calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Az Umdasch Csoport sikerei

02.08.2016 | Hírek

Az amstetteni székhelyű, 100%-ban családi tulajdonban lévő Umdasch Csoport Rt. 2015-ben ismét jelentős mértékben fejlődött, és így fejlődési stratégiájának helyességét sorozatban ötödik alkalommal sikeresen bizonyította.

• A Doka Csoport innovatív termékekkel, kimagasló szervezettséggel és sikeres üzleti modellel a növekedés hajtómotorja

• Umdasch Shopfitting Csoport átalakítása - amely meghozta az első sikereket - 2016-ban is folytatódik


Forgalmát az előző évhez képest csaknem 11%-al (2014: 1.096 M euró – 2015: 1.215 M euró) tudta növelni. Figyelemre méltó az 5 éves ciklus teljes vizsgálata: 2010 óta (forgalom 908 M euró) a Csoport forgalma pontosan 1/3-al növekedett. Ez a növekedés elsősorban a Doka Csoport leányvállalatának aktív expanziós politikájára vezethető vissza, amely nemzetközileg vezető szerepet tölt be a zsaluzási technológiákban.


További fontos mutatószámok támasztják alá a sikerekhez vezető út helyes irányát. Az üzleti nyereség a beszámolási időszakban 83 M euróról 98 M euróra nőtt - ez 18 %-os növekedést mutat. Az 54 M eurós éves többlet - a 2014-es évvel össszehasonlítva - 15%-os többletet jelent. A dolgozók létszáma a 2014. évi 7.297 -ről 7.329 -re nőtt 2015. év végére. Ez a növekedéshez mérve marginális emelkedés jelzi, hogy a termelékenységet az ésszerűsített szervezeti felépítésekkel, a hatékonyabb folyamatokkal, valamint innovatív eszközökkel jelentős mértékben növelték.

A beruházások a 2015. évi beszámolási időszakban 72 %-al, 43 M euróra nőttek. A folyó üzleti tevékenységből származó cashflow változás (2014. évi 160 M euró igénnyel szemben 2015. évben 64 M euró) lényegében a működő tőke növelésén alapul, amely a forgalomnak megfelelően emelkedett.


A tőkejövedelem mellett egy vállalkozás saját tőke állománya fontos teljesítményjelző. A vállalatcsoport 57%-os saját tőkehányadával átlagon felüli mértékben kockázatbiztos.


Az Umdasch Csoport Rt. a két,100%-os tulajdonban levő cégével - a Doka Csoport Zsaluzási Vállalat és az üzletberendezéssel foglalkozó Umdasch Shopfitting Csoport - szintén biztos jövő előtt áll. A vállalat ebben látja az alapját egy hosszútávú és tartós fejlődésnek.


Umdasch Alapítvány

Az Umdasch Csoport Rt. számos kulturális, sportcélú és szociális elkötelezettsége mellett úgy határozott, hogy a képzés & tudásközvetítés területét állítja saját Társasági Szociális Felelősségtudat fejlesztésének fókuszába. Ennek érdekében a tavalyi évben létrehozta az Umdasch Alapítványt, egy olyan kezdeményezést, amely képzéssel és továbbképzéssel foglalkozik a vállalaton belül és ezen felül társadalmi szinten is. A gazdaság ellátása megfelelően képzett szakemberekkel egyre nagyobb igény. Ez az egyik fontos indok, ami miatt az Umdasch Alapítvány számos olyan nemzetközi projektet támogat, amelyek a képzés- és esélyegyenlőséget érintik. Ez a beruházás nemcsak a társadalom számára bír hozzáadott értékkel, hanem a vállalat számára is, hiszen a jól képzett munkatársak illetve potenciális szakemberek révén az Umdasch Csoport is profitál a saját tudáson és technológián alapuló üzleti modelljeivel a Doka Csoportban és különösen az Umdasch Shopfitting Csoportban.


Doka Csoport: egy sikeres üzleti modell, életerős szervezet

A Doka Csoport a zsaluzás szakértőjeként, kiemelkedik az idei évben elért 12%-os operatív növekedésével. Ez nem utolsó sorban a vállalat azon sikeres üzleti modelljének köszönhető, amely az 1950-es évek óta az építőipar számára zsaluzati elemeket és rendszereket továbbá egyedi zsaluzatokat fejleszt, gyárt és értékesít.

A világ 70 országában a zsaluzati termékeket nem csak értékesíti. Közel 50 %-ban a zsaluzási rendszereket bérbe is adják. Egyre több építőipari vállalat projektje valósul meg hazai piacokon kívül. Ilyenkor lényeges lehet olyan partnerekkel rendelkezni, akik a zsaluzási termékeket kellő mennyiségben és minőségben, pontosan betartott határidőben, a helyszínen biztosítja. A bérleti modell tőkeigényes - mivel a nemzetközi bérleti-park beruházás nagy összegű és a teljes életciklus során térül meg - de ugyanakkor tartós és pénzforrás kímélő.

A kétszámjegyű növekedés lényegében az USA-ban és a Közel-Keleten történő fejlesztésekre vezethető vissza, mindkettő átlagon felül és magas szinten növekszik. Míg a Doka Észak-Amerika, ahová Kanada is tartozik, értékesítési lehetőségeit egy virágzó, igen fejlett szervezettséggel bíró piacon rendkívül jól tudja megvalósítani, addig a Doka a Közel-Keleten piacvezető és 1. számú partner tervezésben, menedzselésben és kivitelezésben nagy, részben egyedi projekteknél.


A legnagyobb növekedési potenciált kétségtelenül a Csendes Óceáni Észak Ázsia Régió kínálja olyan piacokkal, mint Kína, India vagy Ausztrália - ezek mindegyike olyan ország, ahol a Doka Csoport még csak a kezdeteken tart. 2015-ben sikerült egy jelentős növekedést elérni - azonban a piaci hányad még szerény mértékű. Latin-Amerikában elszigetelten igen jól fejlődnek egyes országok - például Chile és Peru -, viszont zavarossá teszi a helyzetet a politikától függő, és a gazdaságra igen erősen kiható stagnálás Brazíliában, Dél Amerika legnagyobb piacán. Összességében az Európán kívüli piacok fejlődése igencsak kielégítő. Ez oda vezetett, hogy Európával összehasonlítva 2015-ben a forgalom részaránya először haladta meg az 50 %-t. A Doka Csoport számára ez bizonyíték, hogy a földrajzilag különböző piacok és az Európán kívüli régiókba történő befektetések kulcsa a tartós fejlesztésben és a hosszútávú jelenlétben rejlik.


Európában a helyzet igen eltérő. Míg a Nyugat-Európai Régió rendkívül jól fejlődött, köszönhetően azon jól teljesítő országoknak, mint például az Egyesült Királyság vagy a skandináv államok, a piacok fejlődése tovább stagnált Kelet- és Dél-Európában. A helyzet azt az általános konjunktúrát tükrözi vissza, amely mindezideig nem tudott felzárkózni a gazdasági és pénzügyi válság előtti szinthez.


Közép-Európában, ahol a teljes ágazat nagy árnyomás alatt áll és a gazdaság csak mérsékelten fejlődik, a Doka Csoport növekedést könyvelhet el. Itt a Doka Csoport évtizedes pozícióval rendelkezik, mint első számú szereplő: a közvetlen forgalmazási hálózat, a sok éves ügyfélkapcsolatok, a piaci igényekhez szabott termékek a siker fontos ismérveit jelentik.


Az építés gazdaságossága

A mindenkori piaci igényekhez igazodó termékek fejlesztése és értékesítése döntő versenykritérium. A világ fejlett régióiban a trend bizonyosan az építési helyszín hatékonysága. Egy építési projekt költségeinek betartásánál illetve megtakarításainál nagy ösztönző tényező az idő. A Doka Csoport időben felismerte ezt a trendet, és termékeit olyannyira a piaci igényekhez igazította, hogy azok csaknem konkurencia nélkülivé váltak, különösen, ha gazdaságosságról és gyorsaságról van szó. 2015-ben így került piaci bevezetésre a Framax Xlife plus, egy olyan falzsaluzat, amelynek kezelése csupán egy embert igényel, és amelynek forradalmian új anker technológiája számos időtakarékos jellemzővel bír. További jó példa a Dokadek 30 - egy olyan födémzsaluzat - amelyet egyszerűen és gyorsan lehet a talajszintről összeszerelni és emiatt hatékonyság és biztonság tekintetében a legmagasabb igényeknek is megfelel.


Digitalizálás: a kommunikáló zsaluzat

Egy további lényeges trend az építés digitalizálás irányába mutat. Ezekbe a fejlesztésekbe a 2015. év során komoly befektetéseket eszközöltek. Sőt, mi több..... A Concremote egy olyan termék a zsaluzási piacon, amely érzékelők segítségével a beton szilárdságát és hőmérsékletét méri, és az építési helyszínen a felelős személynek jelzi a kizsaluzás helyes és pontos időpontját. Forradalmi fejlesztés és példa arra, hogyan kapcsolódik össze az építési helyszínen a két megatrend: a hatékonyság és a digitalizálás. A Doka Csoport a vállalaton belül több síkon dolgozik a jövő építési módszerein és fektet be például a digitális applikációk vagy az épületinformáció-modellezés (BIM) fejlesztésébe: ez utóbbi egy olyan módszer, amely az épületek optimalizált tervezésére és kivitelezésére alkalmas, az épületek vonatkozó adatainak digitális rögzítésével és hálózati felépítésével.


Az Umdasch Shopfitting Csoport piaci környezete továbbra is kihívás egyben felhívás az átalakulásra

Az Umdasch Shopfitting Csoport üzletberendező leányvállalata az utóbbi években komoly átalakuláson ment keresztül. Piaci oldalról valamint szervezeti szempontból ezt úgy lehet legjobban körülírni, hogy egy polc- és bútorgyártó cégből olyan projekt partnerré lépett elő, aki kereskedelmi és látványfelületeket állít elő, és ezeket saját ipari felkészültségének megfelelő magas szinten kivitelezi.

A Story Design és MMIT Retail cégek felvásárlásával 2015-ben két fontos mérföldkő letételére került sor, a strukturális bázis kiszélesítése vonatkozásában. A Story Design új ügyfelek valamint új piacok elérését teszi lehetővé. Az ágazati portfólió ezáltal kibővülhetett a gépjármú. a technológia és rendszergasztronómia területével. Az MMIT Retail - egy start-up cég Linzből - elektronikus árcímkézés fejlesztésére specializálódott. Mindkét cégfelvásárlás a vállalat verseny- és jövőképességébe történő beruházás - és egyben a tulajdonosok komoly elkötelezettségét fejezi ki az Umdasch Shopfitting Csoport felé.


Összességében az Umdasch Shopfitting Csoport 2015-ben mintegy 2 %-al nőtt. Pozitívan (+12%) alakult emellett a Food & Care részleg fejlődése, amely az élelmiszer- és drogéria szakkereskedelmet szolgálja ki. A Nagy-Britanniában letelepedett Prémium Retail & Travel Retail részleg növekedése tovább folytatódik - részesedése a teljes forgalomban 16 %-ra rúgott 2015-ben. Az ügyféllistán olyan új márkanevek szerepelnek, mint a Ferrari, Christian Dior vagy a Galeries Lafayette. A vBIZ fiatal részleg, a 2014-es koncepciós fázis után, innovatív termékekkel - elektronikus árcímkézések, mobil és interaktív bevásárló falak, digitális vásárlás-támogató eszközök, valamint gyakoriság elemzések - jelentős hatással volt a piacra.


Az Amstetteni gyártás logisztikai központtá alakul

A Fashion & Lifestyle továbbra is kihívásokkal néz szembe. A divízió stratégiája új ügyfélkörök megszerzésére irányul. A versenyképesség tartós megerősítése érdekében a divízió termelését magasan kvalifikált szerelőcsapat bevonásával, specializált beléptetéseket biztosító forgóvillás logisztikai berendezések gyártására állítják át. Az érintett, pontosan 90 munkahelyre bőven tudnak állásajánlatokat biztosítani az új logisztikai központban, a cég és egyben a Doka Csoport konszern leányvállalatainak más területein és székhelyein, elszórtan még a régióban tevékenykedő beszállító vállalatoknál is. Steiermarkban a leibnitzi és gleinstätteni gyártási székhelyek kereken 500 munkatársat foglalkoztatnak és további kiépítésük ennek megfelelően folytatódik.


2015-ben a profitábilis vállalkozás megteremtéséhez vezető úton jelentős mérföldkövek elhelyezésére került sor annak érdekében, hogy a cég 2020-ig az Európai Régió, a Közel-Kelet és Afrika üzleti berendezések piacán a három vezető vállalkozás közé kerüljön. A vállalat jelenleg az 5. helyen áll.


2016 kilátásai

2016-ra is a növekedés folytatását tervezik. 2016 első negyedéve után a Csoport az 5,6%-os összesített növekedéssel - a 2015. beszámolási évvel történő összehasonlítás alapján - teljes mértékben jó irányban halad. Mindkét vállalat - a Doka Csoport (2016. I. név +5,0%) valamint az Umdasch Csoport (2016. I. név + 9,5%) termelése növekszik. Ez a fejlődés összességében visszatükrözi a 2016-ra kitűzött elvárásokat. A piacok földrajzi sokfélesége lehetővé teszi az Umdasch Csoport számára, hogy messzemenőkig függetlenné váljon az egyes regionális, esetleg politikai vagy gazdasági behatásokkal is terhelt fejlődésektől, ami jelentős előnyt biztosít egy globálisan tevékenykedő vállalat számára. Ettől függetlenül, mindkét operatív cég aktívan beruház a jövő témáiba - innovatív termékek valamint képzett és motivált szakemberek - melyek a siker fontos kritériumát jelentik.


Részletes információk, valamint tények és adatok az Umdasch Csoport Rt-el kapcsolatosan és a két leányvállalat sikeres projektjei a 2015. év üzleti beszámolójában a www.umdasch.com/geschaeftsbericht linken találhatók. Kérésre nyomtatott példány is igényelhető.


Az Umdasch Csoportról röviden

A nemzetközileg sikeres Umdasch Csoport Rt. a Doka Csoport és az Umdasch Shopfitting Csoport részlegeivel 70 országban, több mint 170 székhellyel tevékenykedik. A rendszerzsaluzatok terén valamint az üzletberendezések területén a vezető vállalatok közé tartozó családi vállalkozás jelenleg világszerte 7329 dolgozót foglalkoztat és a több mint 1,2 Mrd Eurós forgalmával a hazai iparág vezető szereplői közé tartozik. Az Umdasch Csoport növekedésének fő hajtóerejét a jövőben is a cég nemzetközivé tétele képezi. Jelenleg a forgalom 90%-a külföldön realizálódik.További kérdésekkel kérjük forduljon:
Evi Roseneder
Vállalati Kommunikációs Igazgató
Umdasch Group AG
Josef Umdasch Platz 1, 3300 Amstetten
Telefon: +43 664 88384393
E-Mail: evi.roseneder@umdasch.com

Ez is érdekelheti:

Kötelező időpontfoglalás visszaszállítás esetén

11.10.2021 | Sajtó

Nyitvatartás változás

24.09.2021 | Hírek

Kérdései vannak a cikkel kapcsolatban? Vegye fel velünk a kapcsolatot!

A *-al jelölt mezők kitöltése kötelező!
*az űrlap nem teljes!
Üzenetét nem lehetett elküldeni, kérjük, próbálja meg később elküldeni!
Köszönjük a Dokának küldött megkeresését!

A lehető leghamarabb foglalkozunk ügyével.