy jednak, że w takiej sytuacji nie można w pełnym zakresie korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny. Ponadto można zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez plik cookie oraz związanych z przeglądaniem witryny (w tym adresu IP) , a także przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki.

Google oferuje dodatek do dezaktywacji w najpopularniejszych przeglądarkach, dając im większą kontrolę nad tym, jakie dane na temat odwiedzanych witryn będą przekazywane do Google. Dodatek informuje JavaScript (ga.js) dla narzędzia Google Analytics, że żadne informacje o przeglądaniu witryny nie powinny być przesyłane do Google Analytics. Jednak dodatek Google Analytics do wyłączania nie blokuje przekazywania informacji do Doka ani żadnych innych usług analizy internetowej.

Na naszych witrynach stosowane są następujące pliki cookie Google:
„_ga” Ten plik cookie jest wykorzystywany przez Google Analytics do odróżniania użytkowników witryny od wyłącznie przeglądających witrynę oraz czasu trwania jej przeglądania, okres ważności 2 lata. (Funkcjonalne i statystyczne)
„_gat” Ten plik cookie narzędzia Google Analytics służy do monitorowania i ograniczania zakresu pracy serwera, okres ważności 10 minut; (Funkcjonalne i statystyczne)
„_gid” Ten plik cookie służy do rozróżniania użytkowników. Okres ważności 24 godziny. (Funkcjonalne i statystyczne)
„_gali" Niniejszy plik cookie jest wykorzystywany przez Google Analytics (Enhanced Link Attribution) w celu zwiększenia dokładności raportu In-Page Analytics poprzez zastosowanie identyfikatorów łącza do automatycznego rozróżniania wielu łączy do tego samego adresu URL na jednej stronie. (Funkcjonalne i statystyczne)
Google AdSense korzysta z pliku cookie „_gcl_au” do analizowania skuteczności reklam na stronach internetowych korzystających z jego usług. Okres przechowywania: 3 miesiące. (Funkcjonalne i statystyczne)

Podczas odwiedzania naszych witryn, Google otrzymuje informacje, które podstrony naszych witryn wyświetlano oraz na temat danych osobowych wymienionych w punkcie 2. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy jesteś zalogowany na koncie Google, czy nie. Jeśli jesteś zalogowany na koncie Google, Twoje dane są przypisywane bezpośrednio do Twojego konta. Jeśli sobie tego nie życzysz, musisz wylogować się z konta Google przed skorzystaniem z tej usługi. Google wykorzystuje Twoje dane do celów marketingowych, analiz rynkowych oraz projektowania stron internetowych opartych na potrzebach odwiedzających. W tym zakresie masz prawo sprzeciwu wobec wykorzystywania Twoich danych, który musisz zgłosić bezpośrednio do firmy Google.

Wycofanie zgody:

Dodatek do przeglądarki do wyłączania narzędzia Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Google Analytics cookies may also be managed using our general cookie settings. Klikając na „Funkcjonalne i statystyczne” w naszych ustawieniach ciasteczek (cookies), użytkownik może wyrazić zgodę lub odmówić korzystania z tej usługi na naszej stronie internetowej.

You can find information on the purpose and scope of data collection in the Google privacy statement at: http://www.google.de/intl/pl/policies/privacy.

Kategoria odbiorców: dostawca usług marketingowych

Aplikacja:

Bing Universal Event Tracking (UET)

Dostawca:

Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA („Microsoft”)

Opis:

Doka korzysta z usługi Bing Universal Event Tracking (UET) firmy Microsoft Corporation. Integracja znacznika Bing pozwala na zbieranie i przechowywanie informacji o interakcjach użytkowników ze stronami, umożliwiając odtwarzanie reklam skierowanych do określonych grup użytkowników. Na podstawie zebranych i przechowywanych danych, w firmie Microsoft tworzone są pseudonimizowane profile użytkowników. Dane są przesyłane na serwery w USA i przechowywane przez 180 dni. UET przechowuje również adres IP i plik cookie firmy Microsoft (z terminem ważności 13 miesięcy). Plik cookie firmy Microsoft zawiera identyfikator GUID (Global Unique Identifier), który może być przypisany do przeglądarki użytkownika lub do samego użytkownika (jeśli jest on zalogowany na koncie Microsoft). Informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych można znaleźć w polityce prywatności Microsoft, zamieszczonej pod adresem: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement

Wycofanie zgody:

Zarządzanie plikami cookie firmy Microsoft i ich dezaktywacja dostępne są z poziomu przeglądarki lub w ogólnych ustawieniach plików cookie. Microsoft może śledzić zachowanie użytkowników korzystających z wielu urządzeń za pomocą funkcji cross-device tracking, co pozwala tej firmie wyświetlać spersonalizowane reklamy. Funkcję tę można wyłączyć na stronie https://choice.microsoft.com/de-de/opt-out

Klikając na „Marketingowe” w naszych ustawieniach ciasteczek (cookies), użytkownik może wyrazić zgodę lub odmówić korzystania z tej usługi na naszej stronie internetowej.

Aplikacja:

Wtyczka Facebook

Dostawca:

Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”)

Opis:

Doka korzysta z wtyczek sieci społecznościowej Facebook. Wtyczki Facebooka można rozpoznać po obecności strony Facebooka, logo Facebooka lub przycisku „Like” („Lubię to”). Doka używa wtyczek sieci społecznościowej Facebook. Wtyczki Facebooka są rozpoznawalne po logo Facebooka lub przycisku „Like” („Lubię to!”). Podczas odwiedzania tych stron z Facebooka, wtyczka ustanawia bezpośrednie połączenie między przeglądarką a serwerem Facebooka. Dzięki temu Facebook otrzymuje informację, że adres IP był używany do odwiedzania witryn. Po kliknięciu na przycisk Facebooka „Lubię to!” będąc zalogowanym na profilu na Facebooku, zawartość tych witryn można połączyć z profilem społecznościowym. Umożliwia to Facebookowi powiązanie przeglądania witryny z kontem społecznościowym odwiedzającego. Doka nie jest świadomy treści przesyłanych danych oraz ich wykorzystywania przez Facebooka. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Polityka prywatności na Facebooku.

Wycofanie zgody:

Jeśli nie chcesz, aby Facebook kojarzył Twoją wizytę na tych stronach z kontem społecznościowym, wyloguj się z konta na Facebooku.
www.facebook.com

Kiedy użytkownik odwiedza jeden z naszych portali społecznościowych, Doka i aplikacja społecznościowa/serwis społecznościowy są wspólnie z operatorem danej platformy odpowiedzialni jako administratorzy za związane z daną wizytą czynności przetwarzania danych. Użytkownik może zasadniczo dochodzić swoich praw (jak wyjaśniono w punkcie IV.) wobec firmy Doka i wobec operatora portalu społecznościowego.

Zwracamy uwagę, że mimo ponoszenia wspólnej odpowiedzialności z operatorem portalu społecznościowego, Doka nie ma całościowego wpływu na czynności przetwarzania danych prowadzone przez portale społecznościowe.

Klikając na „Funkcjonalne i statystyczne” w naszych ustawieniach ciasteczek (cookies), użytkownik może wyrazić zgodę lub odmówić korzystania z tej usługi na naszej stronie internetowej.

Aplikacja:

Piksel akcji użytkowników Facebooka

Dostawca:

Facebook

Opis:

