calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Ogólne Warunki Handlowe

Doka GmbH

Podane niżej "Ogólne warunki sprzedaży, dostawy i dzierżawy" dotyczą wyłącznie umów zawartych z Doka GmbH, Josef Umdasch Platz 1, 3300 Amstetten, Austria. Zakres obowiązywania poniższych Ogólnych Warunków Handlowych (OWH) nie obejmuje spółek-córek Doka GmbH.

OWH Doka GmbH
Doka Terms and Conditions for the Use of Doka Planning Software