calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Doka Xpress 2020

Megjelent a Doka Xpress legújabb száma

01.12.2020 | Magyarország
Doka Xpress 2020
Megjelent a Doka Xpress legújabb száma, amelyhez egy egyszerű, de annál nagyszerűbb nyereményjáték is kapcsolódik.


Doka Xpress 2020

Az idei év mindannyiunk számára ismeretlen és kihívásokkal teli időszakot hozott. Ugyan még mindig nem lélegezhettünk fel az egész világot válsághelyzetbe kényszerítő járvány miatt, de néhány szükségszerű intézkedéssel továbbra is töretlenül dolgozunk a hazai építőipari igények kiszolgálásán.

Ezzel a kiadvánnyal szeretnénk megragadni az alkalmat és megköszönni ügyfeleinknek a változásokhoz való felelősségteljes és rugalmas alkalmazkodást.

Ezúttal is szeretnénk bemutatni néhány izgalmas projektet, amelyeknek, mint Doka, részesei vagyunk. Mind hazai, mind nemzetközi viszonylatban lenyűgöző építmények kivitelezéséhez választották termékeinket az elmúlt időszakban is.

Bízom benne, hogy az idei lkiadványunkban is találnak majd hasznos tudnivalókat, látványos fotókat és érdekességeket.

Hogy ne maradjon le a későbbiekben sem egyetlen DokaXpress lapszámunkról sem, iratkozzon fel hírlevelünkre. Mostz annál is inkább, hogy Ön se maradjon le Nyereményjátékunkról, amellyel egy nagy értékű, hasznos termékekkel megtöltött Doka ajándékcsomagot nyerhet. Részvételi határidő: 2021.01. 30.
Játékszabályzat

1. A Magyar Doka Zsalutechnika Kft. (1037 Budapest, Törökkő u. 5-7., továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon magyar állampolgár, természetes személy vehet részt, aki nem esik a 7. és 8. pontban meghatározott kizárt személyek körébe (továbbiakban: Játékos).

A Játékban való részvételhez szükséges a Magyar Doka által a Magyar Doka Zsalutechnika Kft. ügyfélmagazinjában közzétett játékfelhívásban meghatározott feltételnek eleget tenni. (továbbiakban: Pályázat).

1.1 A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

2. A Játék 2020. december 1-jén (kedden), a magazin megjelenésével indul, és 2021. január 31-én (Vasárnap) 23:59 óráig tart. A Pályázatok beérkezésének határideje 2021. január 31. 23:59.

3. Egy Játékos egy Pályázatot küldhet be, végül a Játék felhívásának eleget tevők közül a Szervező sorsolással választja ki az értékes Doka ajándékcsomagot elnyerő Játékosokat. A Játékosok tudomásul veszik, hogy a Pályázatok beérkezési időpontján a Szervező feldolgozó rendszerébe történő beérkezéskor regisztrált időpont értendő.

3.1 A Szervező kizárja a felelősségét a bármely hálózat, számítógépes hardware vagy software bárminemű meghibásodása következtében elveszett, megsérült vagy elkésett Pályázatokért. A Pályázat elküldésének bizonyítását a Szervező nem fogadja el a megérkezés bizonyítékaként.

A Játék nyereménye 1, azaz egy darab 25.000 Ft,- értékű Doka ajándékcsomag és egyenként 5.000 Ft,- értékű 3, azaz három darab többfunkciós Doka Kés. A Játék feltételeinek eleget tevő játékosok között sorsolunk, végül 4 nyertest ajándékozunk meg.

A nyeremény sorsolására 2021. február 01. napján a nyereményjáték lezárása után számítógép segítségével kerül sor a következő címen: Magyar Doka Zsalutechnika Kft., 1037 Budapest, Törökkő u. 5-7.

A Szervező az ajándék nyertesét a nyertes által a Játék során megadott e-mailcímén keresztül értesíti, a sorsolástól számított 2 munkanapon belül. Az ajándék nyerteseinek erre az üzenetre válaszolva kell megadnia teljes nevét és telefonszámát. A Szervező a nyereményt előzetesen egyeztetett módon és időpontban adja át.

A Szervező a nyereménysorsoláson összesen három nyertest és egy tartalék nyertest húz ki. A tartaléknyertes akkor válik jogosulttá a nyereményre, ha a nyertes Játékos (Pályázat) nem felel meg a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban írt feltételeknek, s így kizárásra kerül, vagy a sorsolás után a Játékos a Facebook üzenet formájában történő értesítésre 2 napon belül nem válaszol.

4. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a sorsolást követő 3 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani.

4.1 A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén bármely, a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott nyereményt másik nyereménnyel helyettesítsen a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározottal azonos vagy annál magasabb értékben. A Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el.

5. A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a beküldőt, aki (akinek a Pályázata) nem felel meg a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban írt feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

6. A nyeremény másra át nem ruházható, és pénzre át nem váltható. A nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a Játékost terhelik.

7. A Játékból ki vannak zárva a Szervező Magyar Doka Zsalutechnika Kft dolgozói és ezen személyek Ptk. 8:1.§.(1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

8. Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.) A Játékban cselekvőképtelenek még a törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt.

9. A megadott átadási feltételek pontos meghatározása a Játékos felelőssége, a Játékos ehhez kapcsolódó hiányosságaiért/hibáiért (pl. elírásért stb.), a nyeremény átadásának ilyen okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve az ennek során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

10. A Szervező a nyeremény tekintetében a polgári jog szabályai szerint vállal szavatosságot.

11. A Játékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak a Magyar Doka Kft. honlapján, a www.doka.com internetes oldalon. A Játék hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata a www.doka.com internetes oldalon jelenik meg és onnan tölthető le.

12. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt a személyt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.

13. A Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a jelen Részvételi- és Játékszabályzattal bekért, a Játék során általa megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező a Játék lebonyolításához - és annak idejére - minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül felhasználhassa. Az adatok kezelője a Szervező Magyar Doka Zsalutechnika Kft, aki az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli.

Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje, adatai törlését a nyilvántartásból bármikor írásban indoklás nélkül kérheti a következő címen: Magyar Doka Zsalutechnika Kft., 1037 Budapest, Törökkő u. 5-7.; vagy a következő e-mail címen: magyar@doka.com. A Játékos ugyanezen a címen, illetve e-mail címen kérheti adatai helyesbítését is.

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy

  • amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges, a jelen Részvételi- és Játékszabályzat 1. pontjában megjelölt adatait vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet; valamint
  • amennyiben jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.

Az adatok feldolgozását a Szervező önmaga végzi. A Szervező Magyar Doka Zsalutechnika Kft. a Játékos személyes adatait nem adja ki további harmadik személyeknek a Játékos előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül.


Budapest, 2020.11.30.


Magyar Doka Zsalutechnika Kft.
Szervező

Ez is érdekelheti:

Kötelező időpontfoglalás visszaszállítás esetén

11.10.2021 | Sajtó

Nyitvatartás változás

24.09.2021 | Hírek

Kérdései vannak a cikkel kapcsolatban? Vegye fel velünk a kapcsolatot!

A *-al jelölt mezők kitöltése kötelező!
*az űrlap nem teljes!
Üzenetét nem lehetett elküldeni, kérjük, próbálja meg később elküldeni!
Köszönjük a Dokának küldött megkeresését!

A lehető leghamarabb foglalkozunk ügyével.