Doka używa na tych witrynach „pikseli akcji użytkowników Facebooka”. W ten sposób można śledzić zachowanie odwiedzających po przekierowaniu ich na strony internetowe dostawcy poprzez kliknięcie reklamy widocznej na Facebooku. Proces ten ma na celu ocenę skuteczności reklam na Facebooku w celach statystycznych i badań rynkowych oraz może pomóc w optymalizacji przyszłych działań marketingowych. Zebrane dane są anonimowe dla Doka, więc nie ma możliwości ustalenia tożsamości odwiedzającego. Dane są przechowywane i przetwarzane przez Facebook, dzięki czemu możliwe jest połączenie z odpowiednim profilem użytkownika i Facebook może wykorzystywać dane do własnych celów marketingowych, zgodnie z zasadami Polityki prywatności firmy Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy). Odwiedzający może włączyć wyświetlanie reklam Facebooka i jego partnerów zarówno w serwisie Facebook, jak i poza nim. Na urządzeniu dostępowym może być również przechowywany do tych celów plik cookie. W tym celu na urządzeniu dostępowym mogą być również przechowywane pliki cookie. Na naszych stronach internetowych umieszczone są następujące pliki cookie: „_fpb”, „fr”, „tr”. Są one wykorzystywane przez Facebook do wyświetlania reklam różnych produktów.y.

Wycofanie zgody:

Wycofanie zgody na Facebooku: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/

Klikając na „Marketingowe” w naszych ustawieniach ciasteczek (cookies), użytkownik może wyrazić zgodę lub odmówić korzystania z tej usługi na naszej stronie internetowej.

Aplikacja:

Wtyczka YouTube

Dostawca:

YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA

Opis:

Doka w celu przechodzenia do filmów wideo korzysta m.in. z wtyczki serwisu YouTube obsługiwanego przez Google. Gdy użytkownik odwiedza witrynę internetową, do której Doka ma wtyczkę YouTube, następuje połączenie z serwerami YouTube. Następuje przekierowanie do serwera YouTube, który został aktywowany z witryny Doka. Ponadto, jeśli odwiedzający jest zalogowany na swoje konto YouTube, serwis będzie mógł powiązać zachowania związane z przeglądaniem bezpośrednio z jego osobistym profilem użytkownika.

Wycofanie zgody:

Można uniemożliwić tego typu przyporządkowywanie wylogowując się z konta YouTube i innych kont użytkowników firmy YouTube LLC lub Google Inc oraz usuwając odpowiednie pliki cookie:
www.youtube.com

Kiedy użytkownik odwiedza jeden z naszych portali społecznościowych, Doka i aplikacja społecznościowa/serwis społecznościowy są wspólnie z operatorem danej platformy odpowiedzialni jako administratorzy za związane z daną wizytą czynności przetwarzania danych. Użytkownik może zasadniczo dochodzić swoich praw (jak wyjaśniono w punkcie IV.) wobec firmy Doka i wobec operatora portalu społecznościowego.

Zwracamy uwagę, że mimo ponoszenia wspólnej odpowiedzialności z operatorem portalu społecznościowego, Doka nie ma całościowego wpływu na czynności przetwarzania danych prowadzone przez portale społecznościowe.

Klikając na „Funkcjonalne i statystyczne” w naszych ustawieniach ciasteczek (cookies), użytkownik może wyrazić zgodę lub odmówić korzystania z tej usługi na naszej stronie internetowej.

Aplikacja:

Wtyczka Vimeo

Dostawca:

Vimeo LCC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA („Vimeo“)

Opis:

Witryny te używają wtyczek z Vimeo.com. Kiedy odwiedzający uzyskują dostęp do witryn za pomocą wtyczki Vimeo, łączą się z serwerami Vimeo i wyświetlają wtyczkę. Jeśli odwiedzający są zalogowani jako członkowie Vimeo, serwis przypisuje tę informację do odpowiedniego osobistego konta użytkownika tej platformy. Można jednak zablokować takie przyporządkowywanie wylogowując się z konta użytkownika Vimeo przed skorzystaniem z witryny Doka oraz usuwając odpowiednie pliki cookie serwisu Vimeo. Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych i prywatności przez firmę Vimeo, należy odwiedzić stronę https://vimeo.com/privacy

Wycofanie zgody:

Można jednak zablokować takie przyporządkowywanie wylogowując się z konta użytkownika Vimeo przed skorzystaniem z witryny Doka oraz usuwając odpowiednie pliki cookie serwisu Vimeo: www.vimeo.com

Kiedy użytkownik odwiedza jeden z naszych portali społecznościowych, Doka i aplikacja społecznościowa/serwis społecznościowy są wspólnie z operatorem danej platformy odpowiedzialni jako administratorzy za związane z daną wizytą czynności przetwarzania danych. Użytkownik może zasadniczo dochodzić swoich praw (jak wyjaśniono w punkcie IV.) wobec firmy Doka i wobec operatora portalu społecznościowego.

Zwracamy uwagę, że mimo ponoszenia wspólnej odpowiedzialności z operatorem portalu społecznościowego, Doka nie ma całościowego wpływu na czynności przetwarzania danych prowadzone przez portale społecznościowe.

Klikając na „Funkcjonalne i statystyczne” w naszych ustawieniach ciasteczek (cookies), użytkownik może wyrazić zgodę lub odmówić korzystania z tej usługi na naszej stronie internetowej.

Aplikacja:

Wtyczka Sketchfab

Dostawca:

Sketchfab, Inc., Sketchfab HQ, 1123 Broadway #501 (25th St), New York City, NY 10010 US („Sketchfab“)

Opis:

Doka wykorzystuje m.in. wtyczki Sketchfab, Inc. dla witryny sketchfab.com. Jeśli witryny Doka odwiedzane przez użytkowników posiadają wtyczkę Sketchfab, zostaje nawiązane połączenie z serwerami Sketchfab i jednocześnie wtyczka jest wyświetlana odwiedzającemu w formie komunikatu przeglądarki. Gdy odwiedzający są zalogowani na swoje konto Sketchfab, pozwalają firmie na powiązanie swoich zachowań podczas przeglądania witryny bezpośrednio z ich osobistym profilem.

Wycofanie zgody:

Można zablokować taką procedurę wylogowując się z konta Sketchfab:
www.sketchfab.com

Klikając na „Funkcjonalne i statystyczne” w naszych ustawieniach ciasteczek (cookies), użytkownik może wyrazić zgodę lub odmówić korzystania z tej usługi na naszej stronie internetowej.

Aplikacja:

Wtyczka Watchado

Dostawca:

whatchado GmbH, Möllwaldplatz 4/39, 1040 Wiedeń, Austria („Whatchado”)

Opis:

Doka w celu przechodzenia do filmów wideo wykorzystuje m.in. wtyczki witryny watchado.com. Whatchado jest obsługiwane przez firmę whatchado GmbH, Möllwaldplatz 4/39, 1040 Wiedeń, Austria. Jeśli za pomocą tej wtyczki zostanie wyświetlona żądana witryna Doka, następuje nawiązanie połączenia z serwerami Whatchado. Jeśli odwiedzający są zalogowani na swoje konto Whatchado, serwis będzie mógł powiązać zachowanie związane z przeglądaniem witryny bezpośrednio z osobistym profilem użytkownika.

Wycofanie zgody:

Można temu zapobiec wylogowując się z konta użytkownika:
www.whatchado.com

Klikając na „Funkcjonalne i statystyczne” w naszych ustawieniach ciasteczek (cookies), użytkownik może wyrazić zgodę lub odmówić korzystania z tej usługi na naszej stronie internetowej.

Aplikacja:

Mandrill

Dostawca:

Rocket Science Group, LLC, 512 Means St. Suite 404, Atlanta, GA 30318, USA („Mandrill“)

Opis:

