calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Înţelegem cum putem depăşi mai bine orice obstacol

Soluţii de cofrare pentru construcţia de poduri

Înţelegem cum se întind punţile

Progresul în tehnica cofrajelor este o exigenţă faţă de care Doka şi-a asumat deja obligaţia. De aceea sunt dezvoltate constant măsuri constructive de creştere a eficienţei, care sunt implementate în practică cu consecvenţă. Pe de o parte în ceea ce priveşte sistemele de cofrare, pe de alta în ceea ce priveşte serviciile conexe tehnicii cofrajelor. Soluţia de cofrare Doka reprezintă întotdeauna un pachet, care aduce clientului avantaje şi valoare adăugată. Ne orientăm acțiunile in avantajul clienţilor şi realizăm astfel o punte către obiectivele pe care şi le propun.

Ne asumăm rolul de producător inovator de cofraje şi avem în vedere procesul de construcţie ca un tot unitar. Planificarea cofrajului şi calculul static al cofrajelor fac parte dintre prestaţiile oferite, în aceeaşi măsură ca şi premontarea cofrajelor şi recepţia lor ulterioară. Numai un concept de cofrare cuprinzător şi unitar poate furniza cele mai bune rezultate. Simplul fapt de a avea un unic partener de dialog pentru cofraje asigură compatibilitatea tuturor interfeţelor

Vă stăm alături pentru a vă asigura succesul de-a lungul întregului proiect de construcţie.


 

Înţelegerea _cerinţelor.

Puntea dintre cunoaştere şi experienţă

Competenţa noastră are anvergură. Ne concentrăm pe provocările ridicate de tehnica cofrajelor încă din faza de proiectare. Încă din această etapă contribuim prin cunoştinţele noastre la desfăşurarea rapidă, eficientă şi economică a procesului de construcţie. Oferim însă cu mult mai mult: o soluţie constând din sistemul de cofrare potrivit.

Stâlpi şi piloni

Stâlpii diminuează distanţa între reazeme a suprastructurii între culee şi permit astfel o înălţime de construcție mai redusă. Ei sunt executaţi de cele mai multe ori sub formă de stâlpi individuali sau stâlpi cu suprastructură metalică. În cazul podurilor hobanate sau suspendate zona de susţinere centrală este solicitată prin susţinerea sarcinilor podului. În această situaţie se vorbeşte despre un pilon. Aceştia sunt executaţi în special ca piloni portanţi liberi, piloni A, H sau ca piloni de tip portal.

Avantajele dvs. la Doka

Un înalt grad de diversificare în ceea ce priveşte execuţia stâlpilor şi pilonilor, independent de geometrie, înălţime şi dimensionare, prin amplă competenţă în proiectare şi utilizarea cofrajelor căţărătoare şi autocăţărătoare.

Turnuri de eşafodaj

Structurile portante ale podurilor din beton cu înălţime redusă deasupra solului pot fi realizate eficient şi economic cu ajutorul unui eşafodaj. Un eşafodaj este o construcţie ajutătoare, utilizată în domeniul construcţiilor în special la construcţia podurilor din beton pentru modelarea materialelor şi a sistemelor. În cazul podurilor cu mai multe deschideri suprastructura este betonată de cele mai multe ori pe secţiuni, situaţie în care este posibilă utilizarea unui eşafodaj.

Avantajele dvs. la Doka

Proiectare economică şi livrare promptă a turnurilor de eşafodaj, optimizate la nivelul materialelor, pentru degrevarea sigură şi economică a structurilor portante ale podurilor de sarcini ridicate.

Cofrare în consolă liberă

Betonarea secţiunilor de pod are loc succesiv, începând de la un stâlp (cap de pilă), cu ajutorul unei perechi de cărucioare de cofrare în consolă, care suportă cofrajul, armătura şi betonul proaspăt. De cele mai multe ori betonarea începe de la stâlpi, simetric din ambele laturi. Secţiunile de betonare au de regulă o lungime între 3 şi 5 m.

