calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

myDoka

Dane o realizowanym projekcie i materiale na budowie dostepne w czasie rzeczywistym.
Po jednym kliknięciu.

Niezawodna obsługa klienta. Online.

Portal klienta myDoka zapewnia natychmiastowy dostęp do danych inwentaryzacyjnych i transakcyjnych ze wszystkich placów budowy w czasie rzeczywistym. Przyjazny interfejs pozwala na intuicyjną nawigację po portalu, który jest dostępny dla Ciebie 24/7 i tym samym zapewnia maksymalną elastyczność.

Ideą myDoka jest przede wszystkim wsparcie w codziennej pracy na budowie i obsłudze realizowanego projektu, dlatego stale rozwijamy funkcjonlaność naszego portalu aby był jeszcze bardziej przyjazny ale i dawał lepsze możliwości dla jego użytkowników!

W przyszłości nowy portal dla klientów myDoka będzie potrafił znacznie więcej.

Oprócz bezpłatnych funkcjonalności podstawowych, takich jak zarządzanie materiałem dzierżawionym (myMaterial), dokumentacją handlową i biznesową (myBusiness) oraz współpracą przy planowaniu technicznym (myEngineering), dostępne są również dodatkowe, płatne funkcje premium, takie jak zarządzanie materiałem własnym (myMaterial plus).

myDoka


Dostępny od 2024 roku

myMaterial

Zarządzanie materiałem na budowie
Ruch materiałów, stany magazynowe, dowody dostaw, przegląd zleceń, przegląd dostaw zwrotnych, dziennik budowy

Zarządzanie materiałem własnymi i wynajmowanym od innych dostawców
myMaterial plus (usługa płatna)

Dostępny od 2024 roku

myBusiness

  • Dziennik Finansowy
  • Pobieranie dokumentów finansowych
  • Analiza projektów
  • Tablica i wykresy z kluczowymi danymi

myEngineering

  • Pobieranie informacji o produktach
  • Dokumentacje techniczno-ruchowe i instrukcje montażu
  • Wymiana rysunków technicznych

myMaterial & myMaterial plus

Zarządzaj materiałem wypożyczonym z Doka za pomocą myMaterial

Bezpłatne funkcje myMaterial służą do zarządzania zapasami dzierżawy i przepływami materiałów między klientem a firmą Doka.

Stan wynajmu może być wyświetlany na poziomie firmy, projektu i placu budowy dla każdego wybranego dnia w przeszłości lub w ramach bieżącej informacji o stanie budowy.


Zamówienia mogą być składane automatycznie, a zwroty i przelewy bardzo łatwo wykonywane.


Wszystkie ruchy materiałowe są wyświetlane w dzienniku budowy, aby zapewnić pełną przejrzystość wszystkich zmian zapasów.

Ponadto przegląd zamówień i planowanych zwrotów, umożliwia podgląd informacji w każdej chwili i dla wszystkich użytkowników.


Zarządzanie materiałem własnym i wypożyczonym od innych dostawców za pomocą myMaterial plus

Płatna usługa myMaterial plus wspiera naszych klientów w zarządzaniu materiałem Doka, a także dzierżawionym od innych dostawców oraz całym materiałem własnym.

Zarówno materiał wypożyczony z firmy Doka, jak i cały zapas materiału własnego przedsiębiorstwa można wyświetlić dla poszczególnych dni w przeszłości lub w stanie bieżącym.


Projekty, place budowy i dane podstawowe artykułów mogą być tworzone i zarządzane indywidualnie.


Zamówienia mogą być automatycznie składane, a dostawy zwrotne czy transfer materiałów planowany do dzierżawy mogą być łatwo tworzony.

Przegląd zamówień z firmy Doka i zwrotów do firmy Doka, wraz ze wszystkimi niezbędnymi informacjami, jest w każdej chwili dostępny dla użytkowników..W celu cyfrowego odwzorowania wszystkich zmian w magazynie materiałów wewnętrznych, można je dodawać, usuwać lub przesuwać na inne projekty, dostarczać z placów budowy na inne place budowy i przenosić między projektami. W przypadku uszkodzenia lub utraty, magazyn może zostać skorygowany.

Twoje korzyści w skrócie

Materialbewegungen zwischen Baustellen

Oszczędzaj czas podczas zarządzania materiałem i ruchami zapasów między projektami i placami budowy oraz magazynem firmy Doka.

Vorteile

Zadbaj o to, aby właściwy materiał w wymaganej ilości znalazł się na czas na Twojej budowie.

Transparenz Materialbewegung

Zwiększ przejrzystość i jeszcze lepiej zarządzaj swoim materiałem, zamówieniami i dokumentacją ruchów materiałowych i zwrótów.

Erhöhung der Materialauslastung

Zwiększ wydajność i optymalizuj na bieżąco wykorzystanie materiałów własnych i dzierżawionych.

Dotychczasowi klienci mogą nadal korzystać ze swojego dostępu do myDoka!

Wszystkie funkcjonalności zostaną wdrożone i przeniesione do nowej platformy. Korzystający z poprzedniej wersji będą mogli automatycznie korzystać z dodatkowych usług!

Jak uzyskać dostęp do myDoka?

Kontakt:

Skontaktuj się ze swoim opiekunem handlowym lub zespołem myDoka
E-Mail: mydoka@doka.com