Doka korzysta z usługi Mandrill. Wprowadzane dane kontaktowe, takie jak adres e-mail, zwrot grzecznościowy, imię i nazwisko, a także treść wiadomości e-mail będą przekazywane do Mandrill i tam przechowywane. Serwis administruje danymi dotyczącymi tego, kiedy zostały odczytane wiadomości e-mail przesłane do Doka, a łącza zostały otwarte. Usługa może również zbierać dane o tym, ile razy otwierano wiadomość e-mail, a także o adresie IP, kliencie poczty e-mail i systemie operacyjnym. The Rocket Science Group, LLC uczestniczy w programie ramowym Tarczy Prywatności UE-USA Departamentu Handlu i Komisji Europejskiej w sprawie gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych wewnątrz Państw Członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Można uzyskać tu informacje o tym, jakie dane Grupa The Rocket Science Group, LLC gromadzi, przetwarza i w jakim celu je wykorzystuje w ramach programu ramowego Tarczy Prywatności UE-USA: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG. Więcej informacji o Mandrill oraz Polityce prywatności firmy Mandrill można znaleźć tutaj: http://mailchimp.com/legal/privacy/

Wycofanie zgody:

Mandrill jest dostępny za pośrednictwem formularzy kontaktowych na stronie doka.com. Jeśli nie chcesz korzystać z tej usługi, zalecamy skontaktowanie się z Doka w dowolny sposób, korzystając z danych kontaktowych dostępnych na odpowiednich witrynach.

Aplikacja:

GeoLite2

Dostawca:

MaxMind, Inc. 14 Spring Street, 3rd Floor Waltham, MA 02451 USA („MaxMind“)

Opis:

GeoLite 2 służy do ustalania adresu IP, aby bezpośrednio udostępniać krajową wersję sklepu internetowego. Dane GeoLite 2 są tworzone przez MaxMind. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: https://www.maxmind.com/en/privacy_policy

Wycofanie zgody:

Prosimy o kontakt z Duka (patrz poniżej)

Aplikacja:

Fonts.com

Dostawca:

Monotype, 600 Unicorn Park Drive, Woburn, MA 01801, USA ("Monotype")

Opis:

Doka korzysta z usług Web Fonts oferowanych przez fonts.com. W ramach udostępniania Web Fonts nie są zbierane ani przetwarzane żadne dodatkowe dane osobowe. Liczba wyświetleń stron jest zliczana w ramach Web Font Tracking, ale numer IP, łączący się z daną stroną, jest zapisywany w formie zanonimizowanej.

Aplikacja:
Issuu Plug-In

Dostawca:
Issuu Inc., 131 Lytton Ave, Palo Alto, CA 94301, USA

Opis:
Doka wykorzystuje w tych witrynach wtyczkę pochodzącą od Digital Publishing Platform Issuu Inc., która umożliwia wyświetlanie części naszych publikacji i czasopism w formie e-papieru. Kiedy użytkownik odwiedza strony Doka zawierające zintegrowaną wtyczkę Issuu, dochodzi do nawiązania bezpośredniego połączenia z serwerami Issuu. Dostawca samodzielnie dostosowuje pliki cookie i przesyła dane osobowe takie jak adres IP i informacje na temat godziny i czasu dostępu na serwery Issuu, które znajdują się na terenie Stanów Zjednoczonych. Dotyczy to również przypadków, gdy użytkownik nie jest zalogowany lub nie posiada konta Issuu. Jeżeli użytkownik jest zalogowany na koncie Issuu, dostawca będzie mieć również możliwość bezpośredniego powiązania działań i aktywności użytkownika z jego osobistym profilem. Aby temu zapobiec, użytkownik może się wylogować ze swojego konta Issuu. Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych użytkowników znaleźć można w polityce prywatności Issuu: https://issuu.com/legal/privacy. Informacje na temat plików cookie stosowanych przez Issuu dostępne są pod adresem: https://issuu.com/legal/cookies.

Wycofanie zgody:
Jeśli nie chcesz, aby Issuu kojarzył Twoją wizytę na tych stronach z kontem społecznościowym, wyloguj się z konta na Issuu. www.issuu.com

Kiedy użytkownik odwiedza jeden z naszych portali społecznościowych, Doka i aplikacja społecznościowa/serwis społecznościowy są wspólnie z operatorem danej platformy odpowiedzialni jako administratorzy za związane z daną wizytą czynności przetwarzania danych. Użytkownik może zasadniczo dochodzić swoich praw (jak wyjaśniono w punkcie IV.) wobec firmy Doka i wobec operatora portalu społecznościowego.

Zwracamy uwagę, że mimo ponoszenia wspólnej odpowiedzialności z operatorem portalu społecznościowego, Doka nie ma całościowego wpływu na czynności przetwarzania danych prowadzone przez portale społecznościowe.

Klikając na „Funkcjonalne i statystyczne” w naszych ustawieniach ciasteczek (cookies), użytkownik może wyrazić zgodę lub odmówić korzystania z tej usługi na naszej stronie internetowej.

Aplikacja:

Google Maps

Dostawca:

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (“Google”)

Opis:

Doka korzysta z usług Google Maps firmy Google LLC („Google”). Gdy użytkownik odwiedza podstronę serwisu www.doka.com, na której osadzone są mapy Google, dane dotyczące zachowania użytkownika podczas korzystania z map Google są przekazywane do i przetwarzane przez Google. Google przetwarza te dane, tworząc profil użytkowania, który jest używany do badań rynkowych lub do projektowania map Google w oparciu o potrzeby użytkowników. Jeśli użytkownik jest klientem Google i jest zalogowany do usługi Google, informacje te są bezpośrednio powiązane z jego kontem Google.

Wycofanie zgody:

Jeśli użytkownik nie życzy sobie, by strona automatycznie łączyła się z kontem Google, przed wejściem na stronę musi wylogować się z konta Google. Dalsze informacje na temat polityki prywatności Google można znaleźć pod adresem: www.google.com/intl/en/policies/privacy

Klikając na „Funkcjonalne i statystyczne” w naszych ustawieniach ciasteczek (cookies), użytkownik może wyrazić zgodę lub odmówić korzystania z tej usługi na naszej stronie internetowej.

Aplikacja:
Google Tag Manager (GTM)

Dostawca:
Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”)

Opis:
Doka wykorzystuje narzędzie Google Tag Manager dostarczane przez Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irlandia, które służy do zarządzania znacznikami witryny (tzw. tagi) za pomocą pojedynczego interfejsu. Znaczniki to fragmenty kodu maszynowego (np. HTML lub JavaScript) wykorzystywane w witrynach do celów analitycznych i marketingowych. Mogą one przybierać postać wtyczek społecznościowych, tzw. monitorujących pikseli itp. Google Tag Manager służy jedynie implementacji znaczników i nie stosuje plików cookie ani nie gromadzi danych osobowych. Narzędzie aktywuje jednak inne znaczniki, które mogą gromadzić dane, lecz Google Tag Manager nie będzie mieć do nich dostępu. Więcej informacji na temat polityki prywatności GTM można znaleźć pod adresem https://marketingplatform.google.com/intl/en/about/analytics/tag-manager/use-policy/

Wycofanie zgody:
W przypadku wyłączenia rejestrowania na poziomie domeny lub plików cookie, ustawienie pozostanie bez zmian dla wszystkich znaczników monitorujących zaimplementowanych w narzędziu Google Tag Manager. Zgodę na stosowanie plików cookie można cofnąć w ustawieniach przeglądarki. Klikając odnośnik „Marketing” w naszych ustawieniach plików cookie, użytkownik może wyrazić zgodę lub odmówić stosowania tej usługi w obrębie naszej witryny.

Aplikacja:
Stripe

Dostawca:
Stripe, Inc., 354 Oyster Point Boulevard, South San Francisco, California, 94080, USA

Opis:
Stripe jest dostawcą usług płatniczych, za pośrednictwem którego w sklepie internetowym Doka oferowana jest możliwość dokonywania płatności online, np. kartą kredytową.

Podczas realizacji płatności online Stripe może zbierać następujące informacje:

 • Informacje o metodzie płatności (np. numer karty kredytowej, debetowej lub konta)
 • Kwota zakupu
 • Data zakupu
 • Imię i nazwisko
 • Numer telefonu
 • Adres e-mail
 • Adres do faktury
 • Adres do wysyłki
 • Historia transakcji
 • Adres IP
 • Kraj

W celu przeciwdziałania nadużyciom przy dokonywaniu płatności, Stripe zbiera również dane dotyczące interakcji ze stroną (np. ruchów myszy). Zakres danych zbieranych przez Stripe zależy od wybranej metody płatności i ustawień Stripe.

Stripe jest odpowiedzialny za dane zebrane do własnych celów. Bliższe informacje można znaleźć w polityce prywatności Stripe: https://stripe.com/privacy

Wycofanie zgody:
Aplikacja Stripe służy do przetwarzania płatności online w sklepie internetowym Doka. Jeśli nie chcą Państwo korzystać z tej usługi, zalecamy wybranie innej metody płatności, takiej jak przedpłata lub przelew po otrzymaniu towaru.

Aplikacja:
Google reCAPTCHA, wersja 3

Dostawca:
Google Irland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irlandia

Opis:
W celu ochrony przed atakami (np. atakami DDos) ze strony użytkowników niebędących ludźmi (botów) oraz w celu zapobiegania spamowi firma Doka stosuje na tej stronie internetowej usługę reCAPTCHA w wersji 3, dostarczaną przez Google Irland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irlandia. Pozwala to sprawdzić, czy określona czynność na stronie Doka, np. wprowadzenie danych w formularzu, jest wykonywana przez człowieka, czy też przez automatyczne programy komputerowe (np. oprogramowanie spamujące). Podczas korzystania z reCAPTCHA w wersji 3 przeglądarka nawiązuje połączenie z serwerami Google. Firma Doka zwraca uwagę na fakt, iż w ramach tej usługi dochodzi do przekazywania danych osobowych do firmy Google LLC w USA lub przekazywanie tego rodzaju danych nie może zostać wykluczone.

Usługa reCAPTCHA w wersji 3 jest zintegrowana ze stroną internetową za pomocą języka JavaScript i analizuje aktywność użytkownika, przekazując na serwery Google dane takie jak adres IP, informacje o systemie operacyjnym, adres URL strony odsyłającej, pliki cookie (Marketing) takie jak IDE, 1P_JAR, ANID, CONSENT, NID i DV, ustawienia daty i języka, wszystkie obiekty JavaScript, rozdzielczość ekranu, ruchy myszy, naciśnięcia klawiszy oraz czas trwania wizyty użytkownika na stronie. Jeśli podczas wizyty na stronie Doka użytkownik jest zalogowany na koncie użytkownika Google, Google może powiązać wizytę na stronie internetowej Doka z aktywnością użytkownika. Ponadto firma Google może przesyłać do przeglądarki użytkownika dodatkowe pliki cookie. Lista zbieranych danych dotyczących przeglądarki i użytkownika nie jest wyczerpująca. Analizy Google reCAPTCHA i cały proces wykrywania przebiegają całkowicie w tle.

Doka nie otrzymuje dokładnych informacji na temat treści przekazywanych danych i ich wykorzystania przez Google ani nie ma możliwości ograniczenia przekazywania danych do firmy Google i jej partnerów. Firma Google może przechowywać dane w formie profili użytkowników i wykorzystywać je do celów reklamowych, badania rynku i/lub dostosowywania swojej witryny do potrzeb użytkowników. Tego rodzaju analiza jest przeprowadzana przede wszystkim (nawet w przypadku niezalogowanych użytkowników) w celu wyświetlania spersonalizowanej reklamy.

Wycofanie zgody: Korzystając ze strony internetowej firmy Doka, wyrażają Państwo zgodę na automatyczne zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez firmę Google LLC. Jeśli nie chcą Państwo, aby firma Doka korzystała z tej usługi, zalecamy kontakt z firmą Doka przy użyciu danych kontaktowych podanych na odpowiednich stronach internetowych. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec tworzenia profili użytkowników, które mogą być tworzone w sytuacji, gdy użytkownik jest zalogowany za pomocą konta Google. W celu skorzystania z tego prawa należy skontaktować się z firmą Google.

Firma Doka zwraca uwagę na fakt, iż stosowanie reCAPTCHA w wersji 3 podlega Polityce prywatności (https://policies.google.com/privacy) firmy Google. Więcej informacji na temat usługi reCAPTCHA dostępnych jest na stronie https://www.google.com/recaptcha.

Aplikacja:
NeoSpace® Plug-In

Dostawca:
INNEO Solutions GmbH, Rindelbacher Str. 42, 73479 Ellwangen (Jagst), Niemcy

Opis:
Na naszej stronie internetowej umieszczamy treści (modele 3D, zdjęcia, filmy wideo, teksty) przedsiębiorstwa INNEO Solutions GmbH, Rindelbacher Str. 42, 73479 Ellwangen (Jagst). Modele 3D i inne pliki multimedialne na naszej stronie internetowej są powiązane z oprogramowaniem udostępnianym przez INNEO Solutions GmbH. NeoSpace® stosuje zaś usługę Google Analytics (dostawcą usługi jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia), która jest tutaj powiązana w taki sposób, że nie są tworzone pliki cookies. Zbierane są dane o wejściach użytkowników na komponenty NeoSpace® łącznie z URL, adresem IP, cechami urządzeń i przeglądarek (User Agent) oraz godziną. Adresy IP użytkowników są anonimizowane, a ponadto bezpośrednie identyfikatory użytkowników nie podlegają gromadzeniu oraz nie są przekazywane dalej do Google Analytics.

INNEO Solutions GmbH używa zanonimizowanych danych do optymalizacji własnego oprogramowania. Przy wejściu na stronę dysponującą umieszczonym na niej modelem 3D dochodzi do ładowania mediów (modele 3D, zdjęcia, filmy wideo, teksty) z serwerów internetowych INNEO Solutions GmbH i/lub Deutsche Doka Schalungstechnik GmbH, a przy tym do wyświetlenia strony internetowej otwartej w przeglądarce na Państwa komputerze.

Aplikacja:
SmartRecruiters

Opis:
Polityka prywatności dla kandydatów.

IV. Prawa osób zainteresowanych i kontakt

Doka informuje, że zgodnie z RODO w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych użytkownikowi przysługują tzw. prawa osoby, której dane dotyczą, w szczególności prawo do:

 • sprawdzenia, czy i jakie dane osobowe użytkownika są przez nas przechowywane oraz prawo do otrzymania kopii tych danych (prawo do informacji)
 • wezwania do poprawienia, uzupełnienia lub usunięcia swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe lub nie są przetwarzane zgodnie z prawem (prawo do poprawiania i usuwania danych)
 • wystąpienia do nas o ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych (prawo do ograniczenia przetwarzania danych)
 • pod pewnymi warunkami – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych lub wycofania wcześniej udzielonej zgody na przetwarzanie danych (prawo do wniesienia sprzeciwu lub wycofania zgody)
 • otrzymania przekazanych nam danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi (prawo do przekazywania danych).

Nie przetwarzamy danych osobowych użytkownika w celu podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołujących wobec użytkownika skutki prawne (art. 22 RODO).

Prosimy o kontakt celem skorzystania z tych praw, a także w przypadku innych pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Doka: Doka GmbH, z dopiskiem: Datenschutzanfrage, Josef Umdasch Platz 1, 3300 Amstetten, Austria.

Alternatywnie prosimy kierować pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Doka na adres e-mail: dataprotection@doka.com

Użytkownik ma także prawo do odwołania się do Urzędu ds. Ochrony Danych Republiki Austrii: https://www.dsb.gv.at/

V. Dostosowanie Polityki prywatności

Doka regularnie monitoruje swoje strony internetowe. W trakcie tego procesu może nastąpić dostosowanie niniejszej Polityki prywatności. Nie następuje odrębne odniesienie do tego typu dostosowania. Z tego powodu zaleca się regularne zaglądanie do niniejszej Polityki prywatności.