Avantajele dvs. la Doka

Rentabilitate ridicată şi disponibilitate rapidă a materialelor asigurate printr-un sistem complet, disponibil pentru închiriere. Siguranţă ridicată în proiectare şi execuţie prin susţinerea acordată de-a lungului întregului proiect, de la planificarea detaliată, la coordonarea cu proiectantul structurii portante şi până la sprijinul asigurat pe şantier de către Centrul de competenţă pentru cofrare în consolă liberă.

Poduri mixte din oţel-beton

Simplist prezentat, grinzile longitudinale din oţel ale podului sunt îmbinate cu placa de carosabil din beton monolit prin intermediul unor dibluri tip bulon cu cap, pentru a atinge un efect portant comun. Prin realizarea în fabrică a grinzilor longitudinale ale podului, timpul de construcţie poate fi redus în mod considerabil. Astfel rezultă soluţii de structuri portante economice, durabile şi cu necesar redus de întreţinere, motiv pentru care podurile mixte din oţel-beton reprezintă o soluţie larg răspândită, de la mici viaducte până la poduri peste văi de mari dimensiuni.

Avantajele dvs. la Doka

Soluţii economice pentru cele mai diverse geometrii ale podurilor, printr-un sistem complet şi variabil, disponibil pentru închiriere şi susţinerea acordată de-a lungului întregului proiect de către Centrul de competenţă pentru poduri mixte din oţel-beton.

Schele cu avansare prin împingere

Realizarea suprastructurilor de pod cu schele cu avansare prin împingere se face de regulă pe câmpuri, pe grinzi de schelă cu deplasare în direcţia longitudinală a podului şi fără sprijin intermediare între stâlpii de pod. Situaţiile care se pretează la utilizarea schelelor cu avansare prin împingere sunt reprezentate în special de podurile cu mai multe deschideri, cu peste 7 deschideri, porţiunile de pod peste secţiuni adânci de vale, accesul dificil la tronsonul de execuţie, de ex. rezervaţii naturale, ape şi porţiunile de pod peste căi de circulaţie.

Avantajele dvs. la Doka

Proiectare specifică proiectului, premontarea sistemelor de cofrare de mare performanţă şi cooperarea îndelungată cu ofertanţi de top din domeniul schelelor cu avansare prin împingere pentru asigurarea unui avans eficient şi fără probleme al lucrărilor.

Procedeu de împingere cadenţată

Construcţia structurii portante continue are loc pe secţiuni, în spatele unei culee, într-un spaţiu de lucru denumit segment de pod. Secţiunea realizată acolo („ciclu“) este „împinsă“ peste stâlpi împreună cu secţiunile realizate anterior, pentru a putea realiza următoarea secţiune. Procedura este utilizată în special la poduri lungi cu secţiune dreaptă sau aproape circulară şi cu rază a curbei de racordare convexe sau rază de racordare concavă unitară în secţiunea verticală.

Avantajele dvs. la Doka

Proiectare specifică proiectului şi premontarea sistemelor de cofrare variabile pentru segmentele de pod cu sistem practic şi logic de cofrare şi decofrare, pentru optimizarea costurilor şi a timpului de lucru.

Poduri în arc

Podul în arc este cea mai impresionantă formă a construcţiilor de poduri. În special în cazul secţiunilor adânci de vale ele sunt tipul de construcţie preferat. Cele mai uzuale variante de realizare sunt cofrarea în consolă liberă şi clasica metodă cu eşafodaj. O altă posibilitate o reprezintă realizarea şi betonarea în poziţie verticală a celor două jumătăţi ale arcului, cu montarea ulterioară în poziţia finală.

Avantajele dvs. la Doka

Ample servicii de proiectare şi soluţii de cofrare disponibile pentru închiriere şi adaptate exact calculelor de stabilitate a structurii portante specifice proiectului, pentru transferul optim al sarcinilor şi asigurarea progresului proiectului.

Persoană de contact Large Scale Projects

Printr-o strânsă colaborare este posibilă identificare soluţiei pentru proiecte complexe de construcţii de poduri. Cerinţele dumneavoastră sunt discutate cu experţii Doka încă din faza de dezvoltare a proiectului, aducându-şi încă din această fază o contribuţie hotărâtoare la atingerea succesului. Utilizaţi know-how-ul asigurat de multe proiecte de construcţii de poduri desfăşurate cu